Månadsmöten

VÅRMÖTE

 • Mötet godkände bokslutet för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet godkände verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023. 
 • Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2023.
 • Mötet valde Ylva Erlin och My Wahteristo till årsfestmarskalker för verksamhetsåret 2024. 
 • Medlemsmötet tillsatte Ellen Lindberg och Clara Berglund i årsfestkommittén. Axel Hansén tillsattes i debattkommittén. Alexandra Ramstedt tillsattes i Xqrr-kommittén.
 • Månadens SF:are är Axel Söderblom.
 • Två halarmärkestävlingar utlystes under mötet. En tävling för ett vanligt halarmärke med någon koppling till SF-klubben. Den andra tävlingen skulle vara för ett understödsmärke inför SF100.Vinnarna av tävlingarna utlyses på mars månadsmöte och får respektive märke gratis som pris.

 

JANUARIMÖTE

 • Mötet valde Emil Kesseli, Hannes Ulfvens, Petra Ehrstedt, Nikodemus Träskelin och Isabella Jansson till medlemmar i Debattkommittén för verksamhetsåret 2024. 
 • Mötet valde Kajsa Henriksén, My Wahteristo, Cecilia Nylund, Hannes Ulfvens, Alma Valkeinen, Ella Nyberg, Elin Blomfelt, Vaness Wahlroos, Edvin Sundqvist, Anton Gröning, Petra Ehrstedt, Amelie Julin, Wendela Rönnlund, Nikodemus Träskelin,  Nora Hansén samt Mathias Thijssen till medlemmar i Xqrr-kommittén för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Benjamin Björkell, Mikael Pesonen. Kajsa Henriksén, My Wahteristo, Laura Byström, Minna Ingi, Edvin Sundqvist, Kristoffer Ammondt, Anton Gröning, Jacob Långbacka, Aksel Koulougli, Samuel Edberg, Carl Englund, Wendela Rönnlund och Jonathan Hällfors till medlemmar i Motionskommittén för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Mikael Pesonen, Matilda Järvinen, Fanny Harling, Cecilia Nylund, Antonia Holmberg, Samuel Edberg, Amelie Julin och Carl Englund till medlemmar i Kulturkommittén för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Mathilda Palmén, Ebba Talonen, Elin Öst, Sara Sundström, Ella Nyberg, Elin Blomfelt, Riona Sandbacka, Anton Gröning och Ellen Ek till medlemmar i Årsfestkommittén för verksamhetsåret 2024. 
 • I Årsfestkommittén medverkar även Miranda Berglund (i egenskap av skattmästare), Astrid Lindholm (i egenskap av Markandsförings- och kommunikationsansvarig), Hanna Nordman (i egenskap av föregående verksamhetsårets klubbhövding) Samt Zara Bakalov (i egenskap av föregående verksamhetsårets värdinna)
 • Mötet valde Antonia Holmberg, Linnea Öfverström, Elin Blomfelt, Vanessa Wahlroos, Clara Berglund och Vivica Andersson till medlemmar i Festkommittén för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Ellen Lindberg, Ellen Ek, Kajsa Henriksén, Elin Öst, Linnea Öfverström, Elin Blomfelt, Riona Sandbacka, Maja Gustafsson, Clara Berglund, Janna Siegfrids, Zara Bakalov, Ida Simonen och Kia Koponen till medlemmar i Marknadsföringskommittén för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet konstaterade att medlemmarna i Högskolepolitiska kommittén är Ingrid Geust, Carl Englund, Santeri Saarinen, Amanda Byskata, Rickard Lindholm, Ellen Bos, Ines Latvala och Julia Huovinen för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet konstaterade kurator Oscar Nyman, Ingrid Geust, Karl Jansson samt Ellen Bos som medlemmar i disciplinutskottet för verksamhetsåret 2024. 
 • Mötet konstaterade kurator Oscar Nyman, Ellen Bos och Rickard Lindholm som medlemmar i Förtjänstteckenskommittén för verksamhetsåret 2024. 
 • Mötet valde Mathilda Palmén, Ebba Talonen, Edvin Sundqvist samt Hannes Ulfvens som fanbärare för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Benina Uotinen till ordförande för Historikkommittén.
 • Mötet valde Ellen Bos, Lina Kronström, Rudolf Tommos, Alexander Nyberg, Carl Englund, Rickard Lindholm och Axel Rantanen till medlemmar i Historikkommittén. 
 • Mötet tillsatte Wilma Fredriksson och Wilhelm Nummela till redaktionen för Allwar & Oförskämt för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet fastställde styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet beslöt att Fredrika af Hällström tillsätts i arkiveringsgruppen.
 • Månadens SF:are är Ellen Bos.  

 

HÖSTMÖTE

 • Mötet valde Ingrid Geust till styrelseordförande för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Kia Koponen och Ida Simonen till chefredaktörer för Politicus för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Jesper Inola och Alexander Nyberg till chefredaktörer för Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Oscar Nyman till kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren.
 • Mötet valde Elisabeth Järnefelt och Annika Eklund till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2024, samt Unna Heimberg och Vilja Johansson till deras suppleanter. 
 • Mötet fastställde att medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter hålls samma som föregående verksamhetsår. 
 • Mötet valde Ellen Bos till ordförande för Jubileumskommittén.
 • Mötet valde genom sluten omröstning Matilda Torrkulla till jubileumsmarskalk inom Jubileumskommittén.
 • Mötet valde Veera Haikola, Benina Uotinen, Carl Englund, Ingrid Geust, Ronja Sjövall, Astrid Nurmi, Rickard Lindholm, Wilhelm Nummela, Mathias Thjissen, Zara Bakalov och Hanna Nordman till övriga medlemmar i Jubileumskommittén.
 • Månadens SF:are är Samuel Edberg 

 

OKTOBERMÖTE

 • SF-klubben har fått en ny träningsväska som används för motionsstunderna. 
 • Mötet valde genom sluten omröstning Polen till exkursionsmål för Lilla exkursionen för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde genom sluten omröstning Österrike och Slovakien (Wien och Bratislava, en resa) till exkursionsmål för Stora exkursionen för verksamhetsåret 2024. 
 • Mötet diskuterade styrelsens förslag om tillsättandet av en Jubileumskommitté. Jubileumskommittén åligger att planera och koordinera jubileumsverksamheten inför och under året 2025 och planera jubileumsårsfesten SF100 tillsammans med årsfestkommittén 2025 samt då sittande värdinna/värd och klubbhövding. Mötet godkände styrelsens förslag och tillsatte officiellt en Jubileumskommitté. 
 • Månadens SF:are är Veera Haikola och Matilda Torrkulla.
 • Föreningen har köpt 30 biljetter till Glöggrundan och kommer att sälja dem till medlemmar. 

 

SEPTEMBERMÖTE

 • Styrelsen presenterar ett SF jubileumskonto som öppnats inför jubileumsåret 2025 i syftet av att spara resurser. Till jubileumskontot överförs alla vinster av årets sålda merch och kommande merch samt intäkter från Stora SF-middagen.
 • Månadens SF:are är Lucas Wrede.

 

MAJMÖTE

 • Styrelsen presenterade ändamålet för ÅAS projekbidrag som ansökts om. Projektbidraget kommer att användas till en gulisguide. 
 • Månadens SF:are är vice värdinnorna Alexandra Ramstedt, Vilma Ahvenainen och Astrid Lindholm.

 

APRILMÖTE

 • Mötet diskuterade medlemsenkätens resultat. Resultaten finns tillgängliga på kansliet.
 • Oliver Söderström är månadens SF:are.

 

MARSMÖTE

 • Mötet diskuterade en arbetsgrupp för Stora SF-middagen som ordnas i augusti. 
 • Mötet röstade fram fyra halarmärkesbidrag, som skickas ut till SF-klubbens WhatsApp-grupp för att röstas vidare om. 
 • Astrid Nurmi är månadens SF:are.

 

VÅRMÖTE

 • Mötet godkände verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2022.
 • Mötet godkände bokslutet för verksamhetsåret 2022.
 • Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen för verksamhetsåret 2022.
 • Mötet valde Matilda Torrkulla och Veera Haikola officiellt till årsfestmarskalker för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Alexander Nyberg till historikkommitténs ordförande.
 • Mötet valde Lina Kronström och Freja Wallin till nya medlemmar i historikkommittén.
 • Månadens SF:are är Lina Kronström.

 

JANUARIMÖTE

 • Mötet valde Emil Kesseli, Karl Jansson, Lina Kronström, Tomi Poikkimäki, Linus Sandbacka, Petra Ehrstedt, Alexander Kruglov, Emelie Jäntti, Ines Latvala och Marja Vuola till medlemmar i Debattkommittén.
 • Mötet valde Jesper Inola, Isabella Jansson, Julia Westerlund, Edda Finnila Broman, Emma Kotola, Mathias Thjissen, Wilhelmina Lindroos, Wendela Rönnlund, Nelma Vapaavuori, Jill Höglund, Petra Ehrstedt, Sanna Grandell, Karin Veihola, Erik Pietari Matilainen och Alexander Kruglov till medlemmar i Xqrr-kommittén. 
 • Mötet valde Isabella Jansson, Tomi Poikkimäki, Eva-Li Teir, Elin Lindholm, Wendela Rönnlund, Lucas Wrede, Erik Pietari Matilainen, Calle Englund och Minna Ingi till medlemmar i Motionskommittén.
 • Mötet valde Minna Ingi, Linus Sandbacka, Isabella Jansson, Alexander Nyberg, Livia Wikström, Tilde Wickström, Oliver Söderström, Alma Ruonamo, Anna Lindman, Ronja Fast, Alexandra Lindman, Alexander Kruglov och Miranda Berglund till medlemmar i Kulturkommmittén.
 • Mötet valde Wilhelmina Lindroos, Emilia Sundberg, Vilma Ahvenainen, Astrid Lindholm, Ida Veijalainen, Nora Hansen, Mikaela Huurinainen, Alexandra Ramstedt, Alexander Kruglov, Veera Haikola, Ida Simonen, Freja Wallin, Matilda Torrkulla, Hanna Nordman, Zara Bakalov, Elsa Moliis och Petra Ehrstedt till medlemmar i Årsfestkommittén.
 • Mötet lottade ut Miranda Berglund, Mathias Thijssen, Jesper Inola, Karin Veijola, Patricia Ståhlberg och Astrid Nurmi till medlemmar i Festkommittén för verksamhetsåret.
 • Mötet valde Julia Westerlund, Ronja Sjövall, Astrid Nurmi, Olivia Wollsten, Mikaela Huurinainen, Jill Höglund, Alma Långbacka, Julia Huovinen, Astrid Lindholm, Fredrika af Hällström, Alexandra Ramstedt och Vanessa Wahlroos till medlemmar i Marknadsföringskommittén.
 • Mötet valde Wilma Sundqvist, Ida Simonen, Zara Bakalov, Freja Wallin, Astrid Nurmi, Kia Koponen, Ellen Bos och Elsa Moliis till medlemmar i arbetsgruppen för SF-merch.
 • Mötet konstaterade Ellen Bos, Joonas Karlsson, Ines Latvala, Rasmus Kupi, Amanda Byskata, Demitra Ahlskog, Rickard Lindholm, Matias Martelin, Julia Huovinen och Rudolf Tommos som medlemmar i Högskolepolitiska kommittén för verksamhetsåret.
 • Mötet konstaterade att medlemmarna i Disciplinutskottet för verksamhetsåret är kurator Carina Gräsbeck, Ellen Bos, Amanda Byskata och Hanna Nordman.
 • Mötet konstaterade att medlemmarna i Förtjänstteckenskommittén är kurator Carina Gräsbeck, Ellen Bos och Saara Sipilä.
 • Mötet valde Isabella Jansson till fanbärare för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Matilda Torrkulla och Veera Haikola till årsfestmarskalker för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet godkände styrelsens specificering av verksamhetsplanen. Inga ändringar gjordes efter decembermötet.
 • Mötet godkände styrelsens budgetförslag.
 • Mötet beslöt att Kia Koponen tillsätts i arkiveringsgruppen.
 • Linus Sandbacka är månadens SF:are.

