Ordförande

Styrelseordförande Amanda Byskata Chefredaktör för Allwar&Oförskämt Wilma Sundqvist och Ella Kettula Verksamhetsgranskare Vilja Johansson Unna Heimberg Suppleanter Lukas Söderqvist Jan-Erik Kress

Läs mer

Nu har omformningen av styrelseposterna börjat. För att diskutera och påverka arbetet ordnas tre aftonskolor, där processen presenteras och ändrings/förbättringsförslag tas emot. Kom med och lyssna, diskutera och ge din […]

Läs mer

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Oktobermöte tisdagen den 20.10.2020 klockan 17.00 via Zoom. För att kunna delta måste man registrera sig på […]

Läs mer

SF-klubben har blivit utmanad av Röda Korset att delta i deras tävling under Hungerdagsinsamlingen som i år sker på distans! SF-klubben tävlar mot andra ämnesföreningar där tanken är att samla […]

Läs mer

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Septembermöte måndagen den 28.9.2020 kl.17.30 på Kåren. På grund av rådande omständigheter erbjuds det även möjlighet att […]

Läs mer