SF-klubbens jämlikhetsdeklaration

Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi rf.:s jämlikhetsdeklaration

Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. är en gemenskap där alla ska få känna sig välkomna och trygga. Genom detta dokument förbinder sig SF-klubben till att kontinuerligt se över och utveckla sin verksamhet från ett jämlikhetsperspektiv och att arbeta för en mer jämlik och inkluderande studerandekultur inom hela Åbo Akademi.

SF-klubben tolererar inte mobbning, rasism, diskriminering, trakasserier eller kränkande uppförande. Ingen ska behandlas illa på grund av åsikt, etnisk bakgrund, sexuell läggning, språk, utseende, kön, religion, funktionsvariation eller någon annan personlig orsak.

Evenemangens syfte är att skapa samhörighet och att alla ska känna sig välkomna. SF-klubben binder sig till att motverka alla slags trakasserier. Funktionärerna uppmanas ingripa ifall de vittnar opassande uppförande, inte missbruka sin maktposition samt leda med gott exempel. SF-klubben avstår från att uppmana till överflödigt alkoholbruk och lättklädnad eller annan verksamhet som inte är i enlighet med jämlikhetsdeklarationen. Detta gäller alla evenemang, både SF-klubbens egna och evenemang som SF-klubben medverkar i. I anordnandet av evenemang strävar SF-klubben till att ta i beaktande platsernas tillgänglighet och vid behov erbjuda assistans för att garantera tillgängligheten.

Gulnäbbsverksamheten ska ge en god start på studierna och bidra till att alla första årets studerande känner sig trygga och välkomna. SF-klubben tolererar inte förnedrande moment i gulnäbbsevenemang och förväntar sig samma av sina samarbetspartners. Gulnäbbsverksamheten ska vara rolig och inkluderande för alla. SF-klubben kräver att de medlemmar som fungerar som Åbo Akademis tutorer följer denna deklaration.

Denna deklaration finns tillgänglig på SF-klubbens hemsida och gås igenom med alla nyvalda funktionärer.

Beteende som inte är i enlighet med denna deklaration leder till åtgärder.

 

Åbo, 13.05.2021