Styrelsemöten

STYRELSEMÖTE 11.5.2021

 • Mötet godkände en kortfattad text på engelska som behandlar SF-klubbens verksamhet. Denna kommer läggas upp på hemsidan.
 • Mötet diskuterade preliminära datum för höstens verksamhet.
 • Mötet fastslog höstens schema för kårvakt, kansliturer samt tentkaffe.
 • Mötet godkände en uppdaterad version av jämlikhetsdeklarationen. Detta ärende förs vidare till Majmötet.
 • Mötet godkände en engelskspråkig version av jämlikhetsdeklarationen. Detta ärende förs vidare till Majmötet.

STYRELSEMÖTE 4.5.2021

 • Mötet fastslog vattenflaskornas pris.
 • Mötet fastslog priset för Vappenveckans halarmärken.
 • Mötet bestämde att Välmåendeveckan ordnas vecka 41.
 • Mötet fastslog vilka evenemang läggs till i Kårkalendern 2021-2022.
 • Mötet diskuterade förnyandet av jämlikhetsdeklarationen.
 • Mötet fastslog införandet av en “Briefly in English”-sida till SF-klubbens hemsida.
 • Mötet valde Caroline Nordenswan till månadens SF:are.
 • Mötet bestämde ordna utdelning av SF-klubbens tröjor samt halarmärken.
 • Mötet diskuterade möjligheten att lägga till en länk på hemsidan för att medlemmarna skall lättare hitta facebooksidan för SF-motion.

STYRELSEMÖTE 24.4.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av sommarträffen.
 • Mötet diskuterade ordnandet av gulnäbbsveckan 2021.

STYRELSEMÖTE 14.4.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av Välmåendeveckan.
 • Mötet valde en grill som presenteras för Aprilmötets deltagaren.
 • Mötet valde Alexander Nyberg till månadens SF:are.
 • Mötet bestämde datum för Majmötet.

STYRELSEMÖTE 8.4.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av ESF-challenge på hösten.
 • Mötet diskuterade ansökan om ÅAS projektmedel för Välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade ordnandet av afterwork om Asien som arbetsmarknad.
 • Mötet valde ett halarmärke till Vappveckan.

STYRELSEMÖTE 2.4.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av Välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade ordnandet av Vappveckan.

STYRELSEMÖTE 24.3.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av Välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade bekämpandet av sexuella trakasserier inom SF-klubben.
 • Mötet diskuterade ordnandet av afterwork om Asien som arbetsmarknad.

STYRELSEMÖTE 18.3.2021

 • Mötet diskuterade hur SF-klubben skall använda föreningens överblivna ekonomiska medel.
 • Mötet bestämde ansöka om ÅAA projektmedel till Välmåendeveckan.
 • Mötet valde Susanna Lundell till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 12.3.2021

 • Mötet diskuterade införskaffande av autentiseringskoder.
 • Mötet bestämde att SF-klubben skriver under ställningstagande om studerandes välmående.
 • Mötet diskuterande ordnandet av gemensamt evenemang med MK, KK och HF.
 • Mötet diskuterade ordnandet av Vappveckan.
 • Mötet bestämde ansöka om specialföreningsmedel.
 • Mötet diskuterade infomejlets innehåll.

STYRELSEMÖTE 4.3.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av Vappveckan.
 • Mötet diskuterade SF-klubbens ställningstagande på ett möte med MK, KK och HF angående utrymmen.

STYRELSEMÖTE 24.2.2021

 • Mötet diskuterade ordnande av evenemang tillsammans med AvA.
 • Mötet diskuterade ordnandet av gemensamt evenemang tillsammans med KK, HF och MK.

STYRELSEMÖTE 18.2.2021

 • Mötet valde två olika vattenflaskor som man presenterar på medlemsmötet.
 • Mötet diskuterade förslag till utformning av arbetsgruppen för omformandet av föreningens stadgar och arbetsordning.
 • Mötet diskuterade ordnandet av Vårmötet.
 • Mötet valde Emma Corêa de Morra och Annika Kuoppamäki till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 10.2.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av SF XCVI.
 • Liten jumbo valdes som sångbidrag till Östgöta Nations sångbok.
 • Mötet diskuterade halarmärkesförsäljning tillsammans med Kemistklubben r.f

STYRELSEMÖTE 1.2.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av en distanssitz.
 • Mötet diskuterade införskaffning av SF-vattenflaskor.
 • Mötet diskuterade vårens verksamhet.

EXTRA STYRELSEMÖTE 28.1.2021

 • Mötet godkände budgetförslaget.

STYRELSEMÖTE 27.1.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av en snögubbetävling.
 • Mötet bestämde att fortsätta med SF-klubbens hållbarhetsprojekt.
 • Mötet diskuterade utveckladet av förslag till arbetsgrupp för omformandet av föreningens arbetsordning och stadgar.
 • Mötet diskuterade SF-klubbens linje under COVID-19.
 • Mötet valde Benina Uotinen till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 21.1.2021

 • Mötet godkände verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet diskuterade representant för arbetsgruppen för utforming av studieutrymmen i ASA.
 • Mötet valde Wilhelm Nummela som övervakare i Sångbokskommittén.
 • Mötet diskuterade ett samarbete med YLE.

STYRELSEMÖTE 14.1.2021

 • Mötet diskuterade COVID-19 vänliga evenemangsidéer.
 • Mötet beslöt att behålla alla kommittér som varit verksamma förra verksamhetsåret inom föreningen.
 • Mötet diskuterade att skapa en Discord-server.
 • Möter valde Lotta Selänniemi tillsammans med Rebecca Adolfsson som gulnäbbsansvarig.

STYRELSEMÖTE 8.1.2021

 • Mötet valde Rickard Lindholm och Malin Nyberg till protokolljusterare för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet valde Wilhelm Nummela och Frida Hellman till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet valde Rickard Lindholm till viceordförande för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet valde Demitra Ahlskog till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet valde Rebecca Adolfsson till gulnäbbsansvarig för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet beslöt att inhibera motionsstunderna fram tills 26.1.2021.
 • Frida Hellman beviljades dispositionsrätt till föreningens konton.
 • Mötet beslöt att Frida Hellman får ett bankkort till huvudkontot.
 • Mötet beslöt att Lotta Selänniemi får ett bankkort till värdinnekontot.
 • Mötet diskuterade GDPR.
 • Mötet diskuterade användningen av SF-Klubbens sociala medier.
 • Mötet beslöt att laga en bildförsedd styrelsepresentation.

 

STYRELSEMÖTE 8.12.2020

 • Mötet valde Sebastian Björklund till månadens SF:are.
 • Mötet diskuterade ordnandet av tentkaffe.

EXTRA STYRELSEMÖTE 1.12.2020

 • Mötet diskuterade verksamhetsplanen för 2021.
 • Mötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för år 2021 med syfte att omforma styrelsens uppsättning.

STYRELSEMÖTE 30.11.2020

 • Mötet diskuterade beställning av julkort.
 • Mötet bestämde förhandsfrågorna inför decembermötet.

STYRELSEMÖTE 23.11.2020

 • Mötet fastställde medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter.

STYRELSEMÖTE 16.11.2020

 • Mötet bestämde datum för utdelande av halare.
 • Mötet bestämde förhandsfrågorna inför höstmötet.
 • Mötet diskuterade vem som skall föreslås att bli tilldelade förtjänsttecken.
 • Mötet valde Malin Nyberg och Karl Jansson till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 9.11.2020

 • Mötet beslöt att förhandsfrågor skall skickas till kandidater för styrelseuppdrag.
 • Mötet diskuterade hur en grafisk formgivare skall tillsättas.