 

DECEMBERMÖTE

 • Mötet valde Santeri Saarinen till högskolepolitiskt ansvarig för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Robert Reinikainen till inrikes- och utrikesansvarig för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Kia Koponen till sekreterare för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Freja Wallin till skattmästare för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Ida Simonen till marknadsförings- och kommunikationsansvarig för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Mikael Pesonen till kultur- och motionsansvarig för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Hanna Nordman till klubbhövding för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Zara Bakalov till värdinna för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet godkände Karl Jansson, Jesper Inola, Livia Wikström, Mikaela Huurinainen, Alexandra Ramstedt, Fredrika af Hällström, Astrid Lindholm, Mathias Thijssen, Elsa Moliis, Miranda Berglund, Axel Söderblom, Samuel Edberg, Ingrid Geust, Astrid Nurmi, Edvin Nummela, Lucas Wrede, Karin Veijola, Anton Hård af Segerstad, Vilma Ahvenainen och Nora Hansén till förvaltningsrådet för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet godkände Rickard Lindholm, Marja Vuola, Cecilia Kronberg, Aleksandra Sjöberg, Alexander Kruglov, Alexander Nyberg, Caroline Nordenswan, Axel Rantanen, Lina Kronström, Maja Meurman, Jesper Inola och Axel Eriksson till redaktionen för Politicus för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet godkände Rickard Lindholm, Veera Haikola, Carl Englund, Matilda Torrkulla, Eva-Li Teir, Ebba Talonen, Alma Ruonamo, Amanda Byskata, Pietari Matilainen, Jesper Inola, Karl Jansson, Lotta Selänniemi, Alexander Kruglov, Astrid Lindholm, Isabella Jansson, Lina Kronström, Caroline Nordenswan, Ingrid Geust, Axel Eriksson, Anders Mattsson, Axel Rantanen och Alexander Nyberg till redaktionen för Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Alexander Kruglov till webbansvarig för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet godkände styrelsens förslag på ändring i arbetsordningen.
 • Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2023.
 • Månadens SF:are är Emma Kotola.

 

HÖSTMÖTE

 • Mötet valde Ellen Bos till styrelseordförande för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Pietari Matilainen till Politicus chefredaktör för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Ronja Sjövall och Astrid Nurmi till chefredaktörer för Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2023.
 • Mötet valde Vilja Johansson och Unna Heimberg till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2023 samt Helmi Andersson och Jan-Erik Kress till deras suppleanter.
 • Mötet fastställde att medlems- och alumniavgifterna hålls samma som tidigare nästa verksamhetsår.
 • Mötet diskuterade styrelsens utvecklingsförslag för kommittéerna för nästa verksamhetsår och antecknade styrelsens förslag till kännedom.
 • Sigurd Möller är månadens SF:are.

 

OKTOBERMÖTE

 • Allwargalan kommer inte att ordnas i höst. Mötet diskuterade alternativ till andra evenemang med Åbo Svenska Teater.
 • Mötet valde genom sluten omröstning Strasbourg till exkursionsmål för Lilla exkursionen 2023.
 • Mötet valde genom sluten omröstning England och Skottland till exkursionsmål för Stora exkursionen 2023.
 • Mötet diskuterade förbättringsmöjligheter av föreningens funktionärssystem.
 • Styrelsen presenterade resultatet från årets gulisenkät och diskuterade svaren.
 • De svarta SF-tröjorna kommer att beställas in igen.
 • Föreningen har köpt 50 biljetter till Glöggrundan som skall säljas till medlemmarna.
 • Månadens SF:are är Robert Reinikainen.

 

SEPTEMBERMÖTE

 • Mötet diskuterade fastighetsplanen för Åbo Akademi och kvarteret Stjärnan. Som det ser ut nu kommer SF-klubben att få behålla en klubblokal.
 • En kamera har skaffats för föreningens verksamhet.
 • Mötet diskuterade ny SF-merch och godkände styrelsens planer på beställningen av merch.
 • Mötet diskuterade planerna på rensningen och förnyandet av medlemsregistret. En deadline kommer att läggas ut i samband med årsfestbetalningen och de som inte betalat avgiften då får inte årsfesten till medlemspris. Som det står i stadgarna kan dock avgiften betalas när som helst under året efter denna deadline.
 • Månadens SF:are är Mathias Thijssen.
 • Mötet diskuterade samarbetet med ett nytt halarföretag eftersom det gamla gick i konkurs. Detta beslut hann inte godkännas på ett medlemsmöte eftersom det var bråttom med halarna. Styrelsen har därav fattat beslut att använda företaget Opiskelijahaalarit. Mötet stödde styrelsens beslut.

 

MAJMÖTE

 • Styrelsen presenterade ändamålet för ÅAS projektbidrag som beviljats. Bidraget skall användas till en guide åt gulisarna från föreningens sida.
 • Månadens SF:are är Mikael Pesonen.

 

APRILMÖTE

 • Tre personer har avgått från förvaltningsrådet.
 • Mötet beslöt att tillsätta arbetsgruppen för bevarandet av klubblokalen med medlemmarna Jesper Inola, Savvas Saivanidis, Icca Krook, Thorbjörn Sirén, Joonas Karlsson, Oscar Nyman, Sverker Skogberg och Benina Uotinen.
 • Mötet beslöt att pengarna från den likviderade fonden för historikärenden skall bli kvar på SF-Klubbens huvudkonto.
 • Månadens SF:are är Isabella Jansson.

 

MARSMÖTE

 • Mötet diskuterade tillsättandet av en arbetsgrupp för bevarandet av klubblokalen.
 • Podcasten Allwarligt Talat lanserades.
 • Mötet stödde styrelsens uppdaterade gulispliktsystem som kommer träda ikraft från och med hösten 2022. Systemet innebär att alla som börjat studera innan hösten har automatisk avecrätt till klubblokalen.
 • Mötet beslöt att Axel Rantanen skall kontakta Ålandsbanken angående den likviderade fonden för historikärenden och att ärendet skall tas upp igen på följande medlemsmöte.
 • Axel Eriksson är månadens SF:are.
 • Mötet diskuterade delade uppgifterna mellan marknadsförings- och kommunikationsansvariga och inrikes- och utrikesansvariga. Tillsvidare är det InaUtan som är ansvarig för infomailet

 

VÅRMÖTE

 • Mötet godkände bokslutet för året 2021.
 • Mötet godkände verksamhetsberättelsen för året 2021.
 • Mötet beslöt att styrelsen 2021 beviljas ansvarsfrihet.
 • Mötet godkände Nicolina Nordman till årsfestmarskalk för verksamhetsåret.
 • Mötet valde Astrid Nurmi till den nya styrelseposten Marknadsförings- och kommunikationsansvarig.
 • Mötet beslöt att tillsätta marknadsföringskommittén med medlemmarna Emelie Bodbacka, Ida Simonen, Elin Lindholm, Dinija Haji Karim, Eva-Li Teir och Hanna Nordman.
 • Mötet godkände att Benina Uotinen, Helmi Andersson, Jakob Lillrank, Niki Lyyski, Rufus Panelius, Ville Poutanen och Ellen Ijäs avgår från historikkommittén.
 • Mötet valde Alexander Nyberg, Carl Englund, Axel Rantanen, Rickard Lindholm och Ellen Bos till nya medlemmar i historikkommittén.
 • Mötet diskuterade och godkände styrelsens plan för en SF-podcast.
 • Mötet beslöt att en spexgrupp inte tillsätts under detta verksamhetsår.
 • Mötet diskuterade ÅA:s fastighetsplan.
 • Mötet valde Jesper Inola och Robert Reinikainen till medlemmar i festkommittén.
 • Mötet valde Jesper Inola till medlem i årsfestkommittén.
 • Mötet valde Isabella Jansson till fanbärare.
 • Mötet valde genom sluten omröstning tre nya halarmärken.
 • Minna Ingi är månadens SF:are.

 

JANUARIMÖTE

 • Mötet diskuterade ärendet med de nya sångböckerna. Detta skall åtgärdas av tryckeriet.
 • Mötet godkände förslaget till stadgeändringar för andra gången.
 • Mötet valde Alexander Kruglov, Alexander Nyberg, Elna Kanerva och Marja Vuola som medlemmar till Debattkommittén.
 • Mötet valde Emma Corrêa de Mora, Wilhelm Nummela, Fredrik Magnusson, Ida Simonen, Sade Rastenberger, Evelina Tuomela och Marja Vuola till medlemmar i Xqrr-kommittén.
 • Mötet valde Minna Ingi, Karl Jansson, Isabella Jansson, Tomi Poikkimäki och Santeri Saarinen till medlemmar i Motionskommittén.
 • Mötet valde Emma Corrêa de Mora, Rebecca Adolfsson, Susanna Lundell, Amanda Byskata, Patrik Lönnberg, Alexander Nyberg, Evelina Tuomela, Rickard Lindholm och Erik Pietari Matilainen till medlemmar i Kulturkommmittén.
 • Mötet valde Emilia Sundberg, Amanda Byskata, Julia Westerlund, Nelson Tuomola, Eva-Li Teir, Maria Jäntti, Valentina Frank,  Hanna Nordman och Lotta Selänniemi till medlemmar i Årsfestkommittén.
 • Mötet valde Amanda Byskata och Lotta Selänniemi till medlemmar i Festkommittén för verksamhetsåret.
 • Mötet valde Emelie Bodbacka, Elin Lindholm, Ida Simonen, Dinija Haji Karim, Eva-Li Teir och Hanna Nordman till medlemmar i arbetsgruppen för marknadsföring.
 • Mötet konstaterade Patrick Schubert, Joonas Karlsson, Ines Latvala, Rasmus Kupi, Benina Uotinen, Rudolf Tommos, Esther Djupsund, Ellen Bos, och Rickard Printz som medlemmar i Högskolepolitiska kommittén för verksamhetsåret.
 • Mötet konstaterade att medlemmarna i disciplinutskottet för verksamhetsåret är Benina Uotinen, Amanda Byskata, Ellen Bos, Veera Haikola samt kurator Carina Gräsbeck.
 • Styrelsen föreslog att tillsätta Joonas Karlsson och Amanda Byskata i förtjänstteckenskommittén och mötet godkände förslaget.
 • Mötet beslöt att ärendet med fanbärare skjuts upp till nästa medlemsmöte.
 • Mötet beslöt att ärendet om en spexgrupp skjuts upp till nästa medlemsmöte.
 • Mötet godkände styrelsens plan att införskaffa en ny kyldisk till klubblokalen.
 • Mötet valde genom öppen omröstning Nürnberg till nytt resmål för Lilla exkursionen.
 • Mötet godkände styrelsens specificering av verksamhetsplanen.
 • Mötet godkände styrelsens budgetförslag.
 • Mötet godkände halarmärkestävlingen.
 • Mötet beslöt att Ronja Sjövall tillsätts i arkiveringsgruppen.
 • Hanna Nordman är månadens SF:are.

 

DECEMBERMÖTE

-Mötet valde Rasmus Kupi till högskolepolitiskt ansvarig för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Aleksandra Sjöberg till inrikes- och utrikesansvarig för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Ronja Sjövall till sekreterare för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Axel Rantanen till skattmästare för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Carl Englund till kultur- och motionsansvarig för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Veera Haikola till klubbhövding för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Matilda Torrkulla till värdinna för verksamhetsåret 2022.

-Mötet tillsatte en funktionärspost med namnet marknadsförings- och kommunikationsansvarig.

-Mötet valde Astrid Nurmi till marknadsförings- och kommunikationsansvarig.

-Mötet valde Emmy Wikström till chefredaktör för Politicus för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Rickard Lindholm och Rebecca Adolfsson till chefredaktörer för Allwar & Oförskämt för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Erik Pietari Matilainen, Alexander Kruglov, Lilli Vainio, Amanda Byskata, Axel Rantanen, Emma Correa de Mora, Joonas Karlsson och Esther Djupsund till tidningen Politicus redaktion för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Maja Meurman, Ellen Ekman, Ronja Sjövall, Alexander Kruglov, Amanda Byskata, Demitra Ahlskog, Caroline Nordenswan, Alexander Nyberg Wilhelm Nummela, Axel Rantanen, Emmy Wikström, Savvas Saivanidis, Anna von Knorring, Nadia Mahlberg och Cecilia Kronberg  till tidningen Allwar&Oförskämts redaktion för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Jesper Inola, Alexander Kruglov, Hanna Nordman, Mikael Pesonen, Maja Meurman, Astrid Nurmi, Elin Lindholm, Edda Finnila Broman, Freja Wallin, Alexandra Grandell, Alex Nåls, Emma Kotola, Robert Reinikainen, Karl Jansson, Julia Westerlund, Eva-Li Teir, Nelson Tuomola och Nadia Mahlberg till förvaltningsrådet för verksamhetsåret 2022.

-Mötet valde Savvas Saivanidis till webbansvarig för verksamhetsåret 2022.

-Mötet godkände verksamhetsplanen.

-Mötet godkände förslag till stadgeändringar.

-Mötet diskuterade finansiering av årsfesten.

-Emmy Wikström valdes till månadens SF:are.

 

HÖSTMÖTE

-Mötet diskuterade årsfestveckans budget.

-Mötet valde Carina Gräsbeck till kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren.  

-Mötet valde Ellen Bos till styrelseordförande för verksamhetsåret 2022.

Mötet valde Vilja Johansson och Unna Heimberg till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2022 samt Jan-Erik Kress och Helmi Andersson till deras suppleanter. 

-Mötet fastställde medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter för följande verksamhetsår.

-Mötet fastställde valprocessen till förvaltningsrådet.

-Mötet gick genom verksamhetsenkäten.

-Emma Jaakkola valdes till månadens SF:are.

 

EXTRAMÖTE

-Mötet godkände förslag till stadgeändringar.

-Mötet godkände förslag till arbetsordningsändringar.

-Mötet godkände inrättande av reglementet för förtjänsttecken och hedersutmärkelser.

 

OKTOBERMÖTE

-Mötet godkände förslag till stadgeändringar.

-Mötet godkände förslag till arbetsordningsändringar.

-Mötet godkände inrättande av reglementet för förtjänsttecken och hedersutmärkelser.

-Mötet valde Lviv till resemål för Lilla exkursionen.

– Mötet valde Sicilien till resemål för Stora exkursionen.

-Mötet bestämde att SF-klubben införskaffar 600 sångböcker.

-Mötet bestämde att SF-klubben införskaffar ny kylbänk.

-Rasmus Kupi valdes till månadens SF:are.

 

SEPTEMBERMÖTE

-Mötet valde Sebastian Björklund och Rudolf Tommos till ordförande för Historikkommittén. 

-Mötet valde Ville Poutanen, Helmi Andersson, Jakob Lillrank, Rufus Panelius, Ellen Ijäs, Benina Outinen samt Amanda Byskata till Historikkommittén.  

-Mötet valde Alexandra Grandell, Amanda Fagerström och Alexander Kruglov till Festkommittén. 

-Mötet valde Alexander Kruglov till Debattkommittén. 

-Cecilia Kronberg valdes till månadens SF:are.

MAJMÖTE

13.5.2021

-Mötet godkände tillägg till jämlikhetsdeklarationen.

-Mötet godkände engelskspråkig version av jämlikhetsdeklarationen.

-Caroline Nordenswan valdes till månadens SF:are.

 

APRILMÖTE

22.4.2021

–Mötet godkände förslaget att SF-klubben skall införskaffa en grill

–Alexander Nyberg valdes till månadens SF:are.

 

MARSMÖTE

25.3.2021

–Mötet valde Annika Eklund som årsfestmarskalk för verksamhetsåret 2021.

–Mötet valde design på SF vattenflaska.

–Susanna Lundell valdes till månadens SF:are.

 

VÅRMÖTE

25.2.2021

– Bokslutet över föregående års räkenskaper godkändes.

– Verksamhetsberättelsen godkändes med små ändringar.

– Styrelsen 2020 beviljades ansvarsfrihet.

– Styrelsen meddelade mötet att de har tagit beslutet att inga fysiska evenemang ordnas under tidsperioden 8.3-28.3. 

Mötet godkände utformningen av arbetsgruppen för omformandet av föreningens stadgar och arbetsordning.

– Mötet valde Ellen Ijäs, Benina Uotinen, Elisabeth Järnefelt, Alexander Nyberg, Kim Kronlund, Niko Kuronen och Matias Martelin till medlemmar till arbetsgruppen för omformandet av föreningens stadgar. 

– Mötet valde modell för vattenflaska med SF design.

– Emma Corêa de Morra och Annika Kuoppamäki valdes till månadens SF:are.

 

JANUARIMÖTE

28.01.2021

–  Alexander Nyberg och Gabriella Raittila valdes till Debattkommittén.

Sofia Nylund, Emma Jaakkola, Matilda Torrkulla, Emma Kotola, Veera Haikola, Axel Rantanen, Ida Öhman, Jakob Lillrank och Saara Sipilä valdes till Årsfestkommittén.

Emma Correa de Mora, Matilda Torrkulla och Benina Uotinen valdes till Festkommittén.

– Medlemmarna i Högskolepolitiska kommittén konstaterades. Axel Sandell, Miika Alhopuro, Veera Granroth, Kati Systä, Joonas Karlsson, Nicolina Nordman, Matias Martelin, Anders Mattsson, Patrik Schubert, Gabriella Raittila, Demitra Ahlskog och Amanda Byskata. 

Axel Rantanen, Benina Uotinen och Richard Sjölund valdes till Xqrr-Kommittén.

– Sebastian Björklund och Benina Uotinen valdes till Förtjänstteckenskommittén.

Rasmus Kupi, Annette Bäckström, Carl Englund, Karl Jansson och Annika Kuoppamäki valdes till Motionskommittén.

Alexander Nyberg, Susanna Lundell, Axel Eriksson, Axel Rantanen och Rebecca Adolfsson valdes till Kulturkommittén.

– Medlemmarna i Disciplinutskottet konstaterades. Den består av Carina Gräsbäck, Nicolina Nordman, Benina Outinen, Amanda Byskata och Malin Nyberg.

– Benina Uotinen, Ida Öhman och Rebecca Adolfsson valdes till fanbärare.

– Verksamhetsplanen med styrelsens specifikationer godkändes.

– Budgeten för verksamhetsåret godkändes.

– Mötet tillsatte en arbetsgrupp för omformande av föreningens stadgar och arbetsordning.

– Rebecca Adolfsson tillsattes i arkiveringsgruppen.

 

DECEMBERMÖTE

-Demitra Ahskolg valdes till Högskolepolitiskt ansvarig för verksamhetsåret 2021.

-Wilhelm Nummela valdes till Inrikes- och utrikesansvarig för verksamhetsåret 2021.

-Rebecca Adolfsson valdes till sekreterare för verksamhetsåret 2021.

-Frida Hellman valdes till skattmästare för verksamhetsåret 2021.

-Rickard Lindholm valdes till Kultur- och motionsansvarig för verksamhetsåret 2021.

-Malin Nyberg valdes till klubbhövding för verksamhetsåret 2021.

-Lotta Selänniemi valdes till värdinna för verksamhetsåret 2021.

-Emma Correa de Mora, Veera Haikola, Caroline Nordenswan, Susanna Lundell, Anna Lindman, Jesper Inola, Matilda Torrkulla, Nicholas Biskop och Karl Jansson valdes till SF-klubbens förvaltningsråd för verksamhetsåret 2021.

-Ellen Ijäs valdes till chefredaktör för tidningen Politicus för verksamhetsåret 2021.

-Caroline Nordenswan, Helmi Andersson, Lilli Vainio, Esther Djupsund, Cecilia Aure, Emmy Wikström, Axel Norrback, Joonas Karlsson, Axel Sandell, Sebastian Björklund och Axel Rantanen valdes till redaktionen för tidningen Politicus för verksamhetsåret 2021.

-Lotta Arola, Jakob Lillrank, Axel Rantanen, Emmy Wikström, Ronja Sjövall, Karin Panelius, Anna von Knorring, Jesper Inola, Joonas Karlsson, Axel Sandell, Richard Sjölund, Vilhelm Boij, Benina Uotinen, Esther Djupsund, Ville Poutanen, Sebastian Björklund, Axel Norrback, Matias Martelin, Anders Matsson och Rudolf Tommos valdes till redaktionen för tidningen Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2021.

-Savvas Saivanidis valdes till webbansvarig för verksamhetsåret 2021.

-Mötet fastställde verksamhetsplanen för året 2021.

-Sebastian Björklund valdes till månadens SF:are.

HÖSTMÖTE

23.11.2020

-Amanda Byskata valdes till styrelseordförande för verksamhetsåret 2021.

-Wilma Sundqvist och Ella Kettula valdes till chefredaktörer för tidningen Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2021.

-Vilja Johansson och Unna Heimberg valdes till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2021. Lukas Söderqvist och Jan-Erik Kress valdes till suppleanter.

-Mötet fastställde medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter för följande verksamhetsår. Inga ändringar gjordes.

-Mötet fastställde valprocessen till förvaltningsrådet.

-Mötet valde Lviv till resmål för lilla exkursionen.

-Mötet valde Buenos Aires till resmål för stora exkursionen.

-Mötet beslöt att ansvarsuppdraget grafisk formgivare till tidningen Politicus inte skall tillsättas i arbetsordningen.

-Mötet godkände idén att införskaffa vattenflaskor med SF design.

-Malin Nyberg och Karl Jansson valdes till månadens SF:are.

