SYY och Högskoleutbildade samhällsvetare

Högskoleutbildade samhällsvetare r.f. (YKA) är en facklig intresseorganisation för personer som arbetar inom samhällsvetenskaper samt personer som studerar samhällsvetenskapliga ämnen.

SYY-Åbo fungerar som en lokalorganisation för studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen. I föreningen samarbetar studeranden vid samhällsvetenskapliga ämnen från Åbo Universitet och Åbo Akademi.

Tyngdpunkten inom SYY-Åbos verksamhet ligger på att informera studeranden om arbetsliv och praktik. Utöver detta ordnar föreningen t.ex. exkursioner, arbetsplatsbesök och paneldiskussioner.

Som studerandemedlem i Högskoleutbildade samhällsvetare får du medlemsförmåner som t.ex.:

– mångsidiga försäkringar

– seminarier och utbildningar

– tidningen URA med aktuella samhällsrelaterade artiklar

– rådgivning angående övergången från studie- till arbetsliv

Mer information: https://www.yhteiskunta-ala.fi/se/

Bli medlem: https://verkkoasiointi-yhteiskunta–ala-fi.pwire.fi/liittymislomake/perustiedot/