STYRELSEMÖTE 2.11.2020

 • Mötet diskuterade ordnandet av Valvaka.
 • Mötet diskuterade hur beställningen av SF tröjorna sker.

STYRELSEMÖTE 26.10.2020

 • Mötet diskuterade ordnande av höstmötet.
 • Mötet diskuterade hur styrelseposterna skall presenteras i samband med Ställ upp för SF.

STYRELSEMÖTE 19.10.2020

 • Mötet bekantade sig med nya Exchange mailen.
 • Mötet valde Lotta Selänniemi till månadens SF:are.
 • Mötet bestämde veckans kansliturer.

EXTRA STYRELSEMÖTE 13.10.2020

 • Mötet diskuterade arbetssättet för överseende av  styrelseposterna.

STYRELSEMÖTE 12.10.2020

 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade planen för överseende av styrelseposterna.
 • Mötet beslöt att det kan ansökas om vig-extramedlemskap.

STYRELSEMÖTE 5.10.2020

 • Mötet bestämde veckans kansliturer.
 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade designtävlingen för SF:iania klädesplagg.

STYRELSEMÖTE 28.9.2020

 • Mötet bestämde veckans kansliturer.

STYRELSEMÖTE 21.9.2020

 • Mötet beslöt att införskaffa bestick till Klubblokalen enligt hållbarhetsprojektet.

EXTRA STYRELSEMÖTE 15.9.2020

 • Mötet beslöt att inhibera alla evenemang fram tills den 27.9.

STYRELSEMÖTE 14.9.2020

 • Mötet beslöt att avboka bokningen på Heidi’s Bier Bar den 23.9.
 • Mötet beslöt att flytta gulissitzen till den 30.9.
 • Mötet diskuterade om att ordna Brunch istället för tentkaffe den 18.9.

EXTRA STYRELSEMÖTE 9.9.2020

 • Mötet beslöt att inhibera kanslituren den 9.9.
 • Mötet beslöt att inhibera tentkaffet den 11.9.
 • Mötet beslöt att inhibera gulissitzen den 11.9.

STYRELSEMÖTE 7.9.2020

 • Mötet diskuterade förnyelse av styrelsens uppsättning.
 • Mötet diskuterade SF-klubbens abitöravtal med Åbo Akademi.
 • Mötet diskuterade möjligheterna att ordna föreningsmöten under hösten.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 31.8.2020

 • Mötet diskuterade ordnandet av kanslitur och tentkaffe utomhus.
 • Mötet diskuterade gulisplikt och halarnas ibruktagande.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 24.8.2020

 • Mötet beslöt att avboka lokalerna för årsfesten och sillfrukosten.
 • Mötet beslöt att inhibera SF-klubbens XCV årsfest den 31.10.
 • Mötet beslöt att inhibera sillfrukosten den 1.11.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 20.8.2020

 • Mötet diskuterade dresscode under gulisveckan.
 • Mötet diskuterade om delandet av ansvaret under gulisveckan.
 • Mötet diskuterade ordnande av septembermötet.
 • Mötet diskuterade alternativ till kansliturer.

STYRELSEMÖTE 29.7.2020

 • Mötet diskuterade gulisveckans program.
 • Mötet diskuterade utvecklande av smitto regler inför gulisevenemangen.
 • Mötet diskuterade om samarbetsavtal och andra kontrakt.

EXTRA STYRELSEMÖTE 25.5.2020

 • Mötet beslöt att ordna majmötet på distans den 27.5.

STYRELSEMÖTE 4.5.2020

 • Mötet diskuterade öppnandet av kansliet på hösten samt höstens kansliturer.

STYRELSEMÖTE 28.4.2020

 • Mötet diskuterade planerande av en ny styrelsepost.

STYRELSEMÖTE 21.4.2020

 • Mötet bestämde att ordna ett Zoom evenemang den 30.4.

STYRELSEMÖTE 14.4.2020

STYRELSEMÖTE 7.4.2020

 • Mötet bestämde att inhibera alla evenemang fram till 13.5 enligt direktiv från myndigheterna.

STYRELSEMÖTE 30.3.2020

 • Mötet bestämde att det utlottas två Wolt gåvokort till medlemmar som svarat på medlemsenkäten.
 • Mötet valde William Gräsbeck till månadens SF:are för marsmånad.

STYRELSEMÖTE 23.3.2020

 • Mötet bestämde att marknadsföra YKA:s info gällande undantagsomständigheter på föreningens Facebook och Instagram kanaler.
 • Mötet bestämde att Morgonpaukku ordnas den 5.4 via Zoom.

STYRELSEMÖTE 16.3.2020

 • Mötet diskuterade alternativ till motionsstunderna som är inhiberade.
 • Mötet bestämde att håla planeringsmöte inför hösten.
 • Mötet diskuterade hur föreningen skall gå tillväga ifall exkursionen till Seoul inte kan hållas.
 • Mötet gjorde ändringar i avtalet med Stadga och godkände det med ändringarna.
 • Mötet skrev ett inlägg till medlemmar om rådande situationen med Covid-19.

KRISMÖTE 11.3.2020

 • Mötet bestämde att motionsstunderna inhiberas.
 • Mötet bestämde att alla evenemang under vecka 11 inställs.
 • Mötet valde att följa med regeringens direktiv och att se efter situationen för varje vecka.

STYRELSEMÖTE 10.3.2020

 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 3.3.2020

 • Mötet diskuterade möjlig samarbete med Politivas.
 • Mötet diskuterade representation och gåvor till kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 24.2.2020

 • Mötet valde Axel Rantanen till månadens SF:are för februari månad.
 • Mötet bestämde att införskaffa gåva till verksamhetsgranskare.

STYRELSEMÖTE 17.2.2020

 • Mötet bestämde princip för betalning av representation vid årsfester.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde datum inför vappenveckan.

STYRELSEMÖTE 10.2.2020

 • Mötet diskuterade gåva till kommande evenemang.
 • Mötet valde två styrelsemedlemmar som tillsätts i historikkommittén för att representera styrelsen.

STYRELSEMÖTE 3.2.2020

 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde att ordna träff med verksamhetsgranskarna.

STYRELSEMÖTE 21.1.2020

 • Mötet godkände budgetförslaget.
 • Styrelsen utvecklade förslag till arbetsgruppen för spexet.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 21.1.2020

 • Mötet valde Amanda Byskata till månadens SF:are för januari månad.
 • Mötet fastställde priser för Campussport och  valde att hålla det gratis för medlemmarna så långt som möjligt.

STYRELSEMÖTE 12.1.2020

 • Mötet valde Saara Sipilä och Jakob Lillrank till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2020.
 • Mötet gjorde ändringar i verksamhetsplanen och godkände dem.
 • Mötet beslöt att behålla alla kommittér som varit verksamma förra verksamhetsåret inom föreningen och tillägga en arbetsgrupp för spexet.
 • Mötet bestämde att fortsätta med hållbarhetsprojektet.
 • Mötet valde Richard Sjölund till övervakare i Sångbokskommittén.
 • Mötet valde att fortsätta med konceptet av guliskoppitur, nästa ordnas den 28.1.

