Mindre seriös verksamhet

 

Klubblokalen

Klubblokalen är föreningens hjärta och varje SF-medlems andra hem. Glädje och fest, svett och tårar – det mesta har upplevts på SF:arnas samlingspunkt nummer 1. Allt från aftonskolor, luncher och tentkaffen till spelkvällar, sitzar och fester arrangeras där kontinuerligt, vilket gör lokalen till en av klubbens största tillgångar. Under år 2012 fick klubblokalen ett rejält ansiktslyft. En nyinvigning skedde i april 2013. Nu rullar verksamheten som vanligt.

 

Allwar & Oförskämt

Allwar och Oförskämt är den mer informella (läs: roliga) av klubbens två tidningar. A&O utkommer fyra gånger i året och innehåller bl.a. kolumner, artiklar av olika slag, reportage från klubbens evenemang, spännande foton samt en omtalad skvallerspalt. Tidningen tillhör klubbens medlemsförmåner och delas ut till medlemmarna. För kommentarer, skvaller och övriga tips – mejla sfallwar@abo.fi

 

Motion

SF-klubben deltar bl.a. med lag i olika akademiserier. Gratis sportstunder för alla SF-medlemmar ordnas alltid varje tisdag. Utöver det här ordnas också mer speciella sportevenemang, som till exempel väggklättring och paintball, några gånger per termin. Har du frågor? Gå med i SF-Motion på Facebook eller kontakta oss! Vi nås bäst per e-mail: sf@abo.fi

 

Tentkaffe

Efter allmän tent, dvs. varje fredag under terminerna, samlas SF:arna på klubblokalen från kl. 13 framåt över en eller flera koppar kaffe, te eller annan god dryckesvara. För att kunna upprätthålla tentarkivet är det också meningen att tentfrågor från den nyss (hoppeligen) avklarade tenten tas med till tentkaffet.

 

 

Traditionella händelser

 

Januari

Funktionärsbytarsitz. Årets och föregående års funktionärer sitzar tillsammans. Denna gratis sitz fungerar som ett tack till nya och gamla aktiva.

 

Februari

Vårmöte. Bl.a. beviljas föregående års styrelse ansvarsfrihet och bokslut samt verksamhetsberättelse fastställs.
Fastlagstisdagen eller Fastlaskiainen innefattar allt från bowling till ärtsoppa, punsch och fastlagsbulle på klubblokalen samt pulkaåkning på Vårdberget.

 

Mars

Allwarnatten. Alla SF:ares gemensamma födelsedag som firas lördagen närmast den 23 mars (dagen då föreningen grundades).

 

April

ESF-challenge i samarbete med MK och Stadga

Wappen. Börjar med Wapprodd vid Aurabron och fortsätter med insjungning av sommaren på Vårdberget, finare Wappmiddag och ett hejdundrande festande!

 

Maj

– Första maj. Solsken, skumpa och picknick på Vårdberget.

 

Augusti

Ice Breaking Party. De nya studeranden har möjlighet att lära känna varandra på en lättsam tillställning på klubblokalen

Gulisolympiad. Lättsamt, kravlöst och informellt program där gulnäbbar och äldre medlemmar lär känna varandra.

 

September

Gulnäbbsintagning! Gulnäbbarnas första eldprov, där de antas i den röda familjen.
Kårens gulnäbbsakademi. Senast här får gulnäbbarna ett smakprov på hur rikt Akademins specialföreningsutbud egentligen är.
Lilla Wappen. Studentmössorna vänds ut och in och sommarens slut firas.

 

Oktober

Alumniseminarium första lördagen i oktober. Utexaminerade SF:are berättar om sina erfarenheter av arbetslivet. Dagen avrundas med sitz.

 

November

Årsfest första helgen i november. Årets absoluta höjdpunkt som inleds med Solenna akt och cocktail för att följas av bankett och nachspiel.

Höstmöte. Ny ordförande och chefredaktörer väljs.

Svenska natten. 5.11. plaskar ankorna i dammen.

 

December

Glöggutdelning vid Domkyrkan. En december morgon delas glögg ut åt förbipasserande och samtidigt samlas pengar in till välgörenhet.

Julfest. Glögg, julklappar, gröt, rim och tomte – förstås!

 

Dessutom ordnas kontinuerligt debatter, luncher och aftonskolor under året.