Mindre seriös verksamhet

KLUBBLOKALEN

Klubblokalen är föreningens hjärta och varje SF-medlems andra hem. Glädje och fest, svett och tårar – det mesta har upplevts på SF:arnas samlingspunkt nummer 1. Allt från aftonskolor, luncher och tentkaffen till spelkvällar, sitzar och fester arrangeras där kontinuerligt, vilket gör lokalen till en av klubbens största tillgångar. Under år 2012 fick klubblokalen ett rejält ansiktslyft. En nyinvigning skedde i april 2013. Nu rullar verksamheten på som vanligt.

ALLWAR & OFÖRSKÄMT

Allwar och Oförskämt är den mer informella (läs: roliga) av klubbens två tidningar. A&O utkommer fyra gånger i året och innehåller bl.a. kolumner, artiklar av olika slag, reportage från evenemang, spännande foton samt Sett & Hört. Tidningen tillhör klubbens medlemsförmåner och skickas digitalt ut till medlemmarna.

MOTIONSVERKSAMHET

SF-klubben deltar bl.a. med lag i olika akademiserier. Gratis sportstunder med varierande grenar ordnas varje tisdag i Sirkkala skola och är öppna för alla SF-medlemmar. Utöver det här ordnas också några gånger om året mer speciella sportevenemang i form av SF-testar, till exempel har SF testat curling, lazer tag och fäktning. Information om motionsstunder och matcher fås i WhatsAppgruppen SF-motion (länk finns på Instagram under höjdpunkten “Motionsstunder”)

TENTKAFFE

Efter allmän tent, dvs. varje fredag under terminerna, samlas SF:arna på klubblokalen från kl. 13 framåt över en eller flera koppar kaffe, te eller annan god dryckesvara. Det bjuds också på något bakverk som en styrelsemedlem bakat ihop. För att kunna upprätthålla tentarkivet är det också meningen att tentfrågor från den nyss (hoppeligen) avklarade tenten tas med till tentkaffet.

 

TRADITIONELLA HÄNDELSER

Januari

Januarimöte – Bl.a. väljs kommittérna för verksamhetsåret och årets budget presenteras.

Funktionärsinvigning – Träff och program för alla invalda kommittémedlemmar för verksamhetsåret

Funktionärsbytarsitz – Årets och föregående års funktionärer sitzar tillsammans. Denna gratis sitz fungerar som ett tack till nya och gamla aktiva.

 

Februari

Vårmöte. Bl.a. beviljas föregående års styrelse ansvarsfrihet och bokslut samt verksamhetsberättelse fastställs.
Fastlaskiainen med brunch innehållande ärtsoppa och fastlagsbulle på klubblokalen samt pulkaåkning på Vårdberget.

 

Mars

Allwarnatten. SF-klubbens födelsedag som firas natten lång på klubblokalen.

 

April

Morgonpaukku – Firande av förbudslagens upphävande den 5.4.1932 med brunch på klubblokalen.

Wappveckan – En hel vecka av olika roliga evenemang såsom de traditionsenliga ESF-challenge, Wapprodden, picknick i parken, FSEJ-sitz och annat skoj.

 

Maj

– Första maj. Solsken, skumpa och picknick på Vårdberget.

 

Augusti

Gulisvecka – En vecka av roligt program för gulisarna för att lära känna nya studiekamrater bättre. Traditionsenliga program såsom Gulisolympiad och picknick.

 

September

Gulnäbbsintagning! Gulnäbbarnas första eldprov, där de antas i den röda familjen.
Lilla Wappen. Studentmössorna vänds ut och in och sommarens slut firas.

 

November

Årsfest första helgen i november. Årets absoluta höjdpunkt som inleds med Solenna akt och cocktail för att följas av bankett och nachspiel. Sillis följande morgon.

Höstmöte. Ny ordförande och chefredaktörer väljs.

 

December

Decembermöte – Styrelsen för följande verksamhetsår väljs

Julfest – Glögg, julklappar, gröt, rim och tomte – förstås!