OKTOBERMÖTE

20.10.2020

-Mötet godkände styrelsens förslag på ändring av valmetod för styrelseuppdrag.

-Mötet röstade fram ny design till SF:iania klädesplagg.

-Lotta Selänniemi valdes till månadens SF:are.

SEPTEMBERMÖTE

28.9.2020

-Mötet godkände införskaffande av tröjor och t-skjortor till vilka en ny design skall väljas.

-Mötet godkände införskaffande av bestick till klubblokalen.

-Mötet godkände styrelsens införskaffande av ett nytt skåp till kansliet.

-Mötet godkände styrelsens införskaffande av innebandy målvaktsutrustning till föreningen.

-Mötet beviljade medel för Politicus.

MAJMÖTE

27.5.2020

-William Gräsbeck valdes till månadens SF:are för marsmånad.

VÅRMÖTE

27.2.2020

-Bokslutet över föregående års räkenskaper godkändes.

-Verksamhetsberättelsen godkändes.

-Styrelse 2019 beviljades ansvarsfrihet.

-Axel Rantanen valdes till månadens SF:are.

-Elisabeth Järnefelt valdes till årsfestmarskalk.

JANUARIMÖTE

29.01.2020

– Nea Nyholm, Cecilia Emas, Lotta Selänniemi, Jesper Inola, Joonas Karlsson och Nicolina Nordman valdes till Debattkommittén.

– Tessa Laine, Sebastian Björklund, Jan-Erik Kress, Lotta Selänniemi, Sofia Blomqvist, Daniela Fagerström, Ida Öhman, Jesper Inola, Joonas Karlsson, Axel Rantanen, Amanda Byskata, Inez Aulén, Anna von Knorring, Malin Nyberg, Sofie Törnroos, Axel Eriksson, Anette Bäckström, Renate Degerth och Matilda Torrkulla valdes till Årsfestkommittén.

– Lotta Selänniemi, Sofia Blomqvist, Amanda Fagerström, Ellen Fröberg, Emmy Wikström och Amanda Byskata valdes till Festkommittén.

– Medlemmarna i Högskolepolitiska kommittén konstaterades. Den består av Benina Uotinen, Gabriella Raittila, Vera Granroth, Elisabeth Järnefelt, Patrick Schubert, Matias Martelin, Anders Mattsson, Kasper Kannosto, Lina Sundell och Kati Systä.

– Kasper Kannosto, Sebastian Björklund, Niki Lyyski, William Gräsbeck, Vilhelm Boij, Axel Rantanen och Wilhelm Nummela valdes till Xqrr-Kommittén.

– Vilhelm Boij och Nicolina Nordman valdes till Förtjänstteckenskommittén.

– Rickard Lindholm och John Eriksson valdes till Motionskommittén.

– Lotta Selänniemi, Savvas Saivanidis, Navessa Söderman, Axel Eriksson, Alexander Nyberg, Amanda Byskata, Rebecka Adolfsson och Annika Kuoppamäki valdes till Kulturkommittén.

– Medlemmarna i Disciplinutskottet konstaterades. Den består av Carina Gräsbeck, Benina Uotinen, Nicolina Nordman, Matias Martelin och Saara Sipilä.

– Jesper Inola, Fanny Storgårds och William Gräsbeck valdes till fanbärare.

– Verksamhetsplanen med styrelsens specifikationer godkändes.

– Budgeten för verksamhetsåret godkändes.

– Ida Öhman tillsattes i arkiveringsgruppen.

 

DECEMBERMÖTE

11.12.2019

– Gabriella Raittila valdes till högskolepolitiskt ansvarig för verksamhetsåret 2020.

– Richard Sjölund valdes till inrikes- och utrikesansvarig för verksamhetsåret 2020.

– Ida Öhman valdes till sekreterare för verksamhetsåret 2020.

– Renate Degerth valdes till skattmästare för verksamhetsåret 2020.

– Jakob Lillrank valdes till kultur- och motionsansvarig för verksamhetsåret 2020.

– Saara Sipilä valdes till klubbhövding för verksamhetsåret 2020.

– Emma Jaakkola valdes till värdinna för verksamhetsåret 2020.

– Fanny Storgårds, Axel Rantanen, Malin Nyberg, Rickard Lindholm, Cecilia Emas, Sofia Blomqvist, Demitra Ahlskog, Wilhelm Nummela, Lotta Selänniemi, Catharina Baumgartner, Anna Von Knorring, Amanda Byskata, Jesper Inola, Karin Panelius, Matilda Torrkulla, Ella Kettula och Nicholas Biskop valdes till SF-klubbens förvaltningsråd för verksamhetsåret 2020.

– Kasper Kannosto, Sara Strömberg, Helmi Andersson, William Gräsbeck, Niki Lyyski, Sebastian Björklund, Aleksis Rentto, Ellen Ijäs, Isabelle Renvall och Amanda Byskata valdes till redaktionen för tidningen Politicus för verksamhetsåret 2020.

– Kasper Kannosto, Wilma Sundqvist, Joonas Karlsson, Axel Sandell, William Gräsbeck, Savvas Saivanidis, Sebastian Björklund, Axel Rantanen, Jesper Inola, Joel Barkar, Ella Kettula, Amanda Byskata, Alexander Nyberg, Ville Poutanen, Lina Sundell, Richard Sjölund, Vilhelm Boij, Rebecca Adolfsson, Inez Aulén, Rudolf Tommos och Axel Eriksson valdes till redaktionen för tidningen Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2020.

– Savvas Saivanidis valdes till webbansvarig för verksamhetsåret 2020.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för året 2020.

– Olli Hirvikangas valdes till månadens SF:are.

 

HÖSTMÖTE

13.11.2019

– Carina Gräsbeck valdes till föreningens kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren.

– Benina Uotinen valdes till styrelseordförande för verksamhetsåret 2020.

– Axel Sandell valdes till chefredaktör för tidningen Politicus för verksamhetsåret 2020.

– Emmy Wikström & Karin Panelius valdes till chefredaktörer för tidningen Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2020.

– Alexander Lång och Oscar Nyman valdes till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2020. Lukas Söderqvist och Unna Heimberg valdes till suppleanter.

– Mötet fastställde medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter för följande verksamhetsår. Inga ändringar gjordes.

– Mötet fastställde valprocessen till förvaltningsrådet.

– Mötet diskuterade jubileumsspexet.

– Vilma Wasström valdes till månades SF:are.

 

OKTOBERMÖTE

16.10.2019

– Matilda Wendelin har avgått från förvaltningsrådet.

– Mötet valde Bilbao till resemål för Lilla exkursionen.

– Mötet valde Seoul till resemål för Stora exkursionen.

– Mötet beslöt att inte införa följande förslag till stadgeändring: ´2§ Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. är en politiskt obunden och en politiskt inaktiv förening´.

– Mötet godkände styrelsens införskaffande av ett tält till föreningen.

– Mötet röstade om en design för föreningstygpåsar.

– Mötet valde att införskaffa två nya halarmärken genom en halarmärkestävling.

– Wilma Sundqvist och Rickard Lindholm valdes till månadens SF:are.

 

SEPTEMBERMÖTE

26.9.2019

– Jesper Inola valdes till månadens SF:are.

 

MAJMÖTE

8.5.2019

– Mötet godkände beviljandet av medel för ordnandet av ett Politicus releaseevenemang på hösten.

– Anton Eklund och Renate Degerth valdes till månadens SF:are.

– Pietari Kihlström tillsattes i historikkommittén.

 

APRILMÖTE

16.4.2019

– Mötet godkände tillsättandet av historikkommittén.

– Mötet valde Sebastian Björklund och Rudolf Tommos till ordförande i historikkommittén.

– Mötet valde Ellen Ijäs, Rufus Panelius, Vilja Johansson, Ville Poutanen och Nicolina Nordman till historikkommittén.

– Saara Sipilä valdes till månadens SF:are.

 

MARSMÖTE

26.3.2019

– Mötet gav sitt godkännande till att föreningen tillsammans med Merkantila klubben bokar tennisturer under sommaren.

– Mötet godkände tillsättandet av sånbokskommittén.

– William Gräsbeck valdes till ordförande för sångbokskommittén.

– Cecilia Aure, Ronja Wicklund, Eva Aspnäs, Matias Martelin, Axel Simola, Jan-Erik Kress, Elisabeth Järnefelt, Anders Mattsson och Sebastian Björklund valdes till Sångbokskommittén.

– Cecilia Aure valdes till månades SF:are.

 

VÅRMÖTE

28.2.2019

– Bokslutet över föregående års räkenskaper godkändes.

– Verksamhetsberättelsen godkändes med små ändringar.

– Styrelsen 2018 beviljades ansvarsfrihet.

– Matias Martelin valdes till månadens SF:are.

– Vilja Johansson valdes till årsfestmarskalk.

– Nicholas Biskop tillsattes i motionskommittén för verksamhetsåret.

– Elin Elgh tillsattes som fanbärare för verksmhetsåret.

 

JANUARIMÖTE

29.1.2019

– John Eriksson, Vilja Johansson, Tyko Hertzberg, Axel Sandell, Anton Eklund och Matias Martelin valdes till Debattkommittén.

– Niki Lyyski, Richard Sjölund och Tyko Hertzberg valdes till Xqrr-kommittén.

– Jakob Lillrank, Jesper Inola och Gabriella Raittila valdes till Motionskommittén.

– Ronja Horsma, Katarina Ranken, Savvas Saivanidis, Axel Norrback, Axel Eriksson valdes till Kulturkommittén.

– Ida Öhman, Jesper Inola, Renate Degerth, Daniela Fagerström, Vilma Wasström, Axel Eriksson, Rufus Panelius, Anders Mattson, Sebastian Björklund, Karolina Lax, Emma Jaakkola, Benina Uotinen och Gabriella Raittila valdes till Årsfestkommittén.

–  Jesper Inola, Sebastian Björklund, Tyko Hertzberg, Benina Uotinen, Emma Jaakkola och Matias Martelin valdes till Festkommittén.

– Medlemmarna i Högskolepolitiska kommittén konstaterades. Den består av John Eriksson, Lina Sundell, Jenny Vuorenlinna, Helmi Andersson, Patrick Schubert, Unna Heimberg, Sofia Jern, Matilda Holmström, Nadja Vesterinen, Kati Systä, Frida Sifgrids, Elisabeth Järnefelt, Miika Alhopuro, William Gräsbeck, Kasper Kannosto, Nicolina Nordman och Rasmus Lindqvist.

– Medlemmarna i Disciplinutskottet  konstaterades. Den består av Carina Gräsbeck, Matias Martelin, Elisabeth Järnefelt, Nicolina Nordman och Axel Eriksson.

– Matias Martelin och Jan-Erik Kress valdes till förtjänstteckens-kommittén.

– Sebastian Björklund, Ville Poutanen, Anders Mattsson och Annika Eklund valdes till fanbärare.

– Verksamhetsplanen med styrelsens specifikationer godkändes.

– Budgeten för verksamhetsåret godkändes.

– Niko Kuronen tillsattes i arkiveringsgruppen.

– Miika Alhopuro och Elias Forsman tillsattes i Allwar & Oförskämts redaktion.

