Kommittéer

Kommittéerna finns till för att tillsammans med styrelsen ordna SF-klubbens evenemang och bevaka medlemmarnas intressen. Kommittéerna väljs på Januarimötet men medlemmar är välkomna att gå med i någon kommitté under hela året.

2022

Debattkommittén
har som uppgift att ordna seminarier och debatter och engagera medlemmar i samhälleliga frågor

Rasmus Kupi (ordförande)

Alexander Nyberg

Alexander Kruglov

Elna Kanerva

Marja Vuola

 

Årsfestkommittén
ordnar den årliga årsfesten som äger rum första veckoslutet i november

Matilda Torrkulla (ordförande)

Veera Haikola (viceordförande)

Axel Rantanen

Astrid Nurmi

Malin Nyberg

Emilia Sundberg

Amanda Byskata

Julia Westerlund

Nelson Tuomola

Eva-Li Teir

Maria Jäntti

Valentina Frank

Hanna Nordman

Lotta Selänniemi

Jesper Inola

Robert Reinikainen

 

Festkommittén
planerar och bestämmer teman för SF-klubbens evenemang

Matilda Torrkulla (ordförande)

Lotta Selänniemi

Amanda Byskata

Jesper Inola

Robert Reinikainen

 

Högskolepolitiska kommittén
fungerar som en länk mellan förvaltningen och de studerande och har som uppgift att förbättra informationsspridningen om fakultetsrådet verksamhet

Rasmus Kupi (ordförande, i egenskap av högskolepolitiskt ansvarig)

Ellen Bos (i egenskap av styrelseordförande)

Patrick Schubert

Joonas Karlsson

Ines Latvala

Benina Uotinen

Rudolf Tommos

Esther Djupsund

Rickard Printz

 

Xqrr-kommittén
planerar och leder föreningens exkursioner

Aleksandra Sjöberg (ordförande)

Emma Corrêa de Mora

Fredrik Magnusson

Ida Simonen

Sade Rastenberger

Wilhelm Nummela

Marja Vuola

Evelina Tuomela

 

Förtjänstteckenskommittén
beslutar om utdelandet av förtjänsttecken, utmärkelser och stipendier, som delas ut på årsfesten

kurator Carina Gräsbeck (ordförande)

Sebastian Björklund

Benina Uotinen

Joonas Karlsson

Amanda Byskata

 

Motionskommittén

ansvarar för att planera och ordna föreningens motionsverksamhet

Carl Englund (ordförande)

Minna Ingi

Santeri Saarinen

Isabella Jansson

Karl Jansson

Tomi Poikkimäki

 

Kulturkommittén

ansvarar för att planera och ordna föreningens kulturverksamhet

Carl Englund (ordförande)

Rebecca Adolfsson

Alexander Nyberg

Susanna Lundell

Amanda Byskata

Emma Corrêa de Mora

Evelina Tuomela

Erik Pietari Matilainen

Rickard Lindholm

Patrik Lönnberg

 

Historikkommittén

sammanställer föreningens 100-årshistorik

Sebastian Björklund (ordförande)

Rudolf Tommos (ordförande)

Ellen Bos

Alexander Nyberg

Rickard Lindholm

Carl Englund

Axel Rantanen

 

Marknadsföringskommittén

ansvarar för föreningens marknadsföring och sociala medier

Astrid Nurmi (ordförande)

Ida Simonen

Emelie Bodbacka

Elin Lindholm

Dinija Haji Karim

Eva-Li Teir

Hanna Nordman

Fanbärare

Isabella Jansson

F.d. arbetsgruppen för omformandet av föreningens stadgar

Ellen Ijäs

Benina Uotinen

Elisabeth Järnefelt

Alexander Nyberg

Kim Kronlund

Niko Kuronen

Matias Martelin