Verksamhet

Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. är Nordens äldsta statsvetenskapliga förening, grundad redan år 1925.

Verksamheten riktar sig till alla politices studeranden vid Åbo Akademi i Åbo.

Från det att klubbens första frö såddes, har syftet med verksamheten varit att väcka och höja medlemmarnas intresse för samhälleliga frågor samt bevaka medlemmarnas intressen i frågor som anknyter till deras studier, arbetsmöjligheter och fritid. Den mångsidiga verksamheten består således av både traditionellt och nytt program. Klubben ordnar inrikes- och utlandsexkursioner, sitzer och fester, aftonskolor, medlemsmöten, debatter, sportstunder, företagsbesök, tentkaffen och en hel del annat.

Dessutom har föreningen bl.a. en egen klubblokal, stöder röda korset och har två publikationer: den mer informella tidningen Allwar&Oförskämt samt Politicus, som är av mer seriös karaktär. SF-Klubben är en av de största och mest aktiva föreningarna vid Åbo Akademi

SF-Klubbens kansli

SF-Klubben
Fänriksgatan 3A
20500 Åbo

(I ASA-husets tredje våning, rum A304)
E-post: sf(at)abo.fi
Kanslitid: må-to kl. 11.30-13.00

På SF-klubbens kansli kan du t.ex.

  • bli medlem /betala medlemsavgift (10 e /läsår)
  • beställa och avhämta halare
  • köpa halarmärken och föreningens band
  • köpa sångbok
  • köpa klubbens historik
  • kolla gamla tentfrågor
  • kolla årsfestbilder
  • prata bort en stund
  • meddela adressförändring
  • risa/rosa klubbens styrelse 😀

samt det populäraste: hänga & göra ingenting nyttigt…

Välkommen!