Övriga funktionärer

Webbansvarig

Alexander Kruglov

 

Verksamhetsgranskare

Vilja Johansson

Unna Heimberg

Lukas Söderqvist (suppleant)

Jan-Erik Kress (suppleant)