Kommittéer

Kommittéerna 2024

Kommittéerna finns till för att tillsammans med styrelsen ordna SF-klubbens evenemang och bevaka medlemmarnas intressen. Kommittéerna väljs på Januarimötet men medlemmar är välkomna att gå med i kommittéerna under hela året. Intresseanmälningar kan skickas in till sf@abo.fi.

Debattkommittén – Har som uppgift att ordna seminarier och debatter och engagera medlemmar i samhälleliga frågor

 • Lina Kronström (ordförande)
 • Emil Kesseli
 • Petra Ehrstedt
 • Hannes Ulfvens
 • Nikodemus Träskelin
 • Isabella Jansson

Årsfestkommittén – Ordnar årsfesten som äger rum första veckoslutet i november

 • Vilma Ahvenainen (ordförande)
 • Karl Jansson (viceordförande)
 • Miranda Berglund (skattmästare)
 • Astrid Lindholm (marknadsförings- och kommunikationsansvarig)
 • Hanna Nordman (föregående klubbhövding)
 • Zara Bakalov (föregående värdinna)
 • Mathilda Palmén
 • Ebba Talonen
 • Elin Öst
 • Sara Sundström
 • Ella Nyberg
 • Elin Blomfelt
 • Riona Sandbacka
 • Anton Gröning
 • Ellen Ek

Festkommittén – Planerar evenemang och program för medlemmarna

 • Vilma Ahvenainen (ordförande)
 • Antonia Holmberg
 • Linnea Öfverström
 • Vivica Andersson
 • Vanessa Wahlroos
 • Clara Berglund
 • Elin Blomfelt

Högskolepolitiska kommittén – Fungerar som en länk mellan förvaltningen och de studerande och har som uppgift att förbättra informationsspridningen om fakultetsrådet verksamhet

 • Lina Kronström (ordförande)
 • Ingrid Geust
 • Carl Englund
 • Santeri Saarinen
 • Amanda Byskata
 • Rickard Lindholm
 • Ines Latvala
 • Ellen Bos
 • Julia Huovinen

Xqrr-kommittén – Planerar och leder föreningens exkursioner

 • Elsa Moliis (ordförande)
 • Kajsa Henriksén
 • My Wahteristo
 • Cecilia Nylund
 • Hannes Ulfvens
 • Alma Valkeinen
 • Ella Nyberg
 • Elin Blomfelt
 • Vanessa Wahlroos
 • Edvin Sundqvist
 • Anton Gröning
 • Petra Ehrstedt
 • Amelie Julin
 • Wendela Rönnlund
 • Nikodemus Träskelin
 • Nora Hansén
 • Mathias Thijssen

Förtjänstteckenskommittén – Beslutar om utdelandet av förtjänsttecken, utmärkelser och stipendier, som delas ut på årsfesten

 • Kurator Oscar Nyman (ordförande)
 • Ellen Bos
 • Rickard Lindholm

Motionskommittén – Ansvarar för att planera och ordna föreningens motionsverksamhet

 • Linnéa Wiik (ordförande)
 • Benjamin Björkell
 • Mikael Pesonen
 • Kajsa Henriksén
 • My Wahteristo
 • Laura Byström
 • Edvin Sundqvist
 • Kristoffer Ammondt
 • Anton Gröning
 • Jacob Långbacka
 • Aksel Koulougli
 • Samuel Edberg
 • Wendela Rönnlund
 • Jonathan Hällfors
 • Carl Englund
 • Minna Ingi

Kulturkommittén – Ansvarar för att planera och ordna föreningens kulturverksamhet

 • Linnéa Wiik (ordförande)
 • Mikael Pesonen
 • Matilda Järvinen
 • Fanny Harling
 • Cecilia Nylund
 • Antonia Holmberg
 • Samuel Edberg
 • Amelie Julin
 • Carl Englund

Marknadsföringskommittén – Ansvarar för föreningens marknadsföring och sociala medier

 • Astrid Lindholm (ordförande)
 • Ida Simonen
 • Ellen Lindberg
 • Ellen Ek
 • Kajsa Henriksén
 • Elin Öst
 • Linnea Öfverström
 • Elin Blomfelt
 • Riona Sandbacka
 • Maja Gustafsson
 • Clara Berglund
 • Janna Siegfrids
 • Zara Bakalov
 • Kia Koponen

Fanbärare

 • Mathilda Palmén
 • Ebba Talonen
 • Edvin Sundqvist
 • Hannes Ulfvens

Historikkommittén 2024- Sammanställer föreningens 100-årshistorik

 • Benina Uotinen (ordförande)
 • Rudolf Tommos
 • Ellen Bos
 • Alexander Nyberg
 • Rickard Lindholm
 • Carl Englund
 • Axel Rantanen
 • Lina Kronström