Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har som uppgift att ta hand om klubblokalen. År 2021 fungerar följande suveräna personer i rådet:

  • Emma Correa de Mora
  • Veera Haikola
  • Caroline Nordenswan
  • Susanna Lundell
  • Anna Lindman
  • Jesper Inola
  • Matilda Torrkulla
  • Nicholas Biskop
  • Karl Jansson
  • Emma Kotola