Beslutslistor

Hej!

För att se beslutslistorna, för över musen på “verksamhet”, sedan “beslutslistor” i menyn och välj “månadsmöten” eller “styrelsemöten” som öppnas till höger 🙂