Intressebevakning

 

Den intressebevakning SF-klubben håller på med är mest inriktad på de studerandes rättigheter och möjligheter till en så bra utbildning som möjligt. Via SF-klubben kan man däremot också få information om intressebevakning som gäller arbete och t.ex. studerandes rättigheter till studenthälsovård. Mera om de olika organisationerna som tar hand om intressebevakning finns t.ex. under länkarna nedan.

 

Institutionsråden

Kårens högskolepolitiska sekreterare

SYY och Högskoleutbildade samhällsvetare