Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har som uppgift att ta hand om klubblokalen. År 2023 medverkar följande suveräna personer i rådet:

 • Anton Hård af Segerstad
 • Alexandra Ramstedt
 • Astrid Lindholm
 • Astrid Nurmi
 • Axel Söderblom
 • Edvin Nummela
 • Elsa Moliis
 • Fredrika af Hällström
 • Mathias Thijssen
 • Ingrid Geust
 • Jesper Inola
 • Karl Jansson
 • Lucas Wrede
 • Mikaela Huurinainen
 • Miranda Berglund
 • Nora Hansén
 • Samuel Edberg
 • Vilma Ahvenainen