Kommittéer

Kommittéerna finns till för att tillsammans med styrelsen ordna SF-klubbens evenemang och bevaka medlemmarnas intressen. Kommittéerna väljs på Januarimötet men medlemmar är välkomna att gå med i någon kommitté under hela året.

 

Debattkommittén
– har som uppgift att ordna seminarier och debatter och engagera medlemmar i samhälleliga frågor

Demitra Ahlskog (ordförande)

Alexander Nyberg

Gabriella Raittila

 

Årsfestkommittén
– ordnar den årliga årsfesten som äger rum första veckoslutet i november

Lotta Selänniemi (ordförande)

Malin Nyberg (viceordförande)

Sofia Nylund

Emma Jaakkola

Matilda Torrkulla

Emma Kotola

Veera Haikola

Axel Rantanen

Ida Öhman

Jakob Lillrank

Saara Sipilä

Frida Hellman

 

Festkommittén
– marknadsför och bestämmer teman för SF-klubbens evenemang

Lotta Selänniemi (ordförande)

Emma Corrêa de Mora

Matilda Torrkulla

Benina Uotinen

 

Högskolepolitiska kommittén
– fungerar som en länk mellan förvaltningen och de studerande och har som uppgift att förbättra informationsspridningen om fakultetsrådet verksamhet

Amanda Byskata (i egenskap av styrelseordförande)

Demitra Ahlskog (ordförande, i egenskap av högskolepolitiskt ansvarig)

Axel Sandell

Miika Alhopuro

Veera Granroth

Kati Systä

Joonas Karlsson

Nicolina Nordman

Matias Martelin

Anders Mattson

Patrick Schubert

Gabriella Raittila

 

Xqrr-kommittén
– planerar och leder föreningens exkursioner och ansvarar för marknadsföring av xqrr:erna

Wilhelm Nummela (ordförande)

Axel Rantanen

Benina Uotinen

Richard Sjölund

 

Förtjänstteckenskommittén
– besluter om utdelandet av förtjänsttecken, utmärkelser och stipendier, som delas ut på årsfesten

kurator Carina Gräsbeck (ordförande)

Sebastian Björklund

Benina Uotinen

 

Motionskommittén

Rickard Lindholm (ordförande)

Annette Bäckström

Annika Kuoppamäki

Rasmus Kupi

Karl Jansson

Carl Englund

 

Kulturkommittén

Rickard Lindholm (ordförande)

Rebecca Adolfsson

Alexander Nyberg

Susanna Lundell

Axel Eriksson

Axel Rantanen

 

Sångbokskommittén

William Gräsbeck (ordförande)

Cecilia Aure

Ronja Wicklund

Eva Aspnäs

Matias Martelin

Axel Simola

Jan-Erik Kress

Elisabeth Järnefelt

Anders Mattsson

Sebastian Björklund

 

Historikkommittén

Sebastian Björklund (ordförande)

Rudolf Tommos (ordförande)

Ellen Ijäs

Rufus Panelius

Vilja Johansson

Ville Poutanen

Helmi Andersson

Niki Lyyski

 

Arbetsgruppen för jubileumspexet

Tommi Kippola

Helmi Andersson

Jan-Erik Kress

Sebastian Björklund

Savvas Saivanidis

Jesper Inola

Axel Eriksson

Axel Sandell

Lotta Selänniemi

Rickard Lindholm

Axel Rantanen