Kårens studentombud

 

Studentombudet är en av studentkårens anställda tjänstemän med den viktigaste uppgiften att bevaka studerandes intressen. Studentombudet är sakkunnig i frågor kring utbildning och utbildningspolitik, och jobbar bl.a. för att påverka undervisning, studiehandledning och stödtjänster för undervisningen vid Åbo Akademi. Studentombudet har också kontakt med och stöder studentrepresentanterna inom universitetsförvaltningen och fungerar som ombud för studeranden som misstänks för plagiat eller tentfusk.

Studentombudet ger ÅA-studeranden råd i många olika utbildningspolitiska ärenden och till henne kan du alltså vända dig med nästan vilka som helst frågor och bekymmer när det gäller din utbildning och dina kurser. Om inte studentombudet vet svaret kan hon åtminstone hänvisa dig till rätt instans vid universitetet. Frågor som studeranden oftast tar kontakt med handlar om undervisningens planering, undervisningens kvalitet och tentamensarrangemang.

Studentombudet hjälper också studeranden i frågor angående deras rättskydd. Ta alltså kontakt med studentombudet om du har frågor om dina rättigheter vid universitetet, till exempel när det gäller bedömning av studieprestationer och rättelsebegäran av dessa. I likhet med de andra anställda på Kåren har också studentombudet tystnadsplikt.

För mera information och kontaktuppgifter, se:

Personalen