Fakultetsrådet

Har du funderat på vem som bestämmer om hur antagningen till Samhällsvetenskapliga linjen sker?
Eller vem som bestämmer hur kursutbudet ska se ut för nästa läsår?

Fakultetsrådet i din fakultet tar ställning till dessa och många fler ärenden. Strategiska beslut och personalplaner görs inom fakultetsrådet, lika som beslut om anställningar och riktlinjer för resursfördelningen.

I fakultetsrådet sitter studerande, övriga anställda och professorerna jämt representerade under
en mandatperiod på 2 år. Som studerande kan beslut om opponenter för disputationer kännas främmande, men i och med fakultetsrådet får man en insikt i hela fakultetet och universitetsvärlden på andra plan än de bekanta föreläsningarna och seminarierna.

Kåren erbjuder utbildning och stöd för alla studentrepresentanter, före mandatperioden och under den. SF-klubben har en högskolepolitisk kommitté som samlar alla SF:are som är studentrepresentanter i fakultetsråden. I den kommittén kan gemensamma riktlinjer och åsikter diskuteras och nya idéer fås.

 

Följande studerande sitter i fakultetsrådet för samhällsvetenskaper och ekonomi:

 

Ordinarie Personlig suppleant
Unna Heimberg Anton Pajoslahti
Matilda Holmström Jacob Storbjörk
Nadja Vesterinen Helmi Andersson
Patrick Schubert Alexandra Granlund
Jenny Vuorenlinna Kati Systä

 

Samtliga studentrepresentanter nås på e-postadressen bestående av förnamn.efternamn@abo.fi

 

Övriga studentrepresentanter

 

Studerande representeras också på andra håll inom Åbo Akademi. Enligt universitetslagen ska en tredjedel av platserna i de beslutsfattande organen inom förvaltningen på finländska universiteten fyllas av studeranden. Studeranden sitter bl.a. i Åbo Akademis styrelse samt olika kommittéer och nämnder. Mera information om hur du kan bli studentrepresentant och hur det är att bära uppdraget hittar du på:

 

https://www.studentkaren.fi/org/studrep/

 

Här ser du hur Åbo Akademis förvaltning ser ut samt får information om de specifika organen:

 

https://www.abo.fi/personal/akademinsledning