 

Decembermöte:

– William Gräsbeck valdes till högskolepolitiskt ansvarig för verksamhetsåret 2019.
– Kasper Kannosto valdes till inrikes- och utrikesansvarig för verksamhetsåret 2019.
– Niko Kuronen valdes till sekreterare för verksamhetsåret 2019.
– Rufus Panelius valdes till skattmästare för verksamhetsåret 2019.
– Joonas Karlsson valdes till kultur- och motionsansvarig för verksamhetsåret 2019.
– Axel Eriksson valdes till klubbhövding för verksamhetsåret 2019.
– Sofie Törnroos valdes till värdinna för verksamhetsåret 2019.
– Ronja Horsma, Kiia Koskela, Tessa Laine, Axel Simola, Jesper Inola, Richard Sjölund, Jakob Lillrank, Emma Jaakkola, Vilma Wasström, Gabrielle Nyholm, Benina Uotinen, Daniela Fagerström, Renate Degerth, Saara Sipilä, Karin Panelius, Matilda Wendelin, Rudolf Tommos, Catharina Baumgartner, Pinja Niskanen, Olli Hirvikangas, Gabriella Raittila, Patrick Eklund, Tyko Hertzberg och Nicholas Biskop valdes till SF-klubbens förvaltningsråd för verksamhetsåret 2019.
– John Eriksson, Anton Eklund, Sara Strömberg, Lina Sundell, Isabelle Renvall, Emmy Wikström, Kim Kronlund och Thomas Fagerholm valdes till redaktionen för tidningen Politicus för verksamhetsåret 2019.
– Emmy Wikström, Cecilia Aure, Esther Djupsund, Lina Sundell, Thomas Fagerholm, Savvas Saivanidis, Matias Oksanen, Rudolf Tommos, Jesper Inola, William Gräsbeck, Tyko Hertzberg, Niki Lyyski och Sebastian Björklund valdes till redaktionen för tidningen Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2019.
– Savvas Saivanidis valdes till webbansvarig för verksamhetsåret 2019.
– Mötet fastställde verksamhetsplanen för året 2019.
– Nadja Vesterinen valdes till månadens SF:are.

Höstmöte:

– Nicolina Norman valdes till styrelseordförande för verksamhetsåret 2019.
– Axel Sandell valdes till chefredaktör för tidningen Politicus för verksamhetsåret 2019.
– Ville Poutanen & Anders Mattsson valdes till chefredaktörer för tidningen Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2019.
– Alexander Lång och Oscar Nyman valdes till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2019. Lukas Söderqvist och Unna Heimberg valdes till suppleanter
– Mötet fastställde medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter för följande verksamhetsår. Inga ändringar gjordes.
– Yascha Gilbert valdes till månades SF:are

OKTOBERMÖTE

 • Mötet valde Salzburg som resemål för lilla exkursionen.
 • Mötet valde Zagreb och Ljubljana som resemål för stora exkursionen.
 • Mötet bestämde att placera pengarna på föreningens renoveringskonto i Ålandsbankens bostadsfond. Mötet beviljade även skattmästare Annika Eklund fullmakt att placera pengarna samt att öppna förvar.
 • Mötet bestämde att stänga föreningens bankkonto ämnat för fundraisern som inte blir av.
 • Jakob Lillrank valdes till månadens SF:are

Septembermöte:

– Mötet instiftade en representations pins som SF-klubbens nuvarande och forna styrelsemedlemmar har rätten att bära (styrelsepinsen)
– Vilja Johansson avsattes som årsfestmarskalk
– Unna Heimberg valdes till årsfestmarskalk

MAJMÖTE

 • Patrick Eklund vlades till månadens SF:are
 • Mötet gjorde en ändring i arbetsordningen (kapittel 4 §17)
 • Mötet bestämde öppna ett nytt bankkonto för penninginsamlingen

APRILMÖTE

 • Mötet godkände nya förtjänsttecknet Officium Bonum andra gången
 • Hanna Orrenius valdes till månadens SF:are

MARSMÖTE

 • Joonas Karlsson valdes till månandens SF:are
 • Mötet godkände nya förtjänsttecknet Officium Bonum första gången

VÅRMÖTE

26.2.2018

 • Bokslutet över föregående års räkenskaper godkändes.
 • Verksamhetsberättelsen godkändes med små ändringar.
 • Styrelsen 2017 beviljades ansvarsfrihet.
 • Andreas Strandberg och Peter af Hällström valdes till månadens SF:are
 • Mötet bestämde att historikpengarna omplaceras i en tidsbunden deposition på upp till fem år.
 • Yascha Gilbert tilldelades fullmakt att välja en arbetsgrupp för att ordna kapitalinsamlingen.
 • Vilja Johansson valdes till årsfestmarskalk.

JANUARIMÖTE

30.1.2018

– Richard Printz, Kim Kronlund, Elisabeth Järnefelt och Miika Alhopuro valdes till Debattkommittén.

– Matilda Holmström, Kasper Kannosto, Emilia Renlund, Filip Siegfrids, Jessica Jokinen, Axel Sandell och Rudolf Tommos valdes till Xqrr-kommittén.

– Axel Norrback, Joonas Karlsson, Niko Kuronen och Linn Dahlström valdes till Motionskommittén.

– Sofie Törnroos, Axel Eriksson, Anton Eklund, Tyko Hertzberg och Ellen Ijäs valdes till Kulturkommittén.

– Yascha Gilbert, Elin Elgh, Sofie Törnroos, Hanna Orrenius, Lina Heimberg, Nicolina Nordman, Anders Mattsson, Annika Eklund, Ellen Ijäs och Matilda Holmström valdes till Årsfestkommittén.

– Jan-Erik Kress, Ronja Wicklund, Axel Norrback, Jonathan Marus, Axel Eriksson och Cecilia Aure valdes till Festkommittén.

– Medlemmarna i Högskolepolitiska kommittén konstaterades. Den består av Patrick Schubert, Helmi Andersson, Matilda Holmström, Elisabeth Järnefelt, Frida Sigfrids, Nadja Vesterinen, Kati Systä, Matias Martelin, Oscar Nyman, Unna Heimberg, Jenny Vuorenlinna, Alexander Lång, Sofia Jern, Rasmus Lindqvist och Anton Norrback.

– Medlemmarna i Disciplinutskottet  konstaterades. Den består av Carina Gräsbeck, Matias Martelin, Elisabeth Järnefelt, Vilja Johansson och Anders Mattsson.

– Elisabeth Järnefelt och Anton Norrback valdes till förtjänstteckens-kommittén.

– Linn Dahlström, Tyko Hertzberg, Jan-Erik Kress, Anton Eklund och Ellen Ijäs valdes till fanbärare.

– Verksamhetsplanen med styrelsens specifikationer godkändes.

– Budgeten för verksamhetsåret godkändes.

– Ville Poutanen tillsattes i arkiveringsgruppen.

– Mötet beslöt att kapital skall samlas till Wikeströms & Källströms skötselkonto.

– Yascha Gilbert valdes till koordinator för kapitalinsamlingen.

DECEMBERMÖTE

12 december 2017

– Patrick Schubert valdes till SF-klubbens högskolepolitiskt ansvarige för verksamhetsåret 2018.

– Niki Lyyski valdes till SF-klubbens inrikes- och utrikesansvarige för verksamhetsåret 2018.

– Ville Poutanen valdes till SF-klubbens sekreterare för verksamhetsåret 2018.

– Annika Eklund valdes till SF-klubbens skattmästare för verksamhetsåret 2018.

– Eva Aspnäs valdes till SF-klubbens kultur- och motionsansvarige för verksamhetsåret 2018.

– Anders Mattsson valdes till SF-klubbens klubbhövding för verksamhetsåret 2018.

– Sebastian Björklund valdes till SF-klubbens värd för verksamhetsåret 2018.

– Vilhelm Boij, Kristian Karvonen, Axel Sandell, Line Lövkvist, Tyko Hertzberg, Joonas Karlsson, Cecilia Aure, Ronja Wicklund, Axel Eriksson, Louise Hellström, Nicolina Nordman, Sofie Törnroos, Linn Dahlström, Rudolf Tommos, Theo Kauranen, Thomas Fagerholm, Gabrielle Nyholm, Emma Salomäki, Patrik Eklund och Matias Oksanen valdes till SF-klubbens förvaltningsråd 2018.

– Axel Sandell, Kristian Karvonen, Nadja Vesterinen, Felix Räykkylä, Elisabeth Järnefelt, Yascha Gilbert och Vilja Johansson valdes till Politicus redaktion 2018.

– Matias Mäenpää, Andreas Strandberg, Elias Forsman, Matilda Londen, Ellen Ijäs, Miika Alhopuro, Ville Poutanen, Gabrielle Nyholm, Lukas Söderqvist och Anna Eriksson valdes till Allwar & Oförskämts redaktion 2018.

– Savvas Saivanidis valdes till SF-klubbens webbansvarig 2018.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för år 2018.

– Mötet fastställde en jämlikhetsdeklaration för år 2018.

– Savvas Saivanidis valdes till månadens SF:are.

HÖSTMÖTE

14 november 2017

– Mötet valde Carina Gräsbeck till SF-klubbens kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren.

– Matias Martelin valdes till SF-klubbens ordförande för verksamhetsår 2018.

– Thomas Fagerholm valdes till chefredaktör för Politicus under verksamhetsår 2018.

– Helmi Andersson och Matilda Holmström valdes till chefredaktörer för Allwar & Oförskämt under verksamhetsår 2018.

– Alexander Lång och Oscar Nyman valdes till verksamhetsgranskare 2018, och Kim Kronlund och Lukas Söderqvist till deras suppleanter.

– Mötet fastställde SF-klubbens medlems-, alumni och inskrivningsavgifter. Inga ändringar gjordes.

– Mötet röstade fram en design för en föreningscollege.

– Anna Korkman valdes till månadens SF:are.

OKTOBERMÖTE

18 oktober 2017

– Mötet valde Edinburgh till resemål för lilla exkursionen 2018.

– Mötet valde Bologna-Genova till resemål för stora exkursionen 2018.

– Mötet beslöt om policy för SF-klubbens sociala medier och digitala forum.

– Mötet beslöt att placera föreningens renoveringspengar på en tidsbunden deposition för ett år framåt.

– Linn Dahlström valdes till månadens SF:are.

SEPTEMBERMÖTE

20 september 2017

– Mötet beslöt att införskaffa en extern hårdskiva.

– Mötet beslöt om halarbeställningen.

– Mötet beslöt att tillägga en arbetsgrupp för planerandet av en föreningskjorta och att tillägga Peter af Hällström, Anders Mattsson, Matias Martelin, Yascha Gilbert, Anna Eriksson och Elisabeth Järnefelt till arbetsgruppen.

– Lukas Söderqvist valdes till månadens SF:are.

MAJMÖTE

9 maj 2017

– Jonathan Marus och Andreas Strandberg valdes till månadens SF:are.

APRILMÖTE

12 april 2017

– SF-klubben har beviljats exkursionsunderstöd av Kulturfonden.

– SF-klubben har beviljats exkursionsunderstöd av ÅA.

– SF-klubben har beviljats specialföreningsmedel från ÅAS.

– Styrelsen redogjorde för medlemsenkätes svar för mötet.

– Jennifer Grönroos och Joanna Grönroos valdes till månadens SF:are.

