Styrelsemöten

STYRELSEMÖTE 6.5.2024

 • Svenska Kulturfonden har godkänt redovisningen för bidragen för verksamhetsåret 2023.
 • Skattedeklarationen för verksamhetsåret 2023 är godkänd.
 • Ingen aftonskola blev av så som planerat under tidigare styrelsemöte. Mötet beslöt därför att hålla en aftonskola på Zoom måndagen 13.5 kl 18.
 • Kapellet har meddelat att de gärna uppträder på vår årsfest i år igen.
 • Mötet planerade det preliminära schemat för årsfestveckan.
 • Mötet planerade det preliminära schemat för hösten.
 • Mötet valde två personer till månadens SF:are.

 

STYRELSEMÖTE 22.4.2024.

 • Mötet godkände en införskaffning av ett pris för Räkälärundans vinnarlag.
 • Mötet beslöt att hålla en aftonskola måndagen den 6.5. kl 17 där medlemmar kan framföra sina åsikter angående utlåtandet gällande nedskärningarna i studerandenas bodstadsbidrag.

 

STYRELSEMÖTE 15.4.2024

 • Mötet beslöt att ordna en träff med de nya tutorerna för att diskutera hösten.
 • Mötet valde månadens SF:are.

 

STYRELSEMÖTE 8.4.2024

 • Mötet beslöt att lägga till “stängning av sångbokskontot” som en punkt till föredragningslistan för aprilmötet.
 • Mötet beslöt att sommarträffen ordnas den 29.6.
 • Astrid Lindholm och Vilma Ahvenainen representerar SF-klubben på Statsvetts årsfestsitz den 13.4.
 • Vilma Ahvenainen och Lina Kronström representerar SF-klubben på Solenn akt den 18.4
 • Lina Kronström representerar SF-klubben på Kleios årsfest den 20.4.
 • Fredrika af Hällström, Miranda Berglund och Ellen Bos representerar SF-klubben på Östgöta nation i Uppsalas vårbal den 17-19.5.
 • Axel Rantanen representar SF-klubben på Smålands nation i Uppsalas vårbal den 17-19.5.
 • Linnéa Wiik representerar SF-klubben på Florakörens 80-års konsert.
 • Mötet diskuterade sponserbjudandet av Strengbergs Habit Factory och beslöt att ta emot erbjudandet ifall det räcker som marknadsföring med en story på SF-klubbens instagram där deras logo syns.

 

STYRELSEMÖTE 2.4.2024

 • SF-klubbens renoveringskonto har gjort en fondavkastning på 285,55€.
 • 200 st av det nya halarmärket har beställts.
 • 100 st understödsmärken har beställts.
 • Mötet beslöt att Festkommittén öppnas för nya intresseanmälningar och en ny medlem väljs på medlemsmötet i april eftersom en medlem avgått från kommittén.
 • Mötet beslöt att ansöka om ÅAS projektmedel för gulisbroschyrerna.
 • Mötet beslöt att ansöka om ÅAS specialföreningsmedel.
 • Mötet beslöt att ansöka om Åbo Akademis medel för specialföreningar för motionsstundernas salshyror, avgifterna för campussportturneringar samt för kaffe för kansliturer och tentaffe.

 

STYRELSEMÖTE 25.3.2024

 • Vinnarna av halarmärkestävlingen samt understödsmärkestävlingen är “Vi är en röd familj-tåg” samt “Jag är en certifierad SF100-sponsor”.

 

STYRELSEMÖTE 18.3.2024

 • Svenska Kulturfonden har beviljat SF-klubben ett bidrag på 4000€ för verksamhetsåret 2024.
 • Besöken till Miltton och Utrikesministeriet är fastställda.
 • Mötet beslöt att Lina Kronström representerar SF-klubben på Åbolands nations årsfest den 6.4.
 • Mötet valde månadens SF:are.

 

STYRELSEMÖTE 11.3.2024

 • Miranda Berglund har beviljats fullmakt i tjänsten Suomi.fi.
 • Mötet beslöt att ordna en lunch tillsammans med riksdagsledamoten Eva Biaduet den 25.3.
 • Mötet beslöt att beställa 100 st “Smartare än en gamyl” halarmärken, i förhoppning om att evenemanget även ordnas i framtiden.
 • Mötet beslöt att beställa 200 st nya kuratormärken med nya kurator Oscar Nyman.
 • Avtalet med YKA har uppdaterats och skrivits under.

 

STYRELSEMÖTE 4.3.2024

 • Mötet tillsatte My Wahteristo i redaktionen för Politicus.

 

STYRELSEMÖTE 26.2.2024

 • SF-klubben deltar på specialföreningsmässan den 6.3 på Kåren.
 • Mötet beslöt att priset på SF-kryssningen blir 51 euro för enkelhetens skull.
 • Mötet beslöt att Lina Kronström, Fredrika af Hällström, Miranda Berglund och Ingrid Geust deltar på YYA-Index vänföreningssträff.
 • Mötet beslöt att Lina Kronström representerar SF-klubben på SYY-Åbos årsfest den 22.3.
 • Karl Jansson representerar SF-klubben på Quantums årsfest den 7.4.
 • Ingrid Geust och Fredrika af Hällström representerar SF-klubben på Biologicas årsfest den 13.4.
 • Karl Jansson representerar SF-klubben på Vocalis årsfest den 13.4.
 • Mötet tillsatte Maja Gustafsson i ÅFK.

 

STYRELSEMÖTE 19.2.2024

 • Mötet valde månadens SF:are.

 

STYRELSEMÖTE 12.2.2024

 • Mötet godkände två extra medlemmar.

 

STYRELSEMÖTE 5.2.2024

 • Mötet tillsatte Ellen Lindberg och Clara Berglund till ÅFK.
 • Mötet tillsatte Axel Hansén till Debattkommittén.
 • Mötet tillsatte Alexandra Ramstedt till XQRR-kommittén.

 

STYRELSEMÖTE 29.1.2024

 • Mötet fastställde det preliminära schemat för vappveckan.
 • Mötet beslöt att Karl Jansson representerar SF-klubben på ÅAS årsfest den 17.2.
 • Mötet beslöt att Ingrid Geust representerar SF-klubben på Datateknologernas årsfest den 24.2.
 • Miranda Berglund och Ingrid Geust representerar SF-klubbem på Tekniska Läroverkets Kamratförbunds årsfest den 1.3.
 • Lina Kronström representerar SF-klubben på Ex Tempores årsfest den 9.3.
 • Mötet beslöt att ta reda på ifall någon annan SF:are har möjlighet att överföra en hälsning på Nyländska Nationens årsfest den 16.3.
 • Mötet beslöt att utlysa två halarmärkestävlingar på vårmötet. En tävling för ett vanligt halarmärke och ett för ett understödsmärke inför SF100.

 

STYRELSEMÖTE 22.1.2024

 • Mötet beslöt att lägga till punkten “Val av medlemmar till förtjänstteckenskommittén” till föredragningslistan till januarimötet.
 • Mötet tillsatte Wilhem Nummela och Wilma Fredriksson till redaktionen för Allwar & Oförskämt, och beslöt att lägga till punkten “Tillsättande av medlemmar till redaktoinen för allwar & Oförskämt ” på föredragningslistan till januarimötet.
 • Mötet valde månadens SF:are.

 

STYRELSEMÖTE 15.1.2024

 • Årsfesten kommer att ordnas på Kåren den 1.11.2024.
 • Mötet beslöt att Fredrika af Hällström tillsätts i arkiveringsgruppen.
 • Mötet beslöt att val av årsfestmarskalker sker under januarimötet.
 • Mötet godkände gulnäbbsenkäten och beslöt att skicka ut den så fort som möjligt.
 • Mötet beslöt att Lina Kronström fungerar som huvudkontakt till Kåren.
 • Mötet beslöt att avanmälningar som sker senare än två dagar innan ett evenemang kostar 50% av evenemangets pris.
 • Mötet beslöt att skapa ett Google Drive konto som kostar 30€/år för lagring av bilderna på bildgalleriet.

 

STYRELSEMÖTE 9.1.2024

 • Mötet valde Linnéa Wiik till viceordförande för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Elsa Moliis och Astrid Lindholm som protokolljusterare för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Lina Kronström och Karl Jansson som reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Vilma Ahvenainen som sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2024.
 • Mötet valde Astrid Lindholm som gulnäbbsansvarig inom styrelsen för verksamhetsåret 2024.
 • Miranda Berglund beviljades rätten att förvalta SF-klubbens konton och ges nätbankskoder till kontona. Vilma Ahvenainen beviljades rätten att förvalta värdinnekontot och ges nätbankskoder till kontot. Alla andra dispositionsrätter avslutas

 

STYRELSEMÖTE 23.1.2023

Mötet beslöt att Ellen Bos representerar SF-klubben på Österbottniska Nationens årsfest.

Mötet godkände budgetförslaget för verksamhetsåret 2023.

Mötet valde månadens SF:are.

 

STYRELSEMÖTE 16.1.2023

Mötet beslöt att Kia Koponen tillsätts i arkiveringsgruppen.

Mötet godkände att “Val av årsfestmarskalk” och “SF-merch arbetsgruppen” tillsätts som punkter till januarimötet.

Mötet beslöt att ett kommittépresentationstillfälle ordnas tisdagen den 17.1.

 

STYRELSEMÖTE 11.1.2023

Mötet valde Ida Simonen till vice ordförande för verksamhetsåret.

Mötet valde Freja Wallin och Santeri Saarinen till protokolljusterare samt Robert Reinikainen och Zara Bakalov till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret.

Mötet valde Mikael Pesonen till sekreterarsuppleant.

Mötet valde Kia Koponen till gulnäbbsansvarig inom styrelsen.

Freja Wallin beviljades rätt att förvalta SF-klubbens bankkonton. Mötet beslöt att det skaffas MasterCard debit- kort till klubbens konton i Freja Wallins och Zara Bakalovs namn. Mötet beslöt att alla andra dispositionsrätter avslutas.

Mötet beslöt att SF-klubbens kansli skall ha öppet måndag-torsdag 11:30-13:00.

 

STYRELSEMÖTE 21.11.2022

Mötet beslöt att ärendet med utvecklandet av funktionärssystemet tas upp för diskussion på följande medlemsmöte. Ingen aftonskola ordnas alltså.

Mötet beslöt att En tidig decembermorgon och insamlingen till välgörenhet i stället ordnas som En tidig decemberafton, dvs kombineras med halarsyjunta den 30.11. Mötet beslöt att välgörenhetsinsamlingen kommer att gå till Ukraina.

Mötet beslöt att en aftonskola för planeringen av verksamhetsplanen 2023 ordnas den 29.11 kl. 16:00.

Mötet godkände en extra medlem.

Mötet valde månadens SF:are.

 

STYRELSEMÖTE 15.11.2022

Mötet diskuterade en aftonskola kring utvecklandet av funktionärssystemet.

Mötet fattade beslut angående valsystem och praxis vid nästa medlemsmöte.

Mötet diskuterade uppdatering och renovering av hemsidan.

 

STYRELSEMÖTE 7.11.2022

Styrelsen berömde Matilda Torrkulla för arbetet med årsfesten.

Mötet beslöt att flytta tidpunkten för Ställ upp för SF från 17:00 till 16:00.

YKA kommer att fungera som sponsor för nya idrottströjor.

Mötet beslöt att de som köpt biljetter till Glöggrundan kan lösas ut under kansliturerna.

Markku Suksi har bjudit in styrelsen till ett ämnesrådslag och föreslagit tidpunkter. Mötet fattade beslut angående tidpunkt och deltagande på detta.

 

STYRELSEMÖTE 31.10.2022

Mötet beslöt att utföra en intressekoll för representanter till EU Council Pilot Project.

Mötet diskuterade en eventuell framtida funktionärspost inom debattkommittén specifikt för att bevaka medlemmars intressen inom SYY.

Mötet beslöt att biljetterna till Glöggrundan kommer att säljas åt medlemmar den 3.11.

Mötet beslöt att Ställ upp för SF-tillfället ordnas den 9.11.

 

STYRELSEMÖTE 24.10.2022

Mötet beslöt att de svarta SF-tröjorna skall beställas in på nytt.

Mötet godkände en extra medlem.

Mötet fattade beslut angående representation på Kemistbaalen i år.

Mötet beslöt att öppna en anmälan för medlemmar till Höstblotet i Lund.

Mötet valde månadens SF:are.

 

STYRELSEMÖTE 17.10.2022

Mötet beslöt att Allwargalan flyttas till nästa år.

Mötet fick en statusuppdatering angående årsfestveckan.

 

STYRELSEMÖTE 11.10.2022

Logomo har bokats inför 100-årsjubileum.

Aleksandra Sjöberg berättade om Stora exkursionen.

Gulispliktare har fåtts för Punaisten haalareiden sitsit.

Mötet beslöt att Allwargalan flyttas ifall inga lag anmäler sig tills nästa vecka.

Veera Haikola har bokat nya högtalare till klubblokalen.

Mötet godkände två extra medlemmar.

Mötet diskuterade och fastställde representation på höstens årsfester.

Mötet fick en statusuppdatering angående årsfestveckans program.

 

STYRELSEMÖTE 3.10.2022

Rasmus Kupi och Ellen Bos skall delta på fastighetsmöte den 5.10.

Sångledare till Punaisten haalareiden sitsit är vald.

Motionsstunder kommer att ordnas på Puolalan Koulu från och med nu.

Mötet beslöt att tillsätta arbetsgrupper för följande ändamål: ny SF-merch, SF-klubbens 100-årsjubileum och utveckling av funktionärssystemet.

Årsfestinbjudan har skickats ut. Mötet diskuterade årsfesten.

Mötet fastställde anmälningsdatum för kommande evenemang.

Mötet beslöt att 100-årsjubileumsårsfesten kommer att ordnas den 8.11.2025. Logomo skall bokas för detta.

 

STYRELSEMÖTE 25.9.2022

Mötet beslöt att Ellen Bos och Carl Englund deltar på Österbottniska Nationens abiturientexkursion.

Mötet beslöt att lägga upp ett inlägg på Facebook angående Politivas årsfest för att samla repparintresse.

Mötet beslöt att Carl Englund, Ellen Bos och Matilda Torrkulla representerar på Stadgas årsfest.

Mötet fattade beslut angående sångledare till Punaisten haalareiden sitsit.

Mötet beslöt vem som skall vara konferencier på Allwargalan.

Mötet godkände tre extra medlemmar.

Mötet beslöt att ingen logotävling behövs för ny SF-merch.

Mötet fattade beslut angående tidtabell för årsfestanmälan.

Mötet beslöt att slutgiltiga deadline för medlemsavgiftbetalning innan årsfesten kommer att vara den 10.10.

Mötet diskuterade olika förbättringsmöjligheter i föreningens uppbyggnad.

 

STYRELSEMÖTE 21.9.2022

Mötet beslöt igen att lägga upp ett inlägg på Facebook för att samla repparintresse för årsfester vi fått inbjudan till.

Mötet godkände en prislista för sponssökningsändamål.

Mötet godkände en mer exakt tidtabell för årsfesten.

Mötet beslöt att styrelsen måste samla in dubbla mängden spons för att få förmånerna som erbjuds.

Mötet diskuterade fastighetsplanen och kvarteret Stjärnan.

 

STYRELSEMÖTE 15.9.2022

Mötet beslöt att lägga upp ett inlägg på Facebook med årsfester som medlemmarna kan representera på för att se om intresse finns.

Mötet beslöt att Carl Englund, Ellen Bos och Astrid Nurmi skall bilda en arbetsgrupp som ansvarar över planeringen av ny SF-merch.

Mötet valde Astrid Nurmi till andra reservprotokolljusterare.

Mötet fattade beslut angående förnyelsen av medlemsregistret och deadline för betalningen av årets medlemsavgifter.

 

STYRELSEMÖTE 5.9.2022

Mötet beslöt att Aleksandra Sjöberg och Astrid Nurmi skall representera föreningen på Åbo Akademis Studentkårs årsfest.

Merkantila klubben har tagit datumen som föreslogs för Kia Ikonens workshops. Mötet beslöt att föreslå nya.

De nya gulisbroschyrerna är beställda.

Mötet beslöt att lägga ut ett påminnelseinlägg i diverse sociala medier för att påminna om att betala medlemsavgiften.

Ålandsbanken kommer att hålla en karriärpresentation den 23.11.

Den 10.11 har föreslagits som datum för sitz med P-klubi.

Motionsstundernas tidpunkt har bytts till måndagkvällar.

Mötet fattade beslut angående gulissitzens sångledare.

Ärendet med marskalkbanden är löst och 30 meter marskalkband skall hinna komma innan årsfesten.

De nya halarna kommer att beställas från företaget Opiskelijahaalarit.

Mötet beslöt att Axel Rantanen och Carl Englund ansvarar för beställning av de gamla gråa SF-tröjorna samt mera SF-merch.

Mötet fattade beslut angående årsfestens sångledare.

 

STYRELSEMÖTE 28.8.2022

Datumet för Allwargalan blir den 14.11.

Mötet beslöt att föreslå den 10-12.10 som datum för workshops som skall hållas av Kia Ikonen.

 

STYRELSEMÖTE 19.8.2022

Mötet beslöt att föreslå vecka 40 som tidpunkt för en gemensam sitz med P-klubi.

Lag är anmälda till fotbolls- och innebandyturnering. Ingen volleybollturnering ordnas i år.

Mötet godkände att representanter från SYY kommer och marknadsför på årets sillfrukost.

Mötet noterade inbjudan till Europaforum.

Mötet beslöt att kulturkommittén får ansvaret över ett av årsfestveckans program.

Mötet godkände den nya gulisbroschyren.

Mötet diskuterade Allwargalan.

 

STYRELSEMÖTE 3.5.2022

Rasmus Kupi skall delta i ÅA:s auditering.

Mötet diskuterade vårens styrelseträff med tidigare styrelsemedlemmar.

Mötet diskuterade sponssökningen för Lilla Wappen.

Mötet diskuterade och planerade SF-Klubbens nya kommande guide till gulisarna.

Mötet beslöt att ha en träff med tutorerna via Zoom under sommaren. Mötet diskuterade även gulisveckans program.

Styrelsen tar sommarlov.

 

STYRELSEMÖTE 21.4.2022

Mötet beslöt att en stor sångbok skall beställas i samband med de nya sångböckerna.

Mötet beslöt att A&O-punkten till ESF Challenge skall ersättas med en blandad punkt pga lågt deltagande i redaktionen.

Tre personer har avgått från förvaltningsrådet.

Mötet beslöt att föreslå att pengarna för likviderade historikfonden skall lämnas på huvudkontot. Detta skall godkännas av medlemsmötet.

 

STYRELSEMÖTE 11.4.2022

Ett presentkort till Wolt har lottats ut bland dem som svarat på gallupen om SYY.

Bidraget för Lilla exkursionen har kommit in och mötet diskuterade att detta skall betalas till deltagarna.

Mötet diskuterade vappveckans program som nu är färdigplanerat.

Ett karriärseminarium i samarbete med SYY håller på att planeras och mötet diskuterade detta.

 

STYRELSEMÖTE 5.4.2022

Mötet beslöt att Carl Englund och Axel Rantanen skall hålla presentation om utbildningslinjen på universitetets UniYH-dagar.

Mötet beslöt att projektansökan skall skickas med ändamål att finansiera gulisveckans program. Ellen Bos, Axel Rantanen och Carl Englund är ansvariga för formuleringen av detta.

Mötet beslöt att styrelsen inte skall delta i ÅAS Omstart-evenemang.

Mötet fattade beslut angående programmet på styrelsens punkt i ESF Challenge.

Mötet godkände ett förslag till en reklam för YKA på hemsidan.

 

STYRELSEMÖTE 27.3.2022

Mötet beslöt att Rasmus Kupi har huvudansvaret över personalmötet den 4.4.

Mötet diskuterade eventuella program för styrelsens punkt i ESF-challenge.

Mötet beslöt att ett kontrakt med SYY skall skrivas under där de lovar fungera som sponsor till sillisen.

Mötet beslöt att Carl Englund, Veera Haikola och Axel Rantanen bär huvudansvaret över evenemanget ÅAS Omstart.

Mötet beslöt attf inget tentkaffe ordnas varken den 8.4 eller den 15.4

 

STYRELSEMÖTE 21.3.2022

Mötet beslöt att Axel Rantanen, Matilda Torrkulla och Aleksandra Sjöberg ansvarar för ansökningar om specialföreningsmedel samt projektansökningar.

Mötet fastställde tidpunkten för personalmötet den 4.4 och detta blir kl. 16:30. Alla medlemmar kommer att erbjudas möjlighet att delta.

Mötet beslöt att styrelsen skall gå den traditionella bullaturnén i ASA den 9.4 kl. 9:30.

Mötet beslöt att Axel Rantanen ansvarar för att det finns tillräckligt med SFiania inför den kommande specialföreningsmässan.

 

STYRELSEMÖTE 15.3.2022

Mötet beslöt att vi kommer att beställa in halarmärken vars vinst går åt att hjälpa Ukraina. Axel Rantanen ansvarar för designen.

Mötet beslöt att ett möte med personalen ordnas den 4.4. Rasmus Kupi och Aleksandra Sjöberg ansvarar huvudsakligen för detta.

Mötet beslöt att SF-podcasten skall heta Allwarligt Talat.

Mötet beslöt att styrelsen inte längre kommer att hålla hybridmöten utan att mötena hålls antingen på plats eller helt på distans.

Mötet beslöt att SF skall samarbeta med Stadga i ÅAS Omstart-evenemang.

Mötet beslöt att Carl Englund och Axel Rantanen bär ansvaret för att beställa in de gråa SF-tröjorna.

Mötet beslöt att Himosresan med MK och KK blir tvungen att ställas in.

 

STYRELSEMÖTE 8.3.2022

Mötet beslöt att styrelsen skall hålla en punkt på Östra Finlands Nations Björnjakt den 22.4.

Mötet diskuterade formuläret om svenskspråkighet inom SYY.

Evenemanget Smartare än en gamyl diskuterades.

Mötet diskuterade planeringen av funkkisen.

Axel Rantanen meddelade under mötet att en arbetsgrupp har tillsatts för sammanställning av ett nytt sponsbrev.

Mötet diskuterade ÅA:s fastighetsmöte som Ellen Bos deltagit i.

Mötet diskuterade ÅAS Omstart-evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 28.2.2022

Mötet beslöt att en namntävling för podcasten kommer att lanseras på Instagram.

Mötet beslöt att Ronja Sjövall och Aleksandra Sjöberg ansvarar för beställningen av de nya halarmärkena.

Mötet beslöt att styrelsen skall sammanställa en guide för gulispliktandet till kommande gulnäbbar. Mötet beslöt även att alla nuvarande medlemmar i samband med detta ges automatisk avecrätt till klubblokalen.

Mötet beslöt att ett arbetsgrupp inom styrelsen tillsätts för att sammanställa ett nytt sponsbrev.

 

STYRELSEMÖTE 23.2.2022

Mötet beslöt att styrelsen skall ha en träff med alumniföreningen.

Mötet beslöt att Fastlaskiainen-programmet blir ärtsoppa och punsch på klubblokalen med allmänt samkväm tills kl. 15.

Mötet beslöt att månadens SF:are är Minna Ingi.

STYRELSEMÖTE 14.2.2022

Mötet beslöt att Carl Englund och Ronja Sjövall skall representera SF-klubben på DaTes årsfest.

Mötet beslöt att tidpunkten för Lilla exkursionen är 29.3-2.4. Mötet beslöt även att platsantalet kommer att vara 11 med 5 reservplatser. Mötet godkände Aleksandra Sjöbergs och Xqrr-kommitténs plan för exkursionen.

Mötet beslöt att Ellen Bos sammanställer en instruktionsmanual för en SF-podcast.

Mötet valde ansvariga inom styrelsen för att beställa olika halarmärken till årets evenemang.

Mötet godkände styrelsens utlåtande angående fastighetsplanen.

STYRELSEMÖTE 7.2.2022

Mötet beslöt att upp till tre personer får skicka in gemensamma bidrag i halarmärkestävlingen.

Mötet beslöt att Rasmus Kupi ansvarar för att kontakta Ann-Sofie Hermanson angående ett ULA-möte.

Mötet beslöt att Axel Rantanen ansvarar för att redovisa de nya sångböckerna.

STYRELSEMÖTE 31.1.2022

Mötet beslöt att de gråa SF-tröjorna kommer att skaffas igen.

Mötet beslöt att en guliskoppitur skall ordnas under våren.

 

STYRELSEMÖTE 24.1.2022

Mötet beslöt att en omröstning angående Lilla exkursionens resmål skall ordnas på nästa medlemsmöte.

Mötet beslöt att en arbetsgrupp för marknadsföring tillsätts.

Mötet beslöt att kategorierna för de nya halarmärkena skall vara

 • Ett märke om klubblokalen
 • Ett SF-märke
 • Ett allmänt märke för studeranden

Mötet valde Hanna Nordman till månadens SF:are.

Mötet valde Joonas Karlsson till ny medlem i förtjänstteckenskommittén.

STYRELSEMÖTE 18.1.2022

Mötet godkände verksamhetsplanen för året 2022 med några specificeringar.

Mötet beslöt att Ronja Sjövall tillsätts i arkiveringsgruppen.

Mötet beslöt att en halarmärkestävling för tre nya halarmärken skall ordnas.

Mötet beslöt att tidpunkten för månadens medlemsmöte flyttas från 28.1 till 26.1.

STYRELSEMÖTE 10.1.2022

Mötet valde Aleksandra Sjöberg till vice ordförande för verksamhetsåret.

Mötet valde Axel Rantanen och Matilda Torrkulla till protokolljusterare samt Rasmus Kupi till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret.

Mötet valde Aleksandra Sjöberg till sekreterarsuppleant.

Mötet valde Ronja Sjövall till gulnäbbsansvarig inom styrelsen.

Mötet valde en arbetsgrupp för att filma en infovideo om välfärdsområdesvalet.

Axel Rantanen beviljades rätt att förvalta SF-klubbens bankkonton. Mötet beslöt att det skaffas MasterCard debit- kort till klubbens konton i Axel Rantanens och Matilda Torrkullas namn. Mötet beslöt att alla andra dispositionsrätter avslutas.

Mötet beslöt att SF-klubbens kansli skall ha öppet måndag-torsdag 11:30-13:00.

EXTRA STYRELSEMÖTE 13.12.2021

 • Mötet godkände förslaget att följande personer väljs till förvaltningsrådet: ​​Jesper Inola, Alexander Kruglov, Hanna Nordman, Mikael Pesonen, Maja Meurman, Astrid Nurmi, Elin Lindholm, Edda Finnila Broman, Freja Wallin, Alexandra Grandell, Alex Nåls, Emma Kotola, Robert Reinikainen, Karl Jansson, Julia Westerlund, Eva-Li Teir, Nelson Tuomola och Nadia Mahlberg. Detta förslag presenteras på decembermötet.

STYRELSEMÖTE 10.12.2021

 • Mötet bestämde att på decembermötet föreslå tillsättande av en funktionärspost med namnet marknadsförings- och kommunikationsansvarig.
 • Mötet valde Emmy Wikström till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 30.11.2021

 • Mötet bestämde att SF-klubben införskaffar julkort.
 • Mötet bestämde att den 15.12 ordnas årets sista kanslitur och sista tentkaffet ordnas den 10.12.
 • Mötet bestämde att om fler än 1 kandidat ställer upp för en styrelsepost avgörs valet genom sluten omröstning.
 • Mötet bestämde att personer som som ordnade logi åt gäster från Sverige under årsfesthelgen får Foodorakrediter som tack.
 • Mötet förberedde frågor till styrelsekandidater.

STYRELSEMÖTE 25.11.2021

 • Mötet valde att SF-klubben i år kommer donera de insamlade pengarna från ‘En tidig decembermorgon’ till Operaatio Ruokakassi ry.
 • Mötet bestämde att ordna Aftonskola den 3.12 kl. 17:30 på Zoom.
 • Mötet förberedde frågor till ordförandekandidaten.

STYRELSEMÖTE 18.11.2021

 • Mötet diskuterade de nya coronarestriktionerna.
 • Mötet gick genom verksamhetsenkäten.
 • Mötet diskuterade Ställ upp för SF.
 • Mötet valde Emma Jaakkola till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 9.11.2021

 • Mötet diskuterade Ställ upp för SF.
 • Mötet fastställde en valprocess för förvaltningsrådet som presenteras på Höstmötet.

STYRELSEMÖTE 28.10.2021

 • Mötet diskuterade biljetter till Glöggrundan.
 • Mötet bestämde att öppna kanslidörren för koppiturer samt av klubblokalens dörr för tentkaffe.
 • Mötet bestämde att Höstmötet ordnas den 25.11.
 • Mötet valde Rasmus Kupi till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 21.10.2021

 • Mötet bestämde att Ställ upp för SF ordnas den 22.11 kl. 17:30.
 • Mötet beslöt att införskaffa glöggrundabiljetter till 2021.
 • Mötet diskuterade Höstblotet.
 • Mötet diskuterade förslag till Allwars Arv, Gyllene Tunnan och Officium Bonum.
 • Mötet diskuterade den nya sångboken.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 14.10.2021

 • Mötet diskuterade den nya sångboken.
 • Mötet bestämde att från och med v. 43 ordnas koppiturer måndag-torsdag kl. 11:30-13:00.
 • Mötet beslöt att verksamheten återgår till normala omständigheter under period 2. 
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 6.10.2021

 • Mötet diskuterade den nya sångboken.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 29.9.2021

 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade om diskussionstillfället med ÅA.
 • Mötet gjorde ett policybeslut för återbetalning av representationskostnader på årsfester för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet gjorde ett policybeslut om årsfestgåvor för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet beslöt att hädanefter ordnas koppitur varje tisdag kl. 11:30-13:00.
 • Mötet diskuterade sångboken.

STYRELSEMÖTE 21.9.2021

 • Mötet valde Cecilia Kronberg till månadens SF:are.
 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.
 • Mötet bestämde att SF-klubben ordnar en hungerdagsinsamling.
 • Mötet diskuterade ett samarbete med Tuudo.
 • Mötet godkände Emma Jaakkolas ansökan som extra medlem.

STYRELSEMÖTE 16.9.2021

 • Mötet diskuterade ordnadet av en HöPo-koppitur.
 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.

STYRELSEMÖTE 10.9.2021

 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade införskaffande av halare.

STYRELSEMÖTE 2.9.2021

 • Mötet diskuterade att uttöka medlemsantal i vissa kommittéer.
 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade införskaffande av halare och SF-tröjor.

STYRELSEMÖTE 26.8.2021

 • Mötet inhiberade ESF-challenge.
 • Mötet inhiberade Back2School.
 • Mötet inhiberade Brobyggarsitzen.
 • Mötet diskuterade gulnäbbsveckan.
 • Mötet diskuterade kansliturer samt tentkaffe.
 • Mötet avböjde ett samarbete med SocialSports Oy.
 • Mötet diskuterade samarbete med YKA och SYY.
 • Mötet diskuterade ordnadet av inrikesexkursion till Karhunkierros.
 • Mötet diskuterade ett ställningstagande gällande Åbo Akademis coronarestriktioner.

STYRELSEMÖTE 11.5.2021

 • Mötet godkände en kortfattad text på engelska som behandlar SF-klubbens verksamhet. Denna kommer läggas upp på hemsidan.
 • Mötet diskuterade preliminära datum för höstens verksamhet.
 • Mötet fastslog höstens schema för kårvakt, kansliturer samt tentkaffe.
 • Mötet godkände en uppdaterad version av jämlikhetsdeklarationen. Detta ärende förs vidare till Majmötet.
 • Mötet godkände en engelskspråkig version av jämlikhetsdeklarationen. Detta ärende förs vidare till Majmötet.

STYRELSEMÖTE 4.5.2021

 • Mötet fastslog vattenflaskornas pris.
 • Mötet fastslog priset för Vappenveckans halarmärken.
 • Mötet bestämde att Välmåendeveckan ordnas vecka 41.
 • Mötet fastslog vilka evenemang läggs till i Kårkalendern 2021-2022.
 • Mötet diskuterade förnyandet av jämlikhetsdeklarationen.
 • Mötet fastslog införandet av en “Briefly in English”-sida till SF-klubbens hemsida.
 • Mötet valde Caroline Nordenswan till månadens SF:are.
 • Mötet bestämde ordna utdelning av SF-klubbens tröjor samt halarmärken.
 • Mötet diskuterade möjligheten att lägga till en länk på hemsidan för att medlemmarna skall lättare hitta facebooksidan för SF-motion.

STYRELSEMÖTE 24.4.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av sommarträffen.
 • Mötet diskuterade ordnandet av gulnäbbsveckan 2021.

STYRELSEMÖTE 14.4.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av Välmåendeveckan.
 • Mötet valde en grill som presenteras för Aprilmötets deltagaren.
 • Mötet valde Alexander Nyberg till månadens SF:are.
 • Mötet bestämde datum för Majmötet.

STYRELSEMÖTE 8.4.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av ESF-challenge på hösten.
 • Mötet diskuterade ansökan om ÅAS projektmedel för Välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade ordnandet av afterwork om Asien som arbetsmarknad.
 • Mötet valde ett halarmärke till Vappveckan.

STYRELSEMÖTE 2.4.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av Välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade ordnandet av Vappveckan.

STYRELSEMÖTE 24.3.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av Välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade bekämpandet av sexuella trakasserier inom SF-klubben.
 • Mötet diskuterade ordnandet av afterwork om Asien som arbetsmarknad.

STYRELSEMÖTE 18.3.2021

 • Mötet diskuterade hur SF-klubben skall använda föreningens överblivna ekonomiska medel.
 • Mötet bestämde ansöka om ÅAA projektmedel till Välmåendeveckan.
 • Mötet valde Susanna Lundell till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 12.3.2021

 • Mötet diskuterade införskaffande av autentiseringskoder.
 • Mötet bestämde att SF-klubben skriver under ställningstagande om studerandes välmående.
 • Mötet diskuterande ordnandet av gemensamt evenemang med MK, KK och HF.
 • Mötet diskuterade ordnandet av Vappveckan.
 • Mötet bestämde ansöka om specialföreningsmedel.
 • Mötet diskuterade infomejlets innehåll.

STYRELSEMÖTE 4.3.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av Vappveckan.
 • Mötet diskuterade SF-klubbens ställningstagande på ett möte med MK, KK och HF angående utrymmen.

STYRELSEMÖTE 24.2.2021

 • Mötet diskuterade ordnande av evenemang tillsammans med AvA.
 • Mötet diskuterade ordnandet av gemensamt evenemang tillsammans med KK, HF och MK.

STYRELSEMÖTE 18.2.2021

 • Mötet valde två olika vattenflaskor som man presenterar på medlemsmötet.
 • Mötet diskuterade förslag till utformning av arbetsgruppen för omformandet av föreningens stadgar och arbetsordning.
 • Mötet diskuterade ordnandet av Vårmötet.
 • Mötet valde Emma Corêa de Morra och Annika Kuoppamäki till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 10.2.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av SF XCVI.
 • Liten jumbo valdes som sångbidrag till Östgöta Nations sångbok.
 • Mötet diskuterade halarmärkesförsäljning tillsammans med Kemistklubben r.f

STYRELSEMÖTE 1.2.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av en distanssitz.
 • Mötet diskuterade införskaffning av SF-vattenflaskor.
 • Mötet diskuterade vårens verksamhet.

EXTRA STYRELSEMÖTE 28.1.2021

 • Mötet godkände budgetförslaget.

STYRELSEMÖTE 27.1.2021

 • Mötet diskuterade ordnandet av en snögubbetävling.
 • Mötet bestämde att fortsätta med SF-klubbens hållbarhetsprojekt.
 • Mötet diskuterade utveckladet av förslag till arbetsgrupp för omformandet av föreningens arbetsordning och stadgar.
 • Mötet diskuterade SF-klubbens linje under COVID-19.
 • Mötet valde Benina Uotinen till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 21.1.2021

 • Mötet godkände verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet diskuterade representant för arbetsgruppen för utforming av studieutrymmen i ASA.
 • Mötet valde Wilhelm Nummela som övervakare i Sångbokskommittén.
 • Mötet diskuterade ett samarbete med YLE.

STYRELSEMÖTE 14.1.2021

 • Mötet diskuterade COVID-19 vänliga evenemangsidéer.
 • Mötet beslöt att behålla alla kommittér som varit verksamma förra verksamhetsåret inom föreningen.
 • Mötet diskuterade att skapa en Discord-server.
 • Möter valde Lotta Selänniemi tillsammans med Rebecca Adolfsson som gulnäbbsansvarig.

STYRELSEMÖTE 8.1.2021

 • Mötet valde Rickard Lindholm och Malin Nyberg till protokolljusterare för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet valde Wilhelm Nummela och Frida Hellman till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet valde Rickard Lindholm till viceordförande för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet valde Demitra Ahlskog till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet valde Rebecca Adolfsson till gulnäbbsansvarig för verksamhetsåret 2021.
 • Mötet beslöt att inhibera motionsstunderna fram tills 26.1.2021.
 • Frida Hellman beviljades dispositionsrätt till föreningens konton.
 • Mötet beslöt att Frida Hellman får ett bankkort till huvudkontot.
 • Mötet beslöt att Lotta Selänniemi får ett bankkort till värdinnekontot.
 • Mötet diskuterade GDPR.
 • Mötet diskuterade användningen av SF-Klubbens sociala medier.
 • Mötet beslöt att laga en bildförsedd styrelsepresentation.

 

STYRELSEMÖTE 8.12.2020

 • Mötet valde Sebastian Björklund till månadens SF:are.
 • Mötet diskuterade ordnandet av tentkaffe.

EXTRA STYRELSEMÖTE 1.12.2020

 • Mötet diskuterade verksamhetsplanen för 2021.
 • Mötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för år 2021 med syfte att omforma styrelsens uppsättning.

STYRELSEMÖTE 30.11.2020

 • Mötet diskuterade beställning av julkort.
 • Mötet bestämde förhandsfrågorna inför decembermötet.

STYRELSEMÖTE 23.11.2020

 • Mötet fastställde medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter.

STYRELSEMÖTE 16.11.2020

 • Mötet bestämde datum för utdelande av halare.
 • Mötet bestämde förhandsfrågorna inför höstmötet.
 • Mötet diskuterade vem som skall föreslås att bli tilldelade förtjänsttecken.
 • Mötet valde Malin Nyberg och Karl Jansson till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 9.11.2020

 • Mötet beslöt att förhandsfrågor skall skickas till kandidater för styrelseuppdrag.
 • Mötet diskuterade hur en grafisk formgivare skall tillsättas.

STYRELSEMÖTE 2.11.2020

 • Mötet diskuterade ordnandet av Valvaka.
 • Mötet diskuterade hur beställningen av SF tröjorna sker.

STYRELSEMÖTE 26.10.2020

 • Mötet diskuterade ordnande av höstmötet.
 • Mötet diskuterade hur styrelseposterna skall presenteras i samband med Ställ upp för SF.

STYRELSEMÖTE 19.10.2020

 • Mötet bekantade sig med nya Exchange mailen.
 • Mötet valde Lotta Selänniemi till månadens SF:are.
 • Mötet bestämde veckans kansliturer.

EXTRA STYRELSEMÖTE 13.10.2020

 • Mötet diskuterade arbetssättet för överseende av  styrelseposterna.

STYRELSEMÖTE 12.10.2020

 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade planen för överseende av styrelseposterna.
 • Mötet beslöt att det kan ansökas om vig-extramedlemskap.

STYRELSEMÖTE 5.10.2020

 • Mötet bestämde veckans kansliturer.
 • Mötet diskuterade välmåendeveckan.
 • Mötet diskuterade designtävlingen för SF:iania klädesplagg.

STYRELSEMÖTE 28.9.2020

 • Mötet bestämde veckans kansliturer.

STYRELSEMÖTE 21.9.2020

 • Mötet beslöt att införskaffa bestick till Klubblokalen enligt hållbarhetsprojektet.

EXTRA STYRELSEMÖTE 15.9.2020

 • Mötet beslöt att inhibera alla evenemang fram tills den 27.9.

STYRELSEMÖTE 14.9.2020

 • Mötet beslöt att avboka bokningen på Heidi’s Bier Bar den 23.9.
 • Mötet beslöt att flytta gulissitzen till den 30.9.
 • Mötet diskuterade om att ordna Brunch istället för tentkaffe den 18.9.

EXTRA STYRELSEMÖTE 9.9.2020

 • Mötet beslöt att inhibera kanslituren den 9.9.
 • Mötet beslöt att inhibera tentkaffet den 11.9.
 • Mötet beslöt att inhibera gulissitzen den 11.9.

STYRELSEMÖTE 7.9.2020

 • Mötet diskuterade förnyelse av styrelsens uppsättning.
 • Mötet diskuterade SF-klubbens abitöravtal med Åbo Akademi.
 • Mötet diskuterade möjligheterna att ordna föreningsmöten under hösten.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 31.8.2020

 • Mötet diskuterade ordnandet av kanslitur och tentkaffe utomhus.
 • Mötet diskuterade gulisplikt och halarnas ibruktagande.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 24.8.2020

 • Mötet beslöt att avboka lokalerna för årsfesten och sillfrukosten.
 • Mötet beslöt att inhibera SF-klubbens XCV årsfest den 31.10.
 • Mötet beslöt att inhibera sillfrukosten den 1.11.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 20.8.2020

 • Mötet diskuterade dresscode under gulisveckan.
 • Mötet diskuterade om delandet av ansvaret under gulisveckan.
 • Mötet diskuterade ordnande av septembermötet.
 • Mötet diskuterade alternativ till kansliturer.

STYRELSEMÖTE 29.7.2020

 • Mötet diskuterade gulisveckans program.
 • Mötet diskuterade utvecklande av smitto regler inför gulisevenemangen.
 • Mötet diskuterade om samarbetsavtal och andra kontrakt.

EXTRA STYRELSEMÖTE 25.5.2020

 • Mötet beslöt att ordna majmötet på distans den 27.5.

STYRELSEMÖTE 4.5.2020

 • Mötet diskuterade öppnandet av kansliet på hösten samt höstens kansliturer.

STYRELSEMÖTE 28.4.2020

 • Mötet diskuterade planerande av en ny styrelsepost.

STYRELSEMÖTE 21.4.2020

 • Mötet bestämde att ordna ett Zoom evenemang den 30.4.

STYRELSEMÖTE 14.4.2020

STYRELSEMÖTE 7.4.2020

 • Mötet bestämde att inhibera alla evenemang fram till 13.5 enligt direktiv från myndigheterna.

STYRELSEMÖTE 30.3.2020

 • Mötet bestämde att det utlottas två Wolt gåvokort till medlemmar som svarat på medlemsenkäten.
 • Mötet valde William Gräsbeck till månadens SF:are för marsmånad.

STYRELSEMÖTE 23.3.2020

 • Mötet bestämde att marknadsföra YKA:s info gällande undantagsomständigheter på föreningens Facebook och Instagram kanaler.
 • Mötet bestämde att Morgonpaukku ordnas den 5.4 via Zoom.

STYRELSEMÖTE 16.3.2020

 • Mötet diskuterade alternativ till motionsstunderna som är inhiberade.
 • Mötet bestämde att håla planeringsmöte inför hösten.
 • Mötet diskuterade hur föreningen skall gå tillväga ifall exkursionen till Seoul inte kan hållas.
 • Mötet gjorde ändringar i avtalet med Stadga och godkände det med ändringarna.
 • Mötet skrev ett inlägg till medlemmar om rådande situationen med Covid-19.

KRISMÖTE 11.3.2020

 • Mötet bestämde att motionsstunderna inhiberas.
 • Mötet bestämde att alla evenemang under vecka 11 inställs.
 • Mötet valde att följa med regeringens direktiv och att se efter situationen för varje vecka.

STYRELSEMÖTE 10.3.2020

 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 3.3.2020

 • Mötet diskuterade möjlig samarbete med Politivas.
 • Mötet diskuterade representation och gåvor till kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 24.2.2020

 • Mötet valde Axel Rantanen till månadens SF:are för februari månad.
 • Mötet bestämde att införskaffa gåva till verksamhetsgranskare.

STYRELSEMÖTE 17.2.2020

 • Mötet bestämde princip för betalning av representation vid årsfester.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde datum inför vappenveckan.

STYRELSEMÖTE 10.2.2020

 • Mötet diskuterade gåva till kommande evenemang.
 • Mötet valde två styrelsemedlemmar som tillsätts i historikkommittén för att representera styrelsen.

STYRELSEMÖTE 3.2.2020

 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde att ordna träff med verksamhetsgranskarna.

STYRELSEMÖTE 21.1.2020

 • Mötet godkände budgetförslaget.
 • Styrelsen utvecklade förslag till arbetsgruppen för spexet.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 21.1.2020

 • Mötet valde Amanda Byskata till månadens SF:are för januari månad.
 • Mötet fastställde priser för Campussport och  valde att hålla det gratis för medlemmarna så långt som möjligt.

STYRELSEMÖTE 12.1.2020

 • Mötet valde Saara Sipilä och Jakob Lillrank till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2020.
 • Mötet gjorde ändringar i verksamhetsplanen och godkände dem.
 • Mötet beslöt att behålla alla kommittér som varit verksamma förra verksamhetsåret inom föreningen och tillägga en arbetsgrupp för spexet.
 • Mötet bestämde att fortsätta med hållbarhetsprojektet.
 • Mötet valde Richard Sjölund till övervakare i Sångbokskommittén.
 • Mötet valde att fortsätta med konceptet av guliskoppitur, nästa ordnas den 28.1.

STYRELSEMÖTE 7.1.2020

 • Mötet valde Richard Sjölund och Renate Degerth till protokolljusterare för verksamhetsåret 2020.
 • Mötet valde Renate Degerth till viceordförande för verksamhetsåret 2020.
 • Mötet valde Jakob Lillrank till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2020.
 • Mötet valde Gabriella Raittila till gulnäbbsansvarig för verksamhetsåret 2020.
 • Renate Degerth beviljades dispositionsrätt till föreningens konton.
 • Mötet beslöt att Renate Degerth får ett bankkort till huvudkontot.
 • Mötet beslöt att Emma Jaakkola får ett bankkort till värdinnekontot.
 • Mötet beslöt att hålla en presentationsrunda för Åbo Akademis personal i ASA huset.
 • Mötet beslöt att laga en bildförsedd styrelsepresentation.

 

STYRELSEMÖTE 9.12.2019

 • Klubblokalens hållbarhetsprojekt är slutfört och de nya kärlen har tagits i bruk.
 • Mötet godkände styrelsens förslag på verksamhetsplan.
 • Mötet beslöt om decembermötets valsystem.
 • Mötet valde Olli Hirvikangas till månadens SF:are för december månad.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 3.12.2019

 • Mötet beslöt att kansliturerna under vecka 51 undantagsvis kommer att ordnas mellan 12:00 och 13:00. Sista kanslituren ordnas den 19.12.
 • Åbo Nation i Helsingfors kommer att bjudas på nästa årsfest.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 26.11.2019

 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 20.11.2019

 • Nya kylpåsar har införskaffats till motionkommittén.
 • Mötet beslöt att förnya samarbetsavtalen som föreningen har.
 • Mötet ändrade datumet på decembermötet till den 11.12.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 11.11.2019

 • Föreningen ha fått en donation på 4 stycken handbollar från Markus Aspelin.
 • Mötet diskuterade valprocessen till förvaltningsrådet.
 • Mötet valde Vilma Wasström till månadens SF:are för november månad.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 4.11.2019

 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 30.10.2019

 • Mötet beslöt turer för styrelsens säljande av biljetter till årsfestvackans biljettförsäljning till efterfesten på Kiwi/Venue.
 • Mötet beslöt turer för säljandet av Glöggrundan biljetter.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 22.10.2019

 • Mötet beslöt att beställa 100 halarmärken av de två vinnande bidragen i halarmärkestävlingen.
 • Mötet beslöt om presenterande av ny SF:iania under kommande föreningsmöten.
 • Mötet beslöt att ordna en kanslitur för gulisar den 29.10.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 16.10.2019

 • Mötet beslöt att beställa 200 exemplar av den tygpåsdesign som vinner röstningen på Oktobermötet.
 • Mötet beslöt att införskaffa 100 biljetter till Glöggrundan ifall Oktobermötet godkänner investeringen.
 • Mötet valde Wilma Sundqvist och Rickard Lindholm till månadens SF:are för oktober månad.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 7.10.2019

 • Mötet beslöt att ordna en spel- och chillkväll på klubblokalen.
 • Mötet beslö att godkänna Jeremias Von Kraemers extra medlemskap.
 • Mötet beslöt om samarbetsavtal.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 30.9.2019

 • Mötet beslöt att presentera idéer på ny SF:iania under nästa medlemsmöte.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 25.9.2019

 • Mötet diskuterade kommande evenemang
 • Mötet valde Jesper Inola till månadens SF:are för september månad.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 20.9.2019

 • Mötet diskuterade införskaffande av ny SF:iania.
 • Mötet diskuterade föreningens samarbetsavtal.
 • Mötet diskuterade kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 2.9.2019

 • Mötet diskuterade stora exkursionen.
 • Mötet diskuterade inrikesexkursionen.
 • Mötet diskuterade ordnandet av ett företgsbesök under hösten.
 • Mötet diskuterade höstens gulisintagningar.
 • Mötet gjorde ett policybeslut för ÅA Fast Track studerande.
 • Mötet godkände Oliver Söderströms extra medlemskap.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde datum för höstens evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 2.5.2019

 • Mötet diskuterade inrikesexkursionen.
 • Mötet diskuterade ordnandet av ett företgsbesök under hösten.
 • Mötet planerade gulishösten.
 • Niko Kuronen meddelade att han och arkiveringsgruppen skall besöka arkivutrymmet. Under besöket förs mappar från tidigare verksamhetsår till arkivet samt skapas en arkivförteckning på material som finns arkiverat i utrymmet.
 • Mötet valde Anton Eklund och Renate Degerth till månadens SF:are för maj månad.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 24.4.2019

 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Annika Eklund och Frans Björkroth vann lottningen av biobiljetter från deltagandet i medlemsenkäten.

 

STYRELSEMÖTE 15.4.2019

 • Mötet valde Saara Sipilä till månadens SF:are för april månad.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 7.4.2019

 • Mötet diskuterade vad det beviljade specialföreningsmedlet kunde användas till.
 • Mötet beslöt att föreningen under verksamhetsåret strävar till att ge årsfestgåvor i form av donationer.
 • Mötet beslöt att fyra biobiljetter skaffas som pris för för deltagande i medlemsenkäten och lottas ut bland deltagarna.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 1.4.2019

 • Samarbetsavtalet med YKA har höjts till 1000€ med några ändringar i avtalet.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 25.3.2019

 • Mötet valde Cecilia Aure till månadens SF:are för mars månad.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 19.3.2019

 • Mötet beslöt att söka projektmedel för ett hållbarhetsprojekt för ersättande av engångsartiklar på klubblokalen.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 11.3.2019

 • Mötet beslöt att förhandla med Index gällande ordnandet av ett gemensamt evenemang.
 • Mötet beslöt att godkänna ändringar till samarbetsavtalet med YKA.
 • Mötet beslöt att föreningen deltar i röda korsets kampanjvecka mot rasism.
 • Mötet beslöt att SF-gaming gruppen inte införlivas med förningens officiella verksamhet.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet beslöt att förelså tillsättandet av en Sångbokskommitté under marsmötet.

 

STYRELSEMÖTE 4.3.2019

 • Mötet beslöt att föreningen deltar i punaisten haalareiden sitsit evenemanget under nästa höst.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 25.2.2019

 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representaton vid kommande evenemang.
 • Mötet valde Matias Martelin till månadens SF:are för februari månad.

 

STYRELSEMÖTE 19.2.2019

 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade representaton vid kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 13.2.2019

 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet beslöt att föreslå tillsättandet av Nicholas Biskop till Motionskommittén under vårmötet.
 • Mötet bestämde att ordna en träff med föreningens kårfadder Patrick Schubert.

 

STYRELSEMÖTE 5.2.2019

 • Mötet bestämde att öka budgeten för Ost- och Vinkvällen p.g.a. stort deltagarantal.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Mötet diskuterade updateringen av sångboken och historiken.
 • Mötet beslöt att klubblokalens dörr kommer att hållas olåst under första timmen av tentkaffet.
 • Mötet beslöt att Niko Kuronen och Kasper Kannosto skaffar en grafisk manual åt styrelsen.
 • Mötet diskuterade representation och gåvor till kommande evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 28.1.2019 

 • Mötet godkände William Gräsbecks förslag till medlemmar av högskolepolitiska kommittéen.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.
 • Mötet beslöt att priset för föreningens historik skall vara 5 euro.
 • Mötet valde Tyko Hertzberg till månadens SF:are för januari månad.

 

STYRELSEMÖTE 22.1.2019

 • Mötet beslöt att införskaffa styrelseskjortor åt styrelsen. Mötet beslöt även att SF-klubben betalar tryckandet av skjortorna.
 • Mötet gjorde specificeringar i verksamhetsplanen och godkände den.
 • Mötet godkände budgetförslaget.
 • Mötet beslöt att fortsätta sälja Sfiania för samma pris som tidigare år.
 • Mötet beslöt att införskaffa gåvor åt styrelsen 2018.
 • Mötet beslöt om representation på ÅAS årsfest.
 • Mötet beslöt datum för vårens evenemang.

 

STYRELSEMÖTE 14.1.2019

 • William Gräsbeck och Axel Eriksson valdes till gulisansvariga för verksamhetsåret 2019.
 • Mötet beslöt att ordna ett möte med kurator Carina Gräsbeck.
 • Mötet beslöt att  följande kommittéer och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Kulturkommittén, Motionskommittén, Förtjänstteckens-kommittén och Fanbärare.
 • Mötet planerade vårens program.
 • Mötet beslöt på vilka årsfester SF-klubben åtminstone skulle representera.
 • Mötet diskuterade riktlinjer för hur campussportavgifter återbetalas.

 

STYRELSEMÖTE 7.1.2019 

 • Rufus Panelius och William Gräsbeck valdes till protokolljusterare för verksamhetsåret 2019.
 • Joonas Karlsson valdes till första reservprotokolljusterare och Kasper Kannosto till andra reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2019.
 • Rufus Panelius valdes till viceordförande för verksamhetsåret 2019.
 • Axel Eriksson valdes till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2019
 • Rufus Panelius beviljades dispositionsrätten till föreningens bankkonton.
 • Annika Eklund fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.
 • Mötet beslöt att laga en bildförsedd styrelserepresentation.
 • Mötet beslöt att dela ut kaffe samt tilltugg i samband med en presentationsrunda åt Åbo Akademis personal i ASA huset.
 • Mötet beslöt att Niko Kuronen och Kasper Kannosto sköter om marknadsföringen tillsammans.
 • Mötet beslöt en preliminär uppdelning av kansliturer, kårvakt och tentkaffe.
 • Mötet beslöt att Sofie Törnroos får ett bankkort till värdkontot.
 • Mötet beslöt att Rufus Panelius får ett bankkort till huvudkontot.

 

STYRELSEMÖTE 10.12.2018 

 • Mötet valde Nadja Vesterinen till månadens SF:are för december månad.
 • Mötet beslöt om december mötets valsystem.

STYRELSEMÖTE 4.12.2018 

 • Mötet beslöt om kansliets öppethållandetider under julen och nyåret.
 • Mötet beslöt att föreslå sitt bearbetade förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.
 • Mötet beslöt att beställa 50 st julkort.

STYRELSEMÖTE 28.11.2018 

 • SF-klubben har ingått ett samarbetsavtal med nattklubben Naima för verksamhetsåret 2019.
 • Mötet beslöt att tillägga punkter i förslaget för verksamhetsplanen.
 • Mötet beslöt att dela ut föreningströjor i ASA-huset den 29.11.

STYRELSEMÖTE 19.11.2018 

 • Mötet beslöt att inte ordna inrikes exkursionen den 22.11 på grund av lågt deltagarantal.
 • Mötet beslöt att samla in pengar till röda korset på evenemanget “en tidig decembermorgon”.
 • Mötet beslöt om frågemetoden till Politicus chefredaktörsvalet.
 • Mötet beslöt att ordna en aftonskola för bearbetningen av verksamhetsplanen den 28.11.
 • Mötet valde Yascha Gilbert till månadens SF:are för november månad.
 • Mötet beslöt att ordna december mötet den 11.12.
 • Mötet godkände Erik Haajanens extramedlemskapsansökan.

STYRELSEMÖTE 12.11.2018 

 • Mötet beslöt vem de kommer att föreslå till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2019.
 • Mötet beslöt om allmänt praxis och valsystem inför november- och decembermötet.
 • Mötet beslöt att inte ändra på SF-klubbens medlems-, alumni-, och inskrivningsavgifter.

STYRELSEMÖTE 7.11.2018 

 • SF-klubben har ansökt om stöd från svenska kulturfonden.
 • Mötet beslöt att försöka förnya alla årets samarbetsavtal till nästa år.
 • Mötet beslöt att beställa julkort som kunde skickas ut till vänföreningar och samarbetspartners.

STYRELSEMÖTE 29.10.2018

 • Inga beslut togs.

STYRELSEMÖTE 22.10.2018

 • Mötet beslöt att öppna anmälningen för resan till Lund den 26.10.

STYRELSEMÖTE 15.10.2018

 • De nya Officium Bonum förtjänstteckerna har anlänt.
 • Mötet beslöt att föreslå att pengarna på SF-klubbens renoveringskonto placeras i Ålandsbankens bostadsfond.
 • Mötet valde Jakob Lillrank till månadens SF:are för oktober månad.
 • Mötet beslöt att beställa 250st till av det blåa halarmärket med SF-klubbens logo.
 • Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 8.10.2018 

 • Polisloven som ansökts för att ordna SF-klubbens fundraiser har blivit avvisade.
 • Mötet godkände Louise Hellströms avgång från förvaltningsrådet.
 • Mötet beslöt att ordna en ställ upp för SF kväll den 13.11.
 • Mötet beslöt att dela ut halare på tentkaffet den 12.10.
 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.
 • Mötet beslöt att sälja styrelsepinsen för 2 euro styck.

STYRELSEMÖTE 1.10.2018

 • Mötet beslöt att skicka en ändringsansökan till ÅAS angående projektmedlet som beviljats åt SF-klubben.

STYRELSEMÖTE 25.9.2018 

 • Mötet beslöt att inte ingå ett samarbetsavtal med företaget Asia Exchange.
 • Mötet godkände John Erikssons extramedlemskapsansökan.

STYRELSEMÖTE 17.9.2018. 

 • Styrelsen godkände Thomas Fagerholms avgång från förvaltningsrådet.
 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 10.9.2018

 • Mötet godkände Emma Salomäkis Axel Sandells och Kristian Karvonens avgång från förvaltningsrådet.
 • Mötet godkände Louise Hellströms och Jesse Nurminens extramedlemskapsansökningar.

STYRELSEMÖTE 4.9.2018 

 • Mötet beslöt om praktiska arrangemang angående styrelsens punkt på höstens gulisintagningar.
 • Mötet bestämde att beställa föreningströjor i samband med halarebeställningen.

STYRELSEMÖTE 27.8.2018 

 • Mötet beslöt att ordna en valvaka för Sveriges riksdagsval den 9.9 på klubblokalen.
 • Mötet beslöt att ordna en morgonmålsits på klubblokalen den 15.9.
 • Mötet beslöt att beställa 150st styreslepinsar Turun mainostuote.
 • Mötet beslöt att ordna september möte den 11.9.
 • Mötet godkände en offert av Turun haalarituote för halare åt nya studerande.

STYRELSEMÖTE 8.5.2018 

 • Mötet beslöt att inte fortsätta samarbetsavtalet med Ålandsbanken.
 • Mötet beslöt att SF-klubben deltar på Åbo Akademis bussturné.
 • Mötet beslöt att SF-klubben är med och ordnar evenemanget Lilla Wappen.
 • Mötet valde Patrick Eklund till månadens SF:are för maj månad.
 • Mötet beslöt att föreslå att ett bankkonto öppnas till SF-klubbens fundraiser gala.

STYRELSEMÖTE 2.5.2018

 • Mötet beslöt om kansliets öppethållandetider under sommaren.
 • Mötet beslöt att ordna SF-klubbens sommarträff den 29.6 i Åbo.

STYRELSEMÖTE 22.4.2018 

 • Mötet beslöt datum för höstens gulisevenemang.
 • Mötet diskuterade representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 16.4.2018

 • Mötet beslöt att SF-klubben deltar på FSE öppna portars dag.
 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 9.4.2018 

 • SF-klubben kan i framtiden ta emot betalningar via applikationen MobilePay.
 • Mötet valde Hanna Orrenius till månadens SF:are.
 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.
 • Mötet godkände Oscar Bymans extramedlemskapsansökan.

STYRELSEMÖTE 5.4.2018

 • Mötet beslöt om representation på kommande evenemang.
 • Mötet uppgjorde planer kring vappenveckans program.

STYRELSEMÖTE 27.3.2018

 •  Mötet beslöt att anmäla SF-klubbens preliminära intresse för att delta på Åbo Akademis bussturné.
 • Mötet beslöt att inte ordna tentkaffe på långfredagen och inte en kanslitur på annandag påsk.

STYRELSEMÖTE 19.3.2018

 • Mötet valde Joonas Karlsson till månadens SF:are för mars månad.
 • Mötet beslöt att var och när föreningen säljer biljetter till evenemanget Karuselli.

STYRELSEMÖTE 13.3.2018

 • Mötet beslöt att ordna en styrelsesitz på klubblokalen den 5.5.
 • Mötet godkände Theo Kauranens avsättande från förvaltningsrådet.
 • Styrelsen uppgjorde ett policybeslut om kompensation för representationskostnader på årsfester under verksamhetsåret 2018.
 • Mötet godkände att arbetsgruppen för kapitalinsamