Policy för användning av SF-klubbens sociala medier och digitala forum

 

Syftet för detta dokument

Detta dokument fastställer syftena bakom SF-klubbens sociala medier och digitala forum och klargör de gemensamma spelreglerna för dessa.

Syften för SF-klubbens sociala medier och digitala forum

SF-klubbens stängda Facebookgrupp är ämnad huvudsakligen som en informationskanal SF:are emellan och mellan funktionärerna och medlemmarna. Gruppen skall fungera som ett forum där alla SF:are är samlade.

SF-klubbens Facebooksida är ämnad huvudsakligen som en informationskanal för alla som är intresserade av SF-klubben.

SF-klubbens hemsida är ämnad huvudsakligen som en informationskanal för alla som är intresserade av SF-klubben. Klotterplanket är ämnat som ett diskussionsforum för medlemmarna. Feedbackfunktionen skall ge medlemmarna en möjlighet att kontakta styrelsen anonymt.

SF-klubbens Instagram är ämnad huvudsakligen för att dela verksamheten med medlemmar och icke-medlemmar och som informationskanal.

SF-klubbens Twitter är ämnad huvudsakligen som informationskanal för alla som är intresserade av SF-klubben och som en uppföljare av aktuella händelser i realtid.

SF-klubbens mailinglistor är ämnade som SF-klubbens officiella informationskanaler.

Spelregler för SF-klubbens sociala medier och digitala forum

Vid användning av SF-klubbens sociala medier förväntar vi oss att användarna visar respekt för varandra och håller sig till korrekta diskussionsformer.

Vi tillåter inte rasism, diskriminering, personliga påhopp eller trakasserier inom medierna.

Om opassande beteende sker eller inlägg kan tolkas som opassande tar styrelsen åtgärder för att motverka nämnda företeelser. Till dessa åtgärder hör att ge varningar åt användare som kan leda till strängare åtgärder samt att låsa eller stänga trådar och ta bort opassande material.