MARSMÖTE

14 mars 2017

– Andreas Sundberg valdes till månadens SF:are.

VÅRMÖTE

21 februari 2017

– Bokslutet över föregående års räkenskaper godkändes.

– Verksamhetsberättelsen godkändes.

– Styrelsen 2016 beviljades ansvarsfrihet.

– Emilia Seger valdes till månadens SF:are.

– Mötet godkände förslaget att omplacera historikpengarna för ett år framåt.

– Oscar Nyman valdes till årsfestmarskalk.

JANUARIMÖTE

24 januari 2017

– Peter af hällström, Oscar Nyman, Unna Heimberg, Elias Forsman, Sebastian Nuottimäki och Vilja Johansson valdes till Debattkommittén.

– Rakel Tiderman, jasmine Grönblad, Nicole Blechingberg, Miika Alhopuro, Anna Korkman. Jenny Vuorenlinna, Miisa Kreander, Jan-Erik Kress, Sara von Bonsdorff, Jessica Jokinen och Klara Fält valdes till Xqrr-kommittén.

– Niki Lyyski, Moritz Lang, Matias Martelin, Anders Mattson och Minka Lindroos valdes till Motionskommittén.

– Andreas Sundberg, Sebastian Björklund, Patrick Schubert, Anna Korkman, Nicole Blechingberg, Rebecka Svedberg, Unna Heimberg, Sara Strömberg, Linn Arola och Emilie Ståhlberg valdes till Kulturkommittén.

– Sebastian Björklund, Pontus Lindroos, Emilie Ståhlberg, Emilia Renlund, Yascha Gilbert, Eva Aspnäs, Elin Elgh, Rebecca von Flittner och Annika Eklund valdes till Årsfestkommittén.

– Emilie Ståhlberg, Peter af Hällström, Matias Martelin, Jonathan Marus, Ville Poutanen och Miisa Kreander valdes till Festkommittén.

– Medlemmarna i Högskolepolitiska kommittén konstaterades. Den består av Elisabeth Järnefelt, Helmi Andersson, Anton Norrback, Patrick Schubert, Matilda Holmström, Nadja Vesterinen, Jenny Vuorenlinna, Unna Heimberg, Kati Systä, Alexander Lång och Oscar Nyman.

– Medlemmarna i Disciplinutskottet konstaterades. Den består av Elina Pirjatanniemi, Elisabeth Järnefelt, Matilda Holmström, Vilja Johansson och Oscar Nyman.

– Mötet valde Sebastian Wassholm och Vilja Johansson till Förtjänstteckenskommittén.

– Ellen Ijäs, Jan-Erik Kress, Matias Martelin, Jenny Vuorenlinna och Linn Arola valdes till fanbärare.

– Verksamhetsplanen godkändes.

– Budgeten godkändes.

– Nils Kåll avsattes från Allwar&Oförskämt redaktionen.

– Mötet godkände öppnandet av ett värdinnekonto samt anskaffningen av ett kort till kontot.

– Niki Lyyski och Moritz Lang valdes till månadens SF:are.

DECEMBERMÖTE

7 december 2016

– Vilhelm Boij valdes till SF-klubbens sekreterare för verksamhetsår 2017

– Kristian Karvonen valdes till SF-klubbens skattmästare för verksamhetsår 2017

– Helmi Andersson valdes till SF-klubbens högskolepolitiskt ansvarige för verksamhetsår 2017

– Anna Eriksson valdes till SF-klubbens kultur- och motionsansvarig för verksamhetsår 2017

– Matilda Holmström valdes till SF-klubbens klubbhövding för verksamhetsår 2017

– Ellen Ijäs valdes till SF-klubbens värdinna för verksamhetsår 2017

– Axen Sandell valdes till SF-klubbens inrikes- och utrikesansvarige 2017

– Matias Martelin, Emilia Renlund, Nadine Nousiainen, Matilda Londen, Axel Norrback, Linn Arola, Jan-Erik Kress, Elias Forsman, Niki Lyyski, Aleksis Rentto, Sebastian Björklund, Filip Siegfrids, Ville Poutanen, Yascha Gilbert, Anders Mattsson, Teresa Vilén, Felix Snellman och Marie Lehto valdes till SF-klubbens förvaltningsråd 2017

– Andreas Sundberg, Thomas Fagerholm, Sara von Bonsdorff, Mathias Sjöblom, Isabella Servanto, Jenny Vuorenlinna, Aleksis Rentto och Viktor Alfthan valdes till Politicus redaktion 2017

– Helmi Andersson, Vilhelm Boij, Elias Forsman, Matilda Londen, Andreas Sundberg, Viktor Alfthan, Axel Sandell, Nils Kåll, Rebecka Svedberg, Annica Sigfrids, Sara Lindström, Mathias Mäenpää, Jasmine Grönbland, Kim Kronlund och Richard Printz valdes till Allwar & Oförskämts redaktion 2017

– Savvas Saivanidis valdes till SF-klubbens webbansvarig 2017.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för år 2017.

– Mötet beslöt att betala reparationsavgiften för ÅAS trasiga marskalkstav

– Sara Lindström valdes till månadens SF:are

HÖSTMÖTE

15 november 2016

– Elisabeth Järnefelt valdes till SF-klubbens ordförande för verksamhetsår 2017

– Anna Korkman valdes till chefredaktör för Politicus under verksamhetsår 2017

– Lukas Söderqvist och Jonathan Marus valdes till chefredaktörer för Allwar & Oförskämt under verksamhetsåret 2017

– Linnea Henriksson och Alexander Lång valdes till verksamhetsgranskare 2017, och Oscar Nyman och Kim Kronlund till deras suppleanter

– Mötet fastställde SF-klubbens medlems-, alumni och inskrivningsavgifter. Inga ändringar gjordes.

– Mötet beslöt att dra upp riktlinjer gällande ersättning för inrikes- och utrikesansvariges telefonkostnader som uppstår under under utrikesexkursionerna

– Matilda Koskinen och Mirjam Granström avsattes från Politicus redaktion

– Patrick Schubert valdes till månadens SF:are.

OKTOBERMÖTE

11 oktober 2016

– Mötet beslöt att avsätta Lotta Metsärinne och Anton Ahlström från arkivarbetsgruppen

– Mötet beslöt att tillsätta Oscar Nyman, Lukas Söderqvist och Kim Kronlund till arkivarbetsgruppen

– Mötet valde Prag till resmål för lilla exkursionen 2017

– Mötet valde Lissabon till resmål för stora exkursionen 2017

– Anders Mattsson valdes till månadens SF:are

SEPTEMBERMÖTE

13 september 2016

– Mötet beslöt att annullera ett tidigare beslut om att placera 8000€ av föreningens renoveringspengar, och istället placera 10 000€

– Oscar Nyman valdes till månadens SF:are

MAJMÖTE

3 maj 2016

– Efter diskussion beslöt mötet att placera 8000€ av klubblokalens renoveringspengar.

– Mötet godkände styrelsens förslag att skaffa en högtalare till föreningen.

– Mötet godkände förslaget om att uppdatera SF-klubbens stadgor en andra gång. De uppdaterade stadgorna tas i bruk nästa verksamhetsår.

– Alexander Lång valdes till månadens SF:are.

APRILMÖTE

19 april 2016

– Mötet beslöt att dra upp riktlinjer gällande användningen av föreningens renoveringskonto

– Mötet beslöt att investera största delen av pengarna på renoveringskontot. Storleken på placeringen kommer att bestämmas nästa möte.

– Mötet godkände styrelsens förslag att föreningen inskaffar en borrmaskin och en verktygslåda till klubblokalen.

– Mötet godkände förslaget om att uppdatera SF-klubbens stadgor en första gång.

– Mötet godkände förslaget om att uppdatera SF-klubbens arbetsordning.

– Mötet godkände förslaget att dela Kulturfondens stödpengar till exkursionerna jämnt mellan båda resorna.

– Ellen Ijäs valdes till månadens SF:are.

MARSMÖTE

15 mars 2016

– Mötet beslöt att dra upp riktlinjer gällande fördelningen av styrelse- och rådsskjortornas kostnader.

– Mötet beslöt att dra upp riktlinjer gällande representationskostnader, i huvudsak de kostnader som uppstår i samband med den årliga resan till Lund.

– Grupperingen ”SF Ultras” (Mattias Simonsen, Mikael Selin, Seba Wassholm, Kim Kronlund, Peter Af Hällström och Oscar Nyman) valdes till månadens SF:are.

VÅRMÖTE

25 februari 2016

– Bokslutet över föregående års räkenskaper godkändes.

– Verksamhetsberättelsen godkändes med små ändringar.

– Styrelsen 2015 beviljades ansvarsfrihet.

– Emilia Mattson och Mikael Selin valdes till månadens SF:are.

– Matilda Holmström tillades i exkursionskommittén.

– Mötet godkände förslaget att omplacera historikpengarna för ett år framåt.

– Anni Klemola valdes till årsfestmarskalk.

– Mötet godkände förslaget att skicka exemplar av föreningens tidningar åt vänföreningarna.

JANUARIMÖTE

19 januari 2016

– Sofia Kajander, Nicole Blechingberg, Jesper Carlsson, Albert Weckman, Oscar Nyman, Kim Kronlund och Rasmus Lindqvist valdes till Debattkommittén.

– Rebecka Svedberg, Sara Lindström, Nicole Blechingberg, Miina Söderholm, Pontus Lindroos, Sebastian Wassholm och Miika Alhopuro valdes till Xqrr-kommittén.

– Ellen Ijäs, Elisabeth Järnefelt, Anna Korkman, Viktor Alfthan och Miika Alhopuro valdes till Årsfestkommittén.

– Nils Kåll, Helmi Andersson, Oscar Nyman, Mikael Selin, Andreas Sundberg och Annica Sigfrids valdes till Festkommittén.

– Medlemmarna i Högskolepolitiska kommittén konstaterades. Den består av Vilja Johansson, Nadja Vesterinen, Lukas Söderqvist, Kim Kronlund och Lotta Metsärinne.

– Medlemmarna i Disciplinutskottet konstaterades. Den består av Elina Pirjatanniemi, Vilja Johansson, Jonathan Marus, Oscar Nyman och Anni Klemola.

– Mötet valde Oscar Nyman och Johanna Mantere till Förtjänstteckenskommittén.

– Jonas Renlund, Richard Printz, Jenny Vuorenlinna, Rasmus Grönroos och Thomas Fagerholm valdes till Motionskommittén.

– Matilda Koskinen och Mirjam Granström tillsattes till Politicus redaktion.

– Elisabeth Järnefelt tillsattes till Allwar&Oförskämts redaktion.

– Aada Willberg, Sebastian Wassholm, Pontus Lindroos, Christoffer Kaski, Kim Kronlund, Oscar Nyman, Alexander Lång, Vilja Johansson och Minka Lindroos valdes till arbetsgruppen för instiftandet av en ny styrelsepost.

– Rakel Tiderman, Jan-Erik Kress, Ellen Ijäs, Mikael Selin och Nicole Blechingberg valdes till fanbärare.

– Verksamhetsplanen godkändes med små ändringar.

– Budgeten godkändes.

DECEMBERMÖTE

8 december 2015

– Thomas Fagerholm valdes till månadens SF:are.

– Nadja Vesterinen valdes till Högskolepolitiskt ansvarig för verksamhetsår 2016.

– Rakel Tiderman valdes till Inrikes- och utrikesansvarig för verksamhetsår 2016.

– Lukas Söderqvist valdes till Sekreterare för verksamhetsår 2016.

– Unna Heimberg valdes till Skattmästare för verksamhetsår 2016.

– Jonathan Marus valdes till Klubbhövding för verksamhetsår 2016.

– Jan-Erik Kress valdes till Värd för verksamhetsår 2016.

– Följande personer valdes till Förvaltningsrådet 2016:

Robin Backman, Sara Lindström, Viktor Alfthan, Vilhelm Boij, Emilie Ståhlberg, Nicole Blechingberg, Jenny Vuorenlinna, Axel Norrback, Ellen Ijäs, Linn Arola, Anna Korkman, Sebastian Adolfsson, Nils Kåll, Matilda Holmström, Richard Printz, Elisabeth Järnefelt, Janne Cederberg, Frida Sigfrids, Helmi Andersson, Christoffer Kaski, Andreas Strandberg, Sara Joas och Miika Alhopuro.

– Följande personer valdes till redaktionen för Allwar & Oförskämt 2016:

Oscar Nyman, Nils Kåll, Jasmine Grönblad, Pontus Lindroos, Veronika Karlsson, Fredrik Häggman och Anton Norrback.

– Följande personer valdes till redaktionen för Politicus 2016:

Richard Backman, Viktor Alfthan, Vanessa Westerlund, Henna Keränen och Kim Kronlund.

– Elisabeth Järnefelt och Minka Lindroos valdes till motionsansvariga för verksamhetsår 2016.

– Jonathan Marus valdes till webbansvarig för verksamhetsår 2016.

– Mötet godkände verksamhetsplanen för verksamhetsår 2016.

– Mötet beslöt enhälligt att SF-klubben betalar självrisken för den repade bilen.

HÖSTMÖTE

17 november 2015

– Anton Norrback, Fredrik Häggman, Axel Norrback, Hannes Nyberg, Christoffer Kaski och Jesper Carlsson valdes till månadens SF:are.

– Mötet valde Elina Pirjatanniemi till SF-klubbens kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren.

– Mötet valde enhälligt Vilja Johansson till SF-klubbens ordförande för verksamhetsår 2016.

– Mötet valde enhälligt Sebastian Wassholm och Heini Ruohonen till chefredaktörer för Politicus under verksamhetsår 2016.

– Mötet valde enhälligt Andreas Sundberg och Viktor Alfthan till chefredakörer för Allwar & Oförskämt under verksamhetsår 2016.

– Mötet valde Linnea Henrikson och Lotta Metsärinne till verksamhetsgranskare 2016, och Mattias Simonsen och Alexander Lång till deras suppleanter.

– Mötet fastställde SF-klubbens medlems-, alumni och inskrivningsavgifter. Inga ändringar gjordes.

OKTOBERMÖTE

15 oktober 2015

– Mötet diskuterade tidpunkterna för SF-klubbens exkursioner och beslöt att inte göra några ändringar.

– Mötet valde Riga till resmål för lilla exkursionen 2016.

– Mötet valde Warszawa till resmål för stora exkursionen 2016.

– Nils Kåll valdes till månadens SF:are.

SEPTEMBERMÖTE

14 september 2015

Mötet beslöt att stöda styrelsens beslut om att skjuta upp omplaceringen av den förfallna kapitalplaceringen.

Mötet beslöt att inte skapa en ny klubbhistorik under detta verksamhetsår.

Vilja Johansson valdes till månadens SF:are.

– Några av SF-klubbens medlemmar kommer att delta i skapandet av en så kallad “gulisguide”. Guiden är utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland.

MAJMÖTE

14 maj 2015

– Efter diskussioner beslöt mötet att godkänna ändringsförslaget för medlemsavgiften och tillämpa det nya systemet inkommande läsår.

– SF-klubben kommer att medverka i arrangerandet av samhällsvetardagarna i Helsingfors under inkommande läsår.

– Annica Sigfrids valdes till månadens SF:are.

– SF-klubbens kansli kommer att vara sommarstängt fram till 24.8.2015.

APRILMÖTE

28 april 2015

– Efter diskussioner beslöt mötet att tillåta SF klubbens sittande styrelse att vidare utreda förslaget om medlemsavgiftens uppdatering.

– Christoffer Kaski valdes till månadens SF:are.

MARSMÖTE

24 mars 2015

– Mötet godkände förslaget om att uppdatera SF-klubbens arbetsordning.

– Jan-Erik Kress valdes till månadens SF:are.

VÅRMÖTE

24 februari 2015

– Bokslutet över föregående års räkenskaper godkändes.

– Verksamhetsberättelsen 2014 godkändes med små ändringar.

– Styrelsen 2014 beviljades ansvarsfrihet.

– Rakel Tiderman valdes till månadens SF:are.

– Jonas Renlund tillades i årsfestkommittén.

– Hannes Nyberg tillades i jubileumsspex-kommittén.

-Resmålet för stora exkursionen ändrades från Johannesburg till Kapstaden.

-Anskaffningen av ett tillfälligt alkoholförsäljnings lov till årsfestens Bankett godkändes.

-Alexander Lång valdes till årsfestmarskalk.

JANUARIMÖTE

20 januari 2015

– Sonja Lundström, Sebastian Nuottimäki, Linda Smids och Johanna Mantere valdes till Debattkommittén

– Sara Anttila, Alexander Lång, Nadja Vesterinen och Heidi Kangas valdes till Xqrr-kommittén

– Sara Anttila, Annica Sigfrids, Viktor Alfthan, Christoffer Kaski, Emma Othman, Sara Nordell, Rakel Tiderman och Nadja Vesterinen valdes till Årsfestkommittén

– Rakel Tiderman, Sara Lindström, Vilja Johansson och Sofia Donner valdes till Festkommittén

– Medlemmarna i Högskolepolitiska kommittén konstaterades. Den består av Oscar Nyman (ordförande), Kim Kronlund (högskolepolitiskt ansvarig), Sebastian Wassholm (sekreterare) och Alexander Lång

– Medlemmarna i Disciplinutskottet konstaterades. Den består av Elina Pirjatanniemi (kurator), Oscar Nyman (ordförande), Andreas Sundberg (klubbhövding)  och två senaste styrelseordförande Anni Klemola och Alexander Lång.

– Sandra Lillqvist och Christoffer Kaski valdes till Förtjänstteckens-kommittén

– Christoffer Kaski valdes till Motionskommittén

– Veronica Karlsson, Matilda Grindgärds, Christian Saja, Christoffer Kaski, Fredrik Häggman, Viktor Alfthan, Robin Lähde, Anton Norrback och Linda Smids valdes till Jubileumsspex-kommittén

– Anni Klemola tillsattes i Historikarbetsgruppen

– Jan-Erik Kress, Sara Lindstöm, Rebecka Svedberg, Oscar Nyman och Vilja Johansson valdes till fanbärare

– Verksamhetsplanen godkändes med små ändringar

– Budgeten godkändes med små ändringar

DECEMBERMÖTE

9 december 2014

– Emma Othman valdes till månadens SF:are

– Kim Kronlund valdes till högskolepolitiskt ansvarig för verksamhetsåret 2015

– Miina Söderholm valdes till inrikes- och utrikesansvarig för verksamhetsåret 2015

– Sebastian Wassholm valdes till sekreterare för verksamhetsåret 2015

– Pontus Lindroos valdes till skattmästare för verksamhetsåret 2015

– Andreas Sundberg valdes till klubbhövding för verksamhetsåret 2015

– Jasmine Grönblad valdes till värdinna för verksamhetsåret 2015

– Följande personer valdes till förvaltningsrådet för verksamhetsåret 2015: Christoffer Kaski, Jonathan Marus, Joel Lignell, Viktor Alfthan, Johanna Ekebom, Jan-Erik Kress, Lukas Söderqvist, Sebastian Adolfsson, Unna Heimberg, Mathias Mäenpää, Rebecka Svedberg, Sara Lindström, Rakel Tiderman, Andreas Strandberg och Malin Lindholm

– Följande personer valdes till redaktionen för Politicus för verksamhetsåret 2015: Richard Backman, Veronica Karlsson, Henna Keränen, Adrienne Westerback, Sandra Lillqvist, Mirjam Granström, Vanessa Westerlund och Lotta Metsärinne

– Följande personer valdes till redaktionen för Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2015: Christian Saja, Veronica Karlsson, Viktor Alfthan, Henrik Ståhl, Hannes Nyberg, Mattias Simonsen och Kati Systä

– Jan-Erik Kress och Jonas Renlund valdes till motionsansvariga för verksamhetsåret 2015

– Björn Domars valdes till webansvarig för verksamhetsåret 2015

– Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015 fastställdes

HÖSTMÖTE

11 november 2014

– Matilda Grindgärds valdes till månadens SF:are

– Oscar Nyman valdes till SF-Klubbens ordförande för verksamhetsåret 2015

– Heini Ruohonen valdes till tidsskriften Politicus chefredaktör för verksamhetsåret 2015

– Anton Norrback och Fredrik Häggman valdes till chefredaktörer för tidsskriften Allwar&Oförskämt för verksamhetsåret 2015

– Raine Katajamäki (suppleant Janne Johanson) och Linnea Henriksson (suppleant Sonja Sunde) valdes till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2015

OKTOBERMÖTE

7 oktober 2014

– Lasse Paukkonen valdes till månadens SF:are

– Mötet godkände att jubileumsårsfesten vid behov kan ordnas 31.10-1.11

– Inledande planering av jubileumsspexet påbörjades

– Lilla exkursionen 2015 går till Haag och Amsterdam

– Stora exkursionen 2015 går till Johannesburg

– Ett nytt system för medlemsregister skall tas i bruk i början av år 2015

SEPTEMBERMÖTE

11 september 2014

– SF-Klubbens kanslitelefon kommer att avslutas vid årsskiftet 2014-2015

– Roger Norrgård valdes till månadens SF:are

MAJMÖTE

13 maj 2014

– Christoffer Kaski valdes till månadens SF:are

– Christian Saja lades till i historikgruppen

– Mötet godkände designen på K-märket samt att 300st av dessa beställs

– En insättning i Wikeströms och Källströms fond på 400€ godkändes av mötet

APRILMÖTE

15 april 2014

– Till månadens SF:are valdes Viktor Alfthan och Robin Lähde

– En grupp för att utöka historiken under jubileumsåret valdes. De är Veronica Karlsson, Alexander Lång och Fredrik Häggman.

– Ett beslut togs om att ge Aada Willberg fullmakt att köpa värmelådor för att hålla maten varm på klubblokalen

EXTRA MEDLEMSMÖTE

1 april 2014

– Bokslutet godkändes

– Styrelse 2013 beviljades ansvarsfrihet

MARSMÖTE

18 mars 2014

– Godkännande av bokslut bordlades till följande medlemsmöte

– Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2013 bordlades till följande medlemsmöte

– Linda Smids valdes till månadens SF:are

– SF-Klubben har beviljats exkursionsunderstöd av Svenska Kulturfonden

VÅRMÖTE

25 februari 2014

– Lotta Metsärinne valdes till årsfestmarskalk för verksamhetsåret 2014

– Peter Af Hällström valdes till månadens SF:are

– Förvaltningsrådet utökades med en medlem

– Ytterligare tre fanbärare valdes för verksamhetsåret, de är: Anton Norrback, Aada Willberg och Fredrik Häggman

– Verksamhetsberättelsen godkändes med små ändringar.

– Diskussion om att skriva ny historik till jubileumsåret 2015 fördes, inget beslut togs.

JANUARIMÖTE

21 januari 2014

– Christoffer Kaski, Christian Saja, Veronica Karlsson, Sofie Wikström, Raine Katajamäki, Victoria Åkermarck och Linda Smids valdes till debattkommittén

– Salla Järvinen, Miina Söderholm, Christian Saja, Aada Willberg, Rebecka von Weissenberg och Mattias Simonsen valdes till Xqrr-kommittén

– Aada Willberg, Saba Holm, Mikael Selin, Mattias Simonsen, Fredrik Häggman, Victoria Åkermarck, Rebecka von Weissenberg och Christoffer Kaski valdes till årsfestkommittén

– Linda Smids, Miina Söderholm, Sebastian Wassholm, Sofie Wikström och Victoria Åkermarck valdes till festkommittén

– Förtjänsttecken-kommittén består av kurator Elina Pirjatanniemi (ordförande), Emma Sundstén och Mattias Simonsen

– Linda Smids och Rebecka von Weissenberg valdes till fanbärare

– Budgeten godkändes med små ändringar.

– Verksamhetsplanen godkändes.

– Medlemmar till motionskommittén valdes, hittas under Funktionärer/Kommittér.

HÖSTMÖTE

12.11 kl. 17.30

– Stora exkursionen år 2014 åker till Budapest

–  Matilda kalsson och Matilda Grindgärds har valts till månadens SF-are

– Ordförande Alexander Lång gavs fullmakt att förnya klubbens sammarbetsavtal

– Mötet godkände att styrelsen använder representationskassan till att bekosta flygresor till Lund

– Elina Pirjatanniemi valdes till kurator för de två kommande verksamhetsåren

– Anni Klemola valdes till ordförande för kommande verksamhetsår

– Linnea Henriksson och Andreas Skrifvars valdes till verksamhetsgranskare för kommande verksamhetsår. Raine Katajamäki och Sonja Sunde valdes till suppleanter.

– Mötet godkännde att inga ändringar görs i medlems-, alumni- och inskrivningsavgifterna för följande verksamhetsår.

MARSMÖTE

19.03.2013 kl.17.30

– SF-klubben har fått 100 euro i projektmedelsunderstöd från ÅAS för att ordna  seminarier

– Anni Klemola har valts till månadens SF-are.

– Mötet informerades om klubblokalens renovering

– Nästa möte hålls 23.4

FEBRUARIMÖTE

26.2.2013 kl 17.30

– Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen för 2012 godkändes

– Verksamhetsberättelsen för 2012 godkändes

– Föregående styrelse beviljades ansvarsfrihet

– Höstens stora exkursion går till Georgien. Anmälningen öppnar under vecka 10

– Martina Gardberg och Beata Björkvall har valts till månadens SF:are

– Styrelsen fick fullmakt att köpa en ny kanslidator om det anses nödvändigt

– Arbetsgruppen för klubblokalen utökades med Fredrika Lindholm

– Årsfestkommittén utökades med Sofia Donner, Peter af Hällström, Janette Huttunen och Matilda Karlsson

– A&O redaktionen utökades med Henrik Ståhl

JANUARIMÖTE

22.1.2013 kl. 17.30

 • Lilla Exkursionen går till Edinburgh
 • Ansvarsposter till förvaltningsrådet meddelades: Vice Klubbis: Mikael Selin, Vice Värdinna: Matilda Grindgärds, Festansvariga: Sofia Donner, Peter af Hällström, Inköpsansvariga: Eero Taskinen, Henrik Ståhl, Musikansvarig: Anton Norrback, Fixare: Anton Ahlström
 • Raine Katajamäki har valts till månadens SF-are
 • Matilda Karlsson, Raine Katajamäki, Matilda Grindgärds, Kim Kronlund och Johanna Mantere valdes till debattkommittén
 • Ida Eriksson, Tomi Kontkanen, Matilda Karlsson, Fredrik Malmberg, Heidi Kangas och Johanna Mantere valdes till exkursionskommittén.
 • Mötet valde Sofi Wikström och Fredrika Lindholm till medlemmar i årsfestkommittén. Mattias Simonsen och Anette Mäki är automatiskt medlemmar i egenskap av klubbhövding och skattmästare
 • Sofia Donner, Peter af Hällström, Tea Taipale och Sandra Rautio valdes till festkommittén
 • Medlemmar i Högskolepolitiska kommittén konstaterades: Alexander Lång (styrelseordförande), Veronica Karlsson (högskolepolitiskt ansvarig) Sandra Lillqvist (sekreterare) ,Emma Sundsten (suppleant i socialvetenskapliga institutionens inst.råd) och Raine Katajamäki (suppleant i rättsvetenskapliga institutionens inst.råd)
 • Medelmmar i disciplinutskottet konstaterades: Elina Pirjatanniemi (kurator), Alexander Lång (styrelseordförande), Mattias Simonsen (klubbhövding) samt två senaste styrelseordförande: Lotta Metsärinne och Raine Katajamäki
 • Emil Kusnetsoff och Lotta Metsärinne valdes till medlemmar i förtjänstteckens-kommittén
 • Anni Klemola, Matilda Karlsson, Tomi Kontkanen, Kim Kronlund och Veronica Karlsson valdes till fanbärare
 • verksamhetsplanen godkänndes med ändringar
 • budgeten godkänndes
 • Alexander Lång, Anton Ahlström och Lotta Metsärinne valdes till arkivarbetsgruppen

 

DECEMBERMÖTE

10.12.2012 kl. 17.00

 • Lotta Metsärinne och ordförande, klubbhövding och värd/-inna för 2013 valdes till klubblokalens arbetsutskott.
 • Veronica Karlsson valdes till månadens SF:are.
 • Mötet beslöt att sätta deposition 1 sätts in på ett sparkonto så att pengarna finns till klubblokalens arbetsutskotts förfogande. Deposition 2 sätts in på ett depositionskonto för 6 månader.
 • Mötet valde Rune Höglund och Joona Kyyrö till verksamhetsgranskare för verksamhetsår 2013 samt Sonja Sunde och Andreas Skrifvars till suppleanter.
 • Veronica Karlsson valdes till högskolepolitisk ansvarig för 2013.
 • Christian Saja valdes till inrikes- och utrikesansvarig för 2013.
 • Sandra Lillqvist valdes till sekreterare för 2013.
 • Anette Mäki valdes till skattmästare för 2013.
 • Mattias Simonsen valdes till klubbhövding för 2013.
 • Saba Holm valdes till värdinna för 2013.
 • Vanessa Westerlund, Eero Taskinen, Christoffer Kaski, Mikko Pursimo, Fredrik Häggman, Anton Norrback, Sofia Donner, Anni Klemola, Heidi Kangas, Henrik Ståhl, Peter af Hällström, Mikael Selin, Mikko Ylitalo, Sofie Wikström, Ida Eriksson, Fredrika Lindholm, Matilda Grindgärds, Tomi Kontkanen och Anton Ahlström till förvaltningsrådet för 2013.
 • Raine Katajamäki, Sandra Lillqvist, Sonja Rosenqvist, Lars Sjöblom, Andreas Skrifvars och Sonja Sunde valdes till Politicus redaktion för 2013.
 • Robin Ahlfors, Anton Ahlström, Veronica Karlsson, Christoffer Kaski, Raine Katajamäki, Fredrika Lindholm, Lars Sjöblom, Andreas Skrifvars, Emma Sundstén, Marcus Thörnroos, Sofie Wikström valdes till Allwar&Oförskämts redaktion för 2013.
 • Stefan Bäckman och Christoffer Kaski valdes till motionsansvariga för 2013.
 • Emil Hietola valdes till webbansvarig för 2013.
 • Verksamhetsplanen för 2013 godkänndes.

HÖSTMÖTE

13.11.2012 kl. 17.00

 • Emma Sundstén valdes till månadens SF:are.
 • Alexander Lång valdes till styrelseordförande 2013.
 • Lotta Metsärinne valdes till chefredaktör för Politcus 2013.
 • Mikael Selin valdes till chefredaktör för A&O 2013.
 • Medlemsavgifterna år 2013 är de samma som år 2012.

OKTOBERMÖTE

09.10.2012 kl. 17.30

 • Emilia Juslin valdes till månadens SF:are.
 • Ny kontoplan har gjorts.

SEPTEMBERMÖTE

11.09.2012 kl. 17.30

 • Annika Luoma och Emil Kusnetsoff valdes till månadens SF:are.
 • Roger Norrgård, Beata Björkvall, Martina Gardberg, Fredrika Lindholm, Anton Ahlström, Anette Mäki, Emil Kusnetsoff och Raine Katajanmäki valdes till sångbokskommittén.
 • Roger Norrgård valdes till årsfestmarskalk.
 • Matilda Grindgärds och Andreas Skrifvars valdes till årsfestkommittén.

MAJMÖTE

15.05.2012 kl. 17.00

 • Saba Holm valdes till månadens SF:are

APRILMÖTE

17.04.2012 kl. 17.00

 • Patrik Rusk valdes till månadens SF:are.
 • Anton Ahlström valdes till Debattkommittén.

VÅRMÖTE

20.03.2012 kl. 17.00

 • Bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen över räkenskaperna för föregående verksamhetsår godkändes.
 • Styrelsen 2011 beviljades ansvarsfrihet.
 • Joona Kyyrö valdes till månadens SF:are.
 • A&O kommer inte att skickas ut åt medlemmarna i år. Situationen med A&O nr. 3 och Politicus utreds.

FEBRUARIMÖTE

20.02.2012 kl. 17.30

 • Stora exkursionen ordnas till “Forna Jugoslavien”.
 • Alexander Lång och Christian Saja valdes till månadens SF:are.
 • Saba Holm valdes till fanbärare.
 • Veronica Karlsson valdes till A&O:s redaktion.
 • Christian Saja valdes till Politicus redaktion.
 • Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2011 är inte ännu granskade så mötet kunde inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2011.

JANUARIMÖTE

24.01.2012 kl. 17.00

 • Lilla exkursionen ordnas till Bryssel.
 • Saba Holm och Jens Rosendal valdes till förvaltningsrådet.
 • Raine Katajamäki, Alexander Lång och Ellen Söderlund valdes till debattkommittén.
 • Saba Holm, Fredrik Malmberg, Jens Rosendal och Christian Saja valdes till Xqrr-kommittén.
 • Henrik Backa, Sonya Gros, Saba Holm, Lasse Mäki-Hokkonen, Håkan Nybacka, Emma Sundstén valdes till festkommittén.
 • Raine Katajamäki och Joona Kyyrö valdes till förtjänstteckenskommittén.
 • Stefan Bäckman, Sonya Gros, Alexander Lång och Katarina Salo valdes till fanbärar.
 • Verksamhetsplanen samt budgeten för verksamhetsåret godkänndes.