Riktlinjer

 

För att se till att SF-klubbens verksamhet är konsekvent mellan verksamhetsår och styrelser har föreningen dragit upp riktlinjer för en del av SF-klubbens verksamhet. Dessa riktlinjers uppgift är att förenkla och försnabba arbetet för föreningens framtida styrelser genom att fungera som lösningsförslag som redan diskuterats och godkänts av medlemmarna.

Riktlinjerna är inte bindande, men det rekommenderas att dessa följs för att skapa en mera konsekvent verksamhet inom SF-klubben.

 

 

2016

 

November

Riktlinjer gällande ersättning åt inrikes- och utrikesansvariga för telefonkostnader som uppstår under utrikesexkursionerna:

Inrikes- och utrikesansvarige kan få en ersättning på högst 50€/år för telefonbrukskostnader som uppstår under SF-klubbens utrikesexkursioner.

 

April

Riktlinjer gällande användningen av föreningens renoveringskonto:

Styrelsen tillåts använda pengarna på renoveringskontot till större, långvariga investeringar som gynnar lokalen, och till att täcka reparationskostnader ifall något går sönder. Beslut om att använda kontots pengar måste godkännas av föreningens medlemmar. Akuta reparationskostnader och liknande måste inte godkännas av medlemmarna, men ska meddelas om på nästa medlemsmöte.

 

Mars

Riktlinjer gällande representationskostnader, i huvudsak de kostnader som uppstår i samband med den årliga resan till Lund:

En separat resekostnadskassa på ca. 300€ ska upprättas i budgeten för att se till att det alltid finns medel för att resan till Lund ska bli av.

Riktlinjer gällande betalning av styrelse- och förvaltningsrådsskjortor

SF-klubben står alltid för trycken, medan själva skjortpriset betalas av styrelse- och rådsmedlemmarna.