Kommittéer

Kommittéerna finns till för att tillsammans med styrelsen ordna SF-klubbens evenemang och bevaka medlemmarnas intressen. Kommittéerna väljs på Januarimötet men medlemmar är välkomna att gå med i någon kommitté under hela året.

2023

Debattkommittén
har som uppgift att ordna seminarier och debatter och engagera medlemmar i samhälleliga frågor

Santeri Saarinen (ordförande)

Emil Kesseli

Karl Jansson

Lina Kronström

Tomi Poikkimäki

Linus Sandbacka

Petra Ehrstedt

Alexander Kruglov

Emelie Jäntti

Marja Vuola

 

Årsfestkommittén
ordnar den årliga årsfesten som äger rum första veckoslutet i november

Zara Bakalov (ordförande)

Hanna Nordman (viceordförande)

Wilhelmina Lindroos

Emilia Sundberg

Vilma Ahvenainen

Astrid Lindholm

Ida Veijalainen

Nora Hansen

Mikaela Huurinainen

Alexandra Ramstedt

Alexander Kruglov

Veera Haikola

Ida Simonen

Freja Wallin

Matilda Torrkulla

Elsa Moliis

Petra Ehrstedt

 

Festkommittén
planerar och bestämmer teman för SF-klubbens evenemang

Zara Bakalov (ordförande)

Miranda Berglund

Mathias Thijssen

Jesper Inola

Karin Veijola

Patricia Ståhlberg

Astrid Nurmi

 

Högskolepolitiska kommittén
fungerar som en länk mellan förvaltningen och de studerande och har som uppgift att förbättra informationsspridningen om fakultetsrådet verksamhet

Santeri Saarinen (ordförande, i egenskap av högskolepolitiskt ansvarig)

Ellen Bos (i egenskap av styrelseordförande)

Joonas Karlsson

Ines Latvala

Rasmus Kupi

Amanda Byskata

Demitra Ahlskog

Rickard Lindholm

Matias Martelin

Julia Huovinen

Rudolf Tommos

 

Xqrr-kommittén
planerar och leder föreningens exkursioner

Robert Reinikainen (ordförande)

Jesper Inola

Isabella Jansson

Julia Westerlund

Edda Finnila Broman

Emma Kotola

Mathias Thjissen

Wilhelmina Lindroos

Wendela Rönnlund

Nelma Vapaavuori

Jill Höglund

Petra Ehrstedt

Sanna Grandell

Karin Veihola

Erik Pietari Matilainen

Alexander Kruglov

 

Förtjänstteckenskommittén
beslutar om utdelandet av förtjänsttecken, utmärkelser och stipendier, som delas ut på årsfesten

kurator Carina Gräsbeck (ordförande)

Ellen Bos

Saara Sipilä

 

Motionskommittén

ansvarar för att planera och ordna föreningens motionsverksamhet

Mikael Pesonen (ordförande)

Isabella Jansson

Tomi Poikkimäki

Eva-Li Teir

Elin Lindholm

Wendela Rönnlund

Lucas Wrede

Erik Pietari Matilainen

Calle Englund

Minna Ingi

Karl Jansson

 

Kulturkommittén

ansvarar för att planera och ordna föreningens kulturverksamhet

Mikael Pesonen (ordförande)

Minna Ingi

Linus Sandbacka

Isabella Jansson

Alexander Nyberg

Livia Wikström

Tilde Wickström

Oliver Söderström

Alma Ruonamo

Anna Lindman

Ronja Fast

Alexandra Lindman

Alexander Kruglov

Miranda Berglund

 

Marknadsföringskommittén

ansvarar för föreningens marknadsföring och sociala medier

Ida Simonen (ordförande)

Julia Westerlund

Ronja Sjövall

Astrid Nurmi

Olivia Wollsten

Mikaela Huurinainen

Jill Höglund

Alma Långbacka

Julia Huovinen

Astrid Lindholm

Fredrika af Hällström

Vanessa Wahlroos

 

Fanbärare

Isabella Jansson

 

F.d. arbetsgruppen för omformandet av föreningens stadgar

Ellen Ijäs

Benina Uotinen

Elisabeth Järnefelt

Alexander Nyberg

Kim Kronlund

Niko Kuronen

Matias Martelin

 

Historikkommittén 2022

sammanställer föreningens 100-årshistorik

Sebastian Björklund (ordförande)

Rudolf Tommos (ordförande)

Ellen Bos

Alexander Nyberg

Rickard Lindholm

Carl Englund

Axel Rantanen