Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har som uppgift att ta hand om klubblokalen. År 2024 medverkar följande personer i förvaltningsrådet:

 • Anton Gröning
 • Antonia Holmberg
 • Axel Söderblom
 • Clara Berglund
 • Daniel Lundén
 • Edvard Kevin
 • Edvin Nummela
 • Edvin Sundqvist
 • Elin Blomfelt
 • Ella Nyberg
 • Ellen Ek
 • Ellen Lindberg
 • Kajsa Henriksén
 • Kristoffer Ammondt
 • Linnea Öfverström
 • Lisa Estlander
 • Samuel Berg
 • Samuel Edberg
 • Sara Sundström
 • Ylva Erlin