Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet har som uppgift att ta hand om klubblokalen. År 2022 medverkar följande suveräna personer i rådet:

 • Jesper Inola
 • Hanna Nordman
 • Mikael Pesonen
 • Maja Meurman
 • Elin Lindholm
 • Edda Finnila Broman
 • Freja Wallin
 • Emma Kotola
 • Robert Reinikainen
 • Karl Jansson
 • Julia Westerlund
 • Eva-Li Teir
 • Nelson Tuomola
 • Nadia Mahlberg