STYRELSEMÖTE 7.1.2020

 • Mötet valde Richard Sjölund och Renate Degerth till protokolljusterare för verksamhetsåret 2020.
 • Mötet valde Renate Degerth till viceordförande för verksamhetsåret 2020.
 • Mötet valde Jakob Lillrank till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2020.
 • Mötet valde Gabriella Raittila till gulnäbbsansvarig för verksamhetsåret 2020.
 • Renate Degerth beviljades dispositionsrätt till föreningens konton.
 • Mötet beslöt att Renate Degerth får ett bankkort till huvudkontot.
 • Mötet beslöt att Emma Jaakkola får ett bankkort till värdinnekontot.
 • Mötet beslöt att hålla en presentationsrunda för Åbo Akademis personal i ASA huset.
 • Mötet beslöt att laga en bildförsedd styrelsepresentation.

 

STYRELSEMÖTE 9.12.2019

 • Klubblokalens hållbarhetsprojekt är slutfört och de nya kärlen har tagits i bruk.
 • Mötet godkände styrelsens förslag på verksamhetsplan.
 • Mötet beslöt om decembermötets valsystem.
 • Mötet valde Olli Hirvikangas till månadens SF:are för december månad.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 3.12.2019

 • Mötet beslöt att kansliturerna under vecka 51 undantagsvis kommer att ordnas mellan 12:00 och 13:00. Sista kanslituren ordnas den 19.12.
 • Åbo Nation i Helsingfors kommer att bjudas på nästa årsfest.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 26.11.2019

 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 20.11.2019

 • Nya kylpåsar har införskaffats till motionkommittén.
 • Mötet beslöt att förnya samarbetsavtalen som föreningen har.
 • Mötet ändrade datumet på decembermötet till den 11.12.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 11.11.2019

 • Föreningen ha fått en donation på 4 stycken handbollar från Markus Aspelin.
 • Mötet diskuterade valprocessen till förvaltningsrådet.
 • Mötet valde Vilma Wasström till månadens SF:are för november månad.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 4.11.2019

 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 30.10.2019

 • Mötet beslöt turer för styrelsens säljande av biljetter till årsfestvackans biljettförsäljning till efterfesten på Kiwi/Venue.
 • Mötet beslöt turer för säljandet av Glöggrundan biljetter.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 22.10.2019

 • Mötet beslöt att beställa 100 halarmärken av de två vinnande bidragen i halarmärkestävlingen.
 • Mötet beslöt om presenterande av ny SF:iania under kommande föreningsmöten.
 • Mötet beslöt att ordna en kanslitur för gulisar den 29.10.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 16.10.2019

 • Mötet beslöt att beställa 200 exemplar av den tygpåsdesign som vinner röstningen på Oktobermötet.
 • Mötet beslöt att införskaffa 100 biljetter till Glöggrundan ifall Oktobermötet godkänner investeringen.
 • Mötet valde Wilma Sundqvist och Rickard Lindholm till månadens SF:are för oktober månad.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 7.10.2019

 • Mötet beslöt att ordna en spel- och chillkväll på klubblokalen.
 • Mötet beslö att godkänna Jeremias Von Kraemers extra medlemskap.
 • Mötet beslöt om samarbetsavtal.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 30.9.2019

 • Mötet beslöt att presentera idéer på ny SF:iania under nästa medlemsmöte.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 25.9.2019

 • Mötet diskuterade kommande evenemang
 • Mötet valde Jesper Inola till månadens SF:are för september månad.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 20.9.2019

 • Mötet diskuterade införskaffande av ny SF:iania.
 • Mötet diskuterade föreningens samarbetsavtal.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 2.9.2019

 • Mötet diskuterade stora exkursionen.
 • Mötet diskuterade inrikesexkursionen.
 • Mötet diskuterade ordnandet av ett företgsbesök under hösten.
 • Mötet diskuterade höstens gulisintagningar.
 • Mötet gjorde ett policybeslut för ÅA Fast Track studerande.
 • Mötet godkände Oliver Söderströms extra medlemskap.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde datum för höstens evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 2.5.2019

 • Mötet diskuterade inrikesexkursionen.
 • Mötet diskuterade ordnandet av ett företgsbesök under hösten.
 • Mötet planerade gulishösten.
 • Niko Kuronen meddelade att han och arkiveringsgruppen skall besöka arkivutrymmet. Under besöket förs mappar från tidigare verksamhetsår till arkivet samt skapas en arkivförteckning på material som finns arkiverat i utrymmet.
 • Mötet valde Anton Eklund och Renate Degerth till månadens SF:are för maj månad.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 24.4.2019

 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Annika Eklund och Frans Björkroth vann lottningen av biobiljetter från deltagandet i medlemsenkäten.

 

STYRELSEMÖTE 15.4.2019

 • Mötet valde Saara Sipilä till månadens SF:are för april månad.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 7.4.2019

 • Mötet diskuterade vad det beviljade specialföreningsmedlet kunde användas till.
 • Mötet beslöt att föreningen under verksamhetsåret strävar till att ge årsfestgåvor i form av donationer.
 • Mötet beslöt att fyra biobiljetter skaffas som pris för för deltagande i medlemsenkäten och lottas ut bland deltagarna.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 1.4.2019

 • Samarbetsavtalet med YKA har höjts till 1000€ med några ändringar i avtalet.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 25.3.2019

 • Mötet valde Cecilia Aure till månadens SF:are för mars månad.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 19.3.2019

 • Mötet beslöt att söka projektmedel för ett hållbarhetsprojekt för ersättande av engångsartiklar på klubblokalen.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 11.3.2019

 • Mötet beslöt att förhandla med Index gällande ordnandet av ett gemensamt evenemang.
 • Mötet beslöt att godkänna ändringar till samarbetsavtalet med YKA.
 • Mötet beslöt att föreningen deltar i röda korsets kampanjvecka mot rasism.
 • Mötet beslöt att SF-gaming gruppen inte införlivas med förningens officiella verksamhet.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet beslöt att förelså tillsättandet av en Sångbokskommitté under marsmötet.

 

STYRELSEMÖTE 4.3.2019

 • Mötet beslöt att föreningen deltar i punaisten haalareiden sitsit evenemanget under nästa höst.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 25.2.2019

 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representaton vid kommande evenemang.
 • Mötet valde Matias Martelin till månadens SF:are för februari månad.

 

STYRELSEMÖTE 19.2.2019

 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representaton vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 13.2.2019

 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet beslöt att föreslå tillsättandet av Nicholas Biskop till Motionskommittén under vårmötet.
 • Mötet bestämde att ordna en träff med föreningens kårfadder Patrick Schubert.

 

STYRELSEMÖTE 5.2.2019

 • Mötet bestämde att öka budgeten för Ost- och Vinkvällen p.g.a. stort deltagarantal.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade updateringen av sångboken och historiken.
 • Mötet beslöt att klubblokalens dörr kommer att hållas olåst under första timmen av tentkaffet.
 • Mötet beslöt att Niko Kuronen och Kasper Kannosto skaffar en grafisk manual åt styrelsen.
 • Mötet diskuterade representation och gåvor till kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 28.1.2019 

 • Mötet godkände William Gräsbecks förslag till medlemmar av högskolepolitiska kommittéen.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet beslöt att priset för föreningens historik skall vara 5 euro.
 • Mötet valde Tyko Hertzberg till månadens SF:are för januari månad.

 

STYRELSEMÖTE 22.1.2019

 • Mötet beslöt att införskaffa styrelseskjortor åt styrelsen. Mötet beslöt även att SF-klubben betalar tryckandet av skjortorna.
 • Mötet gjorde specificeringar i verksamhetsplanen och godkände den.
 • Mötet godkände budgetförslaget.
 • Mötet beslöt att fortsätta sälja Sfiania för samma pris som tidigare år.
 • Mötet beslöt att införskaffa gåvor åt styrelsen 2018.
 • Mötet beslöt om representation på ÅAS årsfest.
 • Mötet beslöt datum för vårens evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 14.1.2019

 • William Gräsbeck och Axel Eriksson valdes till gulisansvariga för verksamhetsåret 2019.
 • Mötet beslöt att ordna ett möte med kurator Carina Gräsbeck.
 • Mötet beslöt att  följande kommittéer och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Kulturkommittén, Motionskommittén, Förtjänstteckens-kommittén och Fanbärare.
 • Mötet planerade vårens program.
 • Mötet beslöt på vilka årsfester SF-klubben åtminstone skulle representera.
 • Mötet diskuterade riktlinjer för hur campussportavgifter återbetalas.

 

STYRELSEMÖTE 7.1.2019 

 • Rufus Panelius och William Gräsbeck valdes till protokolljusterare för verksamhetsåret 2019.
 • Joonas Karlsson valdes till första reservprotokolljusterare och Kasper Kannosto till andra reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2019.
 • Rufus Panelius valdes till viceordförande för verksamhetsåret 2019.
 • Axel Eriksson valdes till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2019
 • Rufus Panelius beviljades dispositionsrätten till föreningens bankkonton.
 • Annika Eklund fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.
 • Mötet beslöt att laga en bildförsedd styrelserepresentation.
 • Mötet beslöt att dela ut kaffe samt tilltugg i samband med en presentationsrunda åt Åbo Akademis personal i ASA huset.
 • Mötet beslöt att Niko Kuronen och Kasper Kannosto sköter om marknadsföringen tillsammans.
 • Mötet beslöt en preliminär uppdelning av kansliturer, kårvakt och tentkaffe.
 • Mötet beslöt att Sofie Törnroos får ett bankkort till värdkontot.
 • Mötet beslöt att Rufus Panelius får ett bankkort till huvudkontot.

 

STYRELSEMÖTE 10.12.2018 

 • Mötet valde Nadja Vesterinen till månadens SF:are för december månad.
 • Mötet beslöt om december mötets valsystem.

STYRELSEMÖTE 4.12.2018 

 • Mötet beslöt om kansliets öppethållandetider under julen och nyåret.
 • Mötet beslöt att föreslå sitt bearbetade förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.
 • Mötet beslöt att beställa 50 st julkort.

STYRELSEMÖTE 28.11.2018 

 • SF-klubben har ingått ett samarbetsavtal med nattklubben Naima för verksamhetsåret 2019.
 • Mötet beslöt att tillägga punkter i förslaget för verksamhetsplanen.
 • Mötet beslöt att dela ut föreningströjor i ASA-huset den 29.11.

STYRELSEMÖTE 19.11.2018 

 • Mötet beslöt att inte ordna inrikes exkursionen den 22.11 på grund av lågt deltagarantal.
 • Mötet beslöt att samla in pengar till röda korset på evenemanget “en tidig decembermorgon”.
 • Mötet beslöt om frågemetoden till Politicus chefredaktörsvalet.
 • Mötet beslöt att ordna en aftonskola för bearbetningen av verksamhetsplanen den 28.11.
 • Mötet valde Yascha Gilbert till månadens SF:are för november månad.
 • Mötet beslöt att ordna december mötet den 11.12.
 • Mötet godkände Erik Haajanens extramedlemskapsansökan.

STYRELSEMÖTE 12.11.2018 

 • Mötet beslöt vem de kommer att föreslå till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2019.
 • Mötet beslöt om allmänt praxis och valsystem inför november- och decembermötet.
 • Mötet beslöt att inte ändra på SF-klubbens medlems-, alumni-, och inskrivningsavgifter.

STYRELSEMÖTE 7.11.2018 

 • SF-klubben har ansökt om stöd från svenska kulturfonden.
 • Mötet beslöt att försöka förnya alla årets samarbetsavtal till nästa år.
 • Mötet beslöt att beställa julkort som kunde skickas ut till vänföreningar och samarbetspartners.

STYRELSEMÖTE 29.10.2018

 • Inga beslut togs.

STYRELSEMÖTE 22.10.2018

 • Mötet beslöt att öppna anmälningen för resan till Lund den 26.10.

STYRELSEMÖTE 15.10.2018

 • De nya Officium Bonum förtjänstteckerna har anlänt.
 • Mötet beslöt att föreslå att pengarna på SF-klubbens renoveringskonto placeras i Ålandsbankens bostadsfond.
 • Mötet valde Jakob Lillrank till månadens SF:are för oktober månad.
 • Mötet beslöt att beställa 250st till av det blåa halarmärket med SF-klubbens logo.
 • Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 8.10.2018 

 • Polisloven som ansökts för att ordna SF-klubbens fundraiser har blivit avvisade.
 • Mötet godkände Louise Hellströms avgång från förvaltningsrådet.
 • Mötet beslöt att ordna en ställ upp för SF kväll den 13.11.
 • Mötet beslöt att dela ut halare på tentkaffet den 12.10.
 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.
 • Mötet beslöt att sälja styrelsepinsen för 2 euro styck.

STYRELSEMÖTE 1.10.2018

 • Mötet beslöt att skicka en ändringsansökan till ÅAS angående projektmedlet som beviljats åt SF-klubben.

STYRELSEMÖTE 25.9.2018 

 • Mötet beslöt att inte ingå ett samarbetsavtal med företaget Asia Exchange.
 • Mötet godkände John Erikssons extramedlemskapsansökan.

STYRELSEMÖTE 17.9.2018. 

 • Styrelsen godkände Thomas Fagerholms avgång från förvaltningsrådet.
 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 10.9.2018

 • Mötet godkände Emma Salomäkis Axel Sandells och Kristian Karvonens avgång från förvaltningsrådet.
 • Mötet godkände Louise Hellströms och Jesse Nurminens extramedlemskapsansökningar.

STYRELSEMÖTE 4.9.2018 

 • Mötet beslöt om praktiska arrangemang angående styrelsens punkt på höstens gulisintagningar.
 • Mötet bestämde att beställa föreningströjor i samband med halarebeställningen.

STYRELSEMÖTE 27.8.2018 

 • Mötet beslöt att ordna en valvaka för Sveriges riksdagsval den 9.9 på klubblokalen.
 • Mötet beslöt att ordna en morgonmålsits på klubblokalen den 15.9.
 • Mötet beslöt att beställa 150st styreslepinsar Turun mainostuote.
 • Mötet beslöt att ordna september möte den 11.9.
 • Mötet godkände en offert av Turun haalarituote för halare åt nya studerande.

STYRELSEMÖTE 8.5.2018 

 • Mötet beslöt att inte fortsätta samarbetsavtalet med Ålandsbanken.
 • Mötet beslöt att SF-klubben deltar på Åbo Akademis bussturné.
 • Mötet beslöt att SF-klubben är med och ordnar evenemanget Lilla Wappen.
 • Mötet valde Patrick Eklund till månadens SF:are för maj månad.
 • Mötet beslöt att föreslå att ett bankkonto öppnas till SF-klubbens fundraiser gala.

STYRELSEMÖTE 2.5.2018

 • Mötet beslöt om kansliets öppethållandetider under sommaren.
 • Mötet beslöt att ordna SF-klubbens sommarträff den 29.6 i Åbo.

STYRELSEMÖTE 22.4.2018 

 • Mötet beslöt datum för höstens gulisevenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 16.4.2018

 • Mötet beslöt att SF-klubben deltar på FSE öppna portars dag.
 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 9.4.2018 

 • SF-klubben kan i framtiden ta emot betalningar via applikationen MobilePay.
 • Mötet valde Hanna Orrenius till månadens SF:are.
 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.
 • Mötet godkände Oscar Bymans extramedlemskapsansökan.

STYRELSEMÖTE 5.4.2018

 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.
 • Mötet uppgjorde planer kring vappenveckans program.

STYRELSEMÖTE 27.3.2018

 •  Mötet beslöt att anmäla SF-klubbens preliminära intresse för att delta på Åbo Akademis bussturné.
 • Mötet beslöt att inte ordna tentkaffe på långfredagen och inte en kanslitur på annandag påsk.

STYRELSEMÖTE 19.3.2018

 • Mötet valde Joonas Karlsson till månadens SF:are för mars månad.
 • Mötet beslöt att var och när föreningen säljer biljetter till evenemanget Karuselli.

STYRELSEMÖTE 13.3.2018

 • Mötet beslöt att ordna en styrelsesitz på klubblokalen den 5.5.
 • Mötet godkände Theo Kauranens avsättande från förvaltningsrådet.
 • Styrelsen uppgjorde ett policybeslut om kompensation för representationskostnader på årsfester under verksamhetsåret 2018.
 • Mötet godkände att arbetsgruppen för kapitalinsamlingen får investera 93€ för att betala för polislov som krävs för att ordna en pengainsamling.

STYRELSEMÖTE 6.3.2018

 • Mötet beslöt föreslå åt kommande medlemsmöte att pengar som går åt ordnandet av SF-klubbens fundraiser gala kan lånas från föreningens huvudkonto.

STYRELSEMÖTE 27.2.2018

 • Mötet beslöt att öppna 10 platser till SF-klubbens årsfest för gäster från Sverige.

STYRELSEMÖTE 19.2.2018

 • Mötet beslöt att ansöka projektmedel av ÅAS.
 • Mötet valde Andreas Strandberg och Peter Af Hällström till månadens SF:are för februari månad.

STYRELSEMÖTE 14.2.2018

 • Mötet beslöt att föreslå att SF-klubbens historikpengar placeras i en tidsbunden deposition på två år.
 • Mötet bestämde vilka personer som representerar SF-klubben på Österbottniska Nationens, Nyländska Nationens och ämnesföreningen LEX årsfester.

STYRELSEMÖTE 7.2.2018

 • Mötet godkände ett botten för kommande årsfesthälsningar.

STYRELSEMÖTE 29.1.2018 

 • Mötet godkände Patrick Schuberts förslag till medlemmar av högskolepolitiska kommittéen.
 • Mötet valde att inte välja en månadens SF:are för januari månad.

STYRELSEMÖTE 22.1.2018

 • Mötet beslöt att inga ändringar görs i uppsättningen av Xqrr-kommittén.
 • Mötet beslöt att införskaffa styrelseskjortor åt styrelsen. Mötet beslöt även att SF-klubben betalar tryckandet av skjortorna.
 • Mötet gjorde specificeringar i verksamhetsplanen och godkände den.
 • Mötet beslöt att fortsätta sälja Sfiania för samma pris som tidigare år. Det nya ”Pro Bono Publico” halarmärket kommet att säljas för 3€ styck.
 • Mötet beslöt att införskaffa gåvor åt styrelsen 2017.
 • Mötet beslöt om representation på ÅAS årsfest.
 • Mötet beslöt att göra en medlemsenkät för föreningens medlemmar.

STYRELSEMÖTE 17.1.2018

 • Patrick Schubert och Anders Mattsson valdes till gulisansvariga för verksamhetsåret 2018.
 • Mötet beslöt att ordna ett möte med kurator Carina Gräsbeck.
 • Mötet beslöt att Sebastian Björklund får öppna ett bankkort till värdkontot.
 • Sebastian Björklund valdes till första reservprotokolljusterare och Annika Eklund till andra reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2018.
 • Mötet beslöt att  följande kommittéer och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Kulturkommittén, Motionskommittén, Förtjänstteckens-kommittén och Fanbärare.
 • Mötet beslöt att Kulturkommittén och Motionskommittén kommer att ha en viceordförande som hjälper respektive ordförande att leda kommitteen.
 • Mötet beslöt en preliminär uppdelning av kansliturer, kårvakt och tentkaffe.
 • Mötet planerade vårens program.
 • Mötet beslöt på vilka årsfester SF-klubben åtminstone skulle representera.
 • Mötet beslöt att boka ”Ta det som en komplimang” teatern.
 • Mötet beslöt att beställa styrelsepinsar som nuvarande och fördetta styrelsemedlemmar kan köpa.
 • Mötet beslöt att utforska möjligheten att köpa en ny printer till kansliet.

STYRELSEMÖTE 8.1.2018

 • Patrick Schubert och Anders Mattsson valdes till protokolljusterare för verksamhetsåret 2018.
 • Patrick Schubert valdes till viceordförande för verksamhetsåret 2018.
 • Eva Aspnäs valdes till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2018.
 • Mötet bestämde att hålla en valvaka den 28 januari tillsammans med ÅAS.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Annika Eklund beviljades dispositionsrätten till föreningens bankkonton.
 • Kristian Karvonen fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.
 • Mötet beslöt att laga en bildförsedd styrelserepresentation.
 • Mötet beslöt att dela ut kaffe samt tilltugg i samband med en presentationsrunda åt Åbo Akademis personal i ASA huset.

STYRELSEMÖTE 11.12.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 4.12.2017

– Mötet beslöt att arbeta på en jämlikhetsdeklaration som gås igenom på aftonskolan och sedan föreslås på decemebrmötet.

– Mötet valde Savvas Saivanidis till månadens SF:are.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 28.11.2017

– Mötet beslöt att ordna en aftonskola för att utforma en preliminär verksamhetsplan för 2018.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att beställa en liten mängd av ett nytt halarmärke.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 20.11.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 13.11.2017

– Mötet valde Anna Korkman till månadens SF:are.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt att personalen ska bjudas in till julfesten som ordnas den 15.12.

STYRELSEMÖTE 7.11.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 25.10.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 17.10.2017

– Styrelsen beslöt innehållet av ett förslag på ett policy dokument angående användningen av klubbens sociala medier.

– Mötet valde Linn Dahlström till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 10.10.2017

– Mötet beslöt att skaffa användarnamn till alla styrelsemedlemmar förutom skattmästaren.

– Mötet godkände Alexander Fagernäs och Patrick Selänniemis medlemsansökningar.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 2.10.2017

– Mötet beslöt om förslag till mottagare av förtjänsttecknen Allwars Arv och Gyllene Tunnan.

– Mötet beslöt att beställa styrelsepinsar.

– Mötet godkände Silver Kuusk och Cecilia Johanssons medlemsansökningar.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 25.9.2017

– Mötet beslöt om hur halarbeställningen skall ske.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 18.9.2017

– Mötet valde Lukas Söderqvist till månadens SF:are.

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 12.9.2017

– Mötet diskuterade och beslöt att godkänna ett samarbetskontrakt med Börs.

– Mötet godkände Ronja Horsmas medlemsansökan.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för verksamhetsårets andra halva

STYRELSEMÖTE 5.9.2017

– Mötet beslöt om vad man skall göra om man inte har ett fysiskt studiekort men ändå vill ha SF dekalen.

– Mötet beslöt att delta i human foosball med två lag den 7.9.

– Mötet beslöt att delta i en bubbelfotbollsturnering den 3.10.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 31.8.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 27.8.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade gulisveckan.

STYRELSEMÖTE 4.5.2017

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang på hösten.

– Mötet beslöt att stänga kansliet för sommaren den 11.5.

– Mötet valde Jonathan Marus och Andreas Strandberg till månadens SF:are.

– Mötet diskuterade kontraktet mellan SF-klubben och The Monkey och vad man borde göra angående avslutandet av deras verksamhet.

STYRELSEMÖTE 24.4.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 11.4.2017

– Mötet diskuterade och bestämde att folk kan skicka in sina halarmärkesförslag och sedan skall det vinnande förslaget röstas fram elektroniskt.

– Mötet beslöt att ansöka om föreningsfestivalsbidrag för att förverkliga ett evenemang med KK under hösten.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 6.4.2017

– Mötet beslöt att öppna en ny plats till Pragexkursionen på grund av att en av resenärerna skadat sig och inte kan delta.

– Mötet beslöt att tutorerna 2016-2017 skall planera gulisgala kvällen och förnya konceptet.

– Mötet beslöt att skriva under det nya kontrakter med The Monkey.

– Mötet valde Jennifer Grönroos och Joanna Grönroos till månadens SF:are.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 29.3.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att förtydliga direktiven vid anmälan till evenemang på hemsidan, så att anmälningarna sker med för- och efternamn istället för enbart smeknamn.

– Mötet diskuterade och beslöt att inte ta med HF i Back to School evenemanget. MK och KK skall också diskutera ärendet under sina styrelsemöten.

STYRELSEMÖTE 20.3.2017

– Mötet fastslog upplägget till medlemsenkäten.

– Mötet godkände Riku Tuominens medlemsansökan.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 13.3.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 7.3.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 1.3.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 20.2.2017

– Mötet beslöt att inskaffa en vinflaska åt verksamhetsgranskarna.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 14.2 2017

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att omplacera föreningens historikpengar för ett år framåt.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att vara med i ordnandet av evenemanget Karuselli.

– Mötet beslöt att försöka få mera samarbete med P-klubi och Index.

– Mötet beslöt att bjuda in verksamhetsgranskarna till vårmötet samt att skicka ett tack till dem.

STYRELSEMÖTE 6.2.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att en medlemsenkät skall skapas.

STYRELSEMÖTE 31.1.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 21.1.2017

Mötet valde Niki Lyyski och Moritz Lang till månadens SF:are.

– Mötet beslöt att beställa in skjortor åt styrelsen.

– Mötet beslöt att vara med i att ordna en Himosresa med MK och KK

– Mötet beslöt att ordna ett evenemang angående Superbowl.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 17.1.2017

– Mötet beslöt att beställa presenter åt föregående års styrelsemedlemmar.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet godkände budgetförslaget för verksamhetsåret 2017.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017.

STYRELSEMÖTE 10.1.2017

– Mötet beslöt att på nästa möte se närmare på budgeten.

– Mötet valde Anna Eriksson och Axel Sandell till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2017.

– Mötet valde Helmi Andersson och Axel Sandell till gulisansvariga för verksamhetsåret 2017.

– Mötet beslöt att att följande kommitteér och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Kulturkommittén, Motionskommittén, Förtjänstteckens-kommittén och Fanbärare.

– Mötet beslöt att försöka ordna en träff med kurator Elina Pirjatanniemi.

– Mötet diskuterade om ett möjligt värdinnekonto och beslöt att ärendet skall tas upp under januarimötet.

– Mötet beslöt att beställa två nya nycklar till kansliskåpet.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 5.1.2017

– Mötet valde Kristian Karvonen och helmi Andersson till protokolljusterare för verksamhetsåret 2017.

– Mötet valde Ellen Ijäs till viceordförande för verksamhetsåret 2017.

– Mötet valde Matilda Holmström till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2017.

– Kristian Karvonen beviljades dispositionsrätten till föreningens bankkonton.

– Unna Heimberg fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.

– Mötet beslöt att en bildförsedd styrelsepresentation skall skapas.

– Mötet beslöt att på nästa möte specificera verksamhetsplanen.

STYRELSEMÖTE 7.12.2016

– Mötet beslöt att på förhand förbereda frågor till kultur- och motionsansvarigevalet

– Mötet beslöt om besök till gymnasier för att presentera politices utbildningslinjen

STYRELSEMÖTE 29.11.2016

– Mötet beslöt att ordna en aftonskola för att utforma en preliminär verksamhetsplan för 2017

– Mötet beslöt att inte instifta en ny post i debattkomittén

– Mötet beslöt att sälja kvarblivna årsfestspons-teaterbiljetter till styrelsemedlemmar

– Mötet beslöt att finansiera bastukostnader för årsfest- och festkommitténs ”Paistkväll”

– Mötet beslöt att betala för reparationsavgiften för ÅAS trasiga marskalkstav, och retroaktivt ta upp beslutet för godkännande på nästa medlemsmöte

– Mötet beslöt att samla in pengar till Röda Korset under evenemanget ”En tidig decembermorgon”

– Mötet beslöt att endast slå fast datumet för årsfesten för nästa verksamhetsår

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 21.11.2016

– Mötet beslöt att inte tillåta att de som är anmälda till inrikesexkursionen att endast delta på halva exkursionen

– Mötet beslöt att agera värd för besök från StudOrg under ojämna år

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 14.11.2016

– Mötet beslöt att delta i ett kursutvärderingsprojekt som två forskare från informationssystem

– Mötet beslöt att bli officiella vänföreningar med StudOrg genom ett skriftligt avtal

– Mötet beslöt att ändra datumet för föreningens julfest till 10.12 på Nyländska Nationens begäran

– Mötet beslöt att ordna en kväll för att städa föreningens kansli

STYRELSEMÖTE 9.11.2017

– Mötet beslöt att SF-klubben deltar i en workshop för förnyandet av Åbo Akademis nätsidor

– Mötet beslöt att ta sig an måndagens kårvaktstur vecka 51

STYRELSEMÖTE 2.11.2016

– Mötet behandlade och slog fast datum för november och december månads inplanerade evenemang

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 24.10.2016

– Mötet beslöt att låta festkommittén ansvara för evenemanget ”En mörk och kall novemberkväll”

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 17.10.2016

– Mötet beslöt att skjuta upp riktlinjesbeslutet för telefonkostnadsersättning till nästa medlemsmöte

– Mötet beslöt att de styrelsemedlemmar som inte åker till årsfestens sillfrukostlokal i förväg ansvarar för bussarna till lokalen

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 10.10.2016

– Mötet beslöt att betala ut kamratskapsstipendiets pengasumma i checkform

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att göra ett riktlinjesbeslut för telefonkostnadsersättning och inrikes- och utrikesansvarige

– Mötet beslöt att utreda möjligheter för att inkludera en ny post för SYY-kontakt i debattkommittén

– Mötet beslöt att ordna en Beer Pong-turnering

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 3.10.2016

– Mötet beslöt om förslag till mottagare av förtjänsttecknen Allwars Arv och Gyllene Tunnan

– Mötet beslöt att skjuta upp förslaget om att utse en månadens sportare till nästa verksamhetsår.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 26.9.2016

– Mötet beslöt att återuppliva föreningens arkivarbetsgrupp genom att välja nya medlemmar till gruppen på nästa medlemsmöte

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 19.9.2016

– Mötet beslöt att ge Ålandsbanken gratis annonsplatser i föreningens medlemstidningar, samt erbjuda en annonsplats i årsfestbladet mot betalning

– Mötet beslöt om besök till gymnasier för att presentera politices utbildningslinjen

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 12.9.2016

– Mötet beslöt att delta i en bubbelfotbollsturnering den 4.10

– Mötet beslöt att delta i ordnandet av Lilla Wappen genom att marknadsföra evenemanget

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för verksamhetsårets andra halva

STYRELSEMÖTE 6.9.2016

– Mötet beslöt att ordna en infokväll på svenska gällande SYY för förstaårsstuderandena

– Mötet beslöt att samarbeta med SYY Åbo och delta i ”Uusien Ilta”.

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att inte placera föreningens renoveringspengar.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 30.8.2016

– Mötet beslöt att inte delta i ordnandet av en standup-kväll på Portti.

– Mötet beslöt att trycka upp ett nytt halarmärke för SF-klubbens motionsverksamhet.

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för verksamhetsårets andra halva.

STYRELSEMÖTE 11.5.2016

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för hösten.

STYRELSEMÖTE 2.5.2016

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att föreningen köper en högtalare för ÅAS projektmedelpengar.

STYRELSEMÖTE 26.4.2016

– Mötet beslöt att dona 50€ till ÅA100.

– Mötet fastslog upplägget till enkäten för förstaårsstuderandena.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att be ÅAS inkludera SF-klubbens årsfest i nästa års kårkalender.

STYRELSEMÖTE 18.4.2016

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att Svenska Kulturfondens stödpengar till utrikesexkursionerna delas jämnt mellan båda exkursionerna

STYRELSEMÖTE 12.4.2016

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att tillåta användningen av klubblokalens renoveringskonto för stora, långvariga investeringar som gynnar lokalen

– Mötet beslöt om att lägga fram ett förslag om att inskaffa en borrmaskin och en verktygslåda till klubblokalen

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 6.4.2016.

– Mötet beslöt att inhibera seminariet om nordiskt samarbete

– Mötet beslöt att göra enkäten för förstaårsstuderandena mera allmän

– Mötet beslöt att ansöka ÅAS projektmedel för anskaffning av en musikspelare

– Mötet beslöt att framföra idén till Åbo Akademi om att ordna en debattävling till ÅA100, samt att föreslå att föreningens gulisguide skulle inkluderas i antagningsbreven

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 30.3.2016

– Mötet beslöt att kontakta Åbo Akademi om ett större samarbete mellan föreningen och ÅA med avseende på ÅA100.

STYRELSEMÖTE 22.3.2016

– Mötet beslöt att godkänna högskolepolitiska kommitténs idé om att skapa en enkät för förstaårsstuderandena gällande studierna och projektkursen.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att beställa in 200st ”K-märket”-halarmärken.

– Mötet beslöt att söka om ÅAS projektmedel

STYRELSEMÖTE 14.3.2016

– Mötet beslöt att ordna ett teaterbesök till Åbo Svenska Teater.

– Mötet beslöt att Aprilmötet kommer att ordnas 19.4.

– Mötet beslöt att stänga ett av föreningens bankkonton.

– Mötet beslöt att godkänna Oscar Nymans motion om att skapa ett halarmärke för månadens SF:are, och att ta upp idén på nästa medlemsmöte.

STYRELSEMÖTE 7.3.2016

– Mötet beslöt att årsfestgåvor till andra föreningar skall kosta ungefär 20€, eller 30€ om det rör sig om ett jubileumsår

– Mötet beslöt att godkänna Kim Kronlunds önskan om att använda föreningens fana på studiestödsdemonstrationen 9.3.

STYRELSEMÖTE 1.3.2016

– Mötet beslöt att föreningen deltar i utformandet av en wikisida åt föreningen på ÅAS föreningswiki

– Mötet beslöt att ansöka om Kårens specialföreningsmedel

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte bestämma hur betalning av Lundresan skall ske, samt slå fast riktlinjer för hur resorna betalas i framtiden.

– Mötet beslöt att inte ge motionsansvariga tillgång till hemsidan

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 22.2.2016

– Mötet beslöt att inskaffa en vinflaska per man år föreningens ordinarie verksamhetsgranskare 2015

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 15.2.2016

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att omplacera föreningens historikpengar för ett år framåt.

– Mötet beslöt att ordna ett besök till Ålandsbanken för att diskutera samarbehsmöjligheterna mellan SF-klubben och Ålandsbanken.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 11.2.2016

– Mötet beslöt att ordna Jo/Nej-challenge 15.3. direkt efter medlemsmötet.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 4.2.2016.

– Jonathan Marus beviljades dispositionsrätt till föreningens bankkonton.

– Andreas Sundberg fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 28.1.2016

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att utreda om det finns samarbetsmöjligheter med MK och Karuselli.

– Mötet beslöt att skaffa ett fanbärarbälte.

– Mötet beslöt att utreda möjligheter för att ordna ett evenemang för Kemistklubben, SF-Klubben och Merkantila klubben gällande Superbowl.

– Mötet beslöt att presentera sig för ASA-husets personal den 5.2.

STYRELSEMÖTE 22.1.2016

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för verksamhetsårets första halva.

– Mötet beslöt ett tema och budget för byggande av en pulka till Fastlaskiainen.

– Mötet beslöt att beställa in skjortor åt styrelsen.

– Mötet beslöt att beställa presenter åt föregående års styrelsemedlemmar.

– Mötet beslöt att skapa en profil för värden/värdinnan på föreningens hemsida.

STYRELSEMÖTE 14.1.2016

– Mötet godkände budgetförslaget för verksamhetsåret 2016.

– Mötet bestämde att på januarimötet föreslå att två punkter, val av en kommitté fär inrättande av ny styrelsepost samt utökning av tidningsredaktionerna, läggs till då föredragningslistan godkänns.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2016.

– Mötet beslöt att följande kommittéer och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Förtjänstteckens-kommittén, Motionskommittén, Fanbärare, och en kommitté för inrättande av en ny styrelsepost.

– Mötet valde Jan-Erik Kress och Unna Heimberg till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2016.

– Mötet beslöt att försöka ordna en träff med kurator Elina Pirjatanniemi.

STYRELSEMÖTE 6.1.2016

– Mötet valde Jonathan Marus och Nadja Vesterinen till protokolljusterare för verksamhetsåret 2016.

– Mötet valde Unna Heimberg till viceordförande för verksamhetsåret 2016.

– Mötet valde Rakel Tiderman till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2016.

– Unna Heimberg beviljades dispositionsrätt till föreningens bankkonton.

– Pontus Lindroos fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.

– Mötet beslöt att en bildförsedd styrelsepresentation skall skapas.

– Mötet beslöt att på nästa möte specificera verksamhetsplanen.

STYRELSEMÖTE 17.11.2015

– Mötet valde Thomas Fagerholm till månadens SF:are.

– Mötet diskuterade passande personer för posten som webbansvarig 2016.

STYRELSEMÖTE 17.11.2015

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet diskuterade höstens ABI presentationer.

– Mötet diskuterade förnyandet av SF-klubbens samarbetsavtal.

STYRELSEMÖTE 10.11.2015

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet valde Anton Norrback, Fredrik Häggman, Axel Norrback, Hannes Nyberg, Christoffer Kaski och Jesper Carlsson till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 4.11.2015

– Mötet diskuterade införandet av en extra styrelsepost i SF-klubbens styrelse.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 26.10.2015

– Mötet diskuterade införandet av ett evenemang, som skulle äga rum vid akademins periodbyten.

– Mötet diskuterade årsfestens arrangemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 20.10.2015

– Mötet beslöt att flytta evenemanget “SY(Y) junta” på grund av halar-utdelningens försening.

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 13.10.2015

– Mötet beslöt att anta Anton Weckman som extra medlem i SF-klubben.

– Mötet diskuterade uppdatering av klubbens hemsida.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 7.10.2015

– Alkohol-lovet för årsfestens bankett har godkänts.

– Exkursionsalternativen för verksamhetsåret 2016 kommer att presenteras på oktobermötet.

– Mötet beslöt att ordna en paneldebatt för kårvalskandidater den 22.10.

– Anmälan till årsfesten har öppnats.

– Ställ upp för SF-kvällen ordnas 5.11.

– Evenemanget “en tidig decembermorgon” kommer att ordnas den 1.12.

– Mötet valde Nils Kåll till månadens SF:are .

– Mötet beslöt att ordna en fest på The Monkey tillsammans med P-klubi den 11.11.

– Mötet diskuterade jubileumsspexets biljettförsäljning.

– Mötet beslöt att SF-klubben inte organiserar en gemensam resa till Blekingska Nationens Höstblot i Lund.

– Mötet beslöt att inte ordna ett movember-evenemang.

STYRELSEMÖTE 21.9.2015

– Stora exkursionen går av stapeln 22.9 – 4.10.

– Mötet föreslår att SF-klubbens stora exkursion i framtiden skulle ordnas på våren och lilla exkursionen på hösten. Ärendet behandlas vidare på oktobermötet.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 16.9.2015

– Inrikes-exkursionen till Helsingfors ordnas den 20.11.

– Valet till Kårfullmäktige ordnas 3-4.11.2015.

– Mötet beslöt att stöda kandidater med kopplingar till den samhällsvetenskapliga utbildningslinjen i valet till Kårfullmäktige.

– Mötet beslöt att SF-klubben kommer att betala årsfest-talarens hotellnätter.

STYRELSEMÖTE 8.9.2015

– Besöket till Robben Island samt bilskjuts från flygplatsen till hostellet i Kapstaden har bokats.

– Ett samarbetsavtal har slutits mellan Åbus och SF-klubben.

– SF-klubben kommer att delta i skapandet av en s.k. “gulisguide” tillsammans med SLS.

– Mötet beslöt att ordna en ost och vinkväll tillsammans med Kaffebolaget Bönans Wenner.

STYRELSEMÖTE 1.9.2015

– Mötet beslöt att SF-klubbens styrelse deltar i föreningsträffen på Kåren den 10.9.

– Mötet valde Vilja Johansson till månadens SF:are.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 24.8.2015

– Mötet beslöt att inte omplacera föreningens historikplacering, eftersom jubileumsårsfesten kan medföra oväntade kostnader.

– Mötet beslöt att använda understödet från möjliga sponsorer till föreningens årsfest.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 7.5.2015

– Mötet beslöt att läsårets sista info-mejl skickas vecka 21.

– Mötet beslöt att stöda förslaget om att ordna höstens Back to school fest på The Monkey som ett välgörenhetsevenemag i samarbete med Röda Korset.

– Mötet beslöt att stänga kansliet för sommaren den 14.5.

– Mötet valde Annica Sigfrids till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 28.4.2015

– Kim Kronlund kommer att fungera som tutor-ansvarig styrelsemedlem under hösten.

– Mötet beslöt att styrelsemedlemmarna betalar priset för sina styrelseskjortor medan klubben står för tryckningskostnaderna.

– Mötet valde Christoffer Kaski till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 20.4.2015

– SF-klubbens innebandylag har vunnit guld i mixed serien.

-En miljömiddag kommer att ordnas i samarbete med Anomi.

– Mötet diskuterade årets ABI-presentationer.

STYRELSEMÖTE 13.4.2015

– Fakultetens tutorer för läsåret 2015-2016 har offentliggjorts.

– SF-klubben har vunnit Kårens lekfulla blodgivningstävling.

– Flygen till Kapstaden har bokats.

STYRELSEMÖTE 8.4.2015

– Besluten om exkursionernas reseunderstöd har inkommit.

– Ett ändringsförslag för SF-klubbens medlemsavgifts-system skapades. Förslaget kommer att presenteras under inkommande medlemsmöte.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att  ordna en tävling i halarmärkesdesign samt en valvaka.

STYRELSEMÖTE 25.3.2015

– Mötet beslöt att indriva 500 euro under våren av stora exkursionens deltagare. Den resterande summan betalar deltagarna vid en senare tidpunkt.

– Ansökan om projektmedel har lämnats in. Bland de planerade projekten kan nämnas skapandet av en alumnibank samt ordnandet av ett alumni-seminarium.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 17.3.2015

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet valde Jan-Erik Kress till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 11.3.2015

– Mötet beslöt att flytta den planerade SF-sitzen från 1.4.2015 till 8.4.2015 på grund av Kårens blodgivningsevenemang.

STYRELSEMÖTE 3.3.2015

-Mötet beslöt att SF-klubben kommer att göra en donation för att stöda Rädda Barnens verksamhet.

STYRELSEMÖTE 26.2.2015

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 19.2.2015

– Mötet valde Rakel Tiderman till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 11.2.2015

– Mötet godkände att stora exkursionens resmål ändras. Ärendet tas upp på vårmötet 24.2.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 2.2.2015

– Mötet beslöt att inte fortsätta samarbetet med företaget Ticted.

– Mötet beslöt att SF klubben deltar i arrangerandet av en beerpong turnering under april månad.

STYRELSEMÖTE 27.1.2015

– Mötet beslöt att SF-klubben deltar i arrangerandet av ett kvällsprogram till Statsvetardagarna.

STYRELSEMÖTE 23.1.2015

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 18.1.2015

– Mötet godkände budgeten för verksamhetsåret 2015 med små ändringar.

STYRELSEMÖTE 10.1.2015

– Mötet beslöt att skaffa nya kaffekokare.

– Mötet valde Kim Kronlund och Jasmine Grönblad till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2015.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015.

– Mötet beslöt att utse en  Jubileumsspex-kommitté samt utöka mängden medlemmar i Historikkommittén.

– Mötet beslöt att följande kommittéer och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Förtjänstteckens-kommittén, Motionskommittén, Jubileumsspex-kommittén samt Fanbärare.

– Mötet beslöt att ordna en lunchträff med kurator Elina Pirjatanniemi.

STYRELSEMÖTE 7.1.2015

– Mötet valde Andreas Sundberg och Pontus Lindroos till protokolljusterare för verksamhetsåret 2015.

– Mötet valde Sebastian Wassholm till viceordförande för verksamhetsåret 2015.

– Mötet valde Miina Söderholm till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2015.

– Mötet godkände datumet för lilla exkursionen (22.4.2015).

– Pontus Lindroos och Andreas Sundberg beviljades dispositionsrätt till klubbens bankkonton.

– Fredrik Häggman och Mikael Selin fråntogs dispositionsrätten till klubbens bankkonton.

– Mötet beslöt att skapa en bildförsedd styrelsepresentation.