För företag

Vill ni samarbeta med SF-klubben?

Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f är en förening för politices-studerande vid Åbo Akademi. Föreningen har ca 500 medlemmar. Politices studenterna studerar följande huvudämnen; statskunskap, offentlig förvaltning, sociologi, informationsvetenskap, folkrätt, privaträtt, offentlig rätt, samt nationalekonomi.

Under sin studietid bekantar sig de flesta studeranden med företag och andra instanser som i framtiden kan komma att bli den utexaminerade politices magisterns arbetsplats.

För att sänka på tröskeln mellan studierna och arbetslivet efter examinationen samarbetar därför SF-klubben mer än gärna med de möjliga kommande arbetsgivarna.

Därför erbjuder SF-klubben tre olika möjligheter för samarbete, utöver detta är vi självklart öppna för diskussion.

Mediakort 2021

Samarbetsmodeller

1. Huvudsamarbetspartner

 • Annonsering i klubbens publikationer A&O (utkommer 4 gånger per år) samt Politicus (utkommer 1 gång per år)
 • Utdelning av material och information från samarbetspartner på klubbens olika evenemang samt på SF-kansliet
 • Företagsbesök enligt överenskommelse
 • Information via klubbens infomejl och anslagstavla i ASA-huset
 • Banner på klubbens webb-sida

2. Annonsering i A&O och Politicus

 • Utkommer 4 gånger och 1 gång per år
 • Utdelas till samtliga medlemmar
 • Upplagan på publikationerna är 300 ex. respektive 500 ex.

3. Sponsring av Årsfest 

 • Ca. 230 deltagare (studenter, hedersgäster, årsfesttalare och redan utexaminerade)
 • Annons i årsfestbankettens programblad
 • Banner på klubbens webb-sida.
 • Synlighet på olika evenemang som arrangeras under årsfestveckan
 • Årsfesten infaller alltid första lördagen i november

Intresserad?

Kontakta vänligen:

Amanda Byskata
Styrelseordförande
Telefon: 0452704344
Epost: amanda.byskata@abo.fi / sf@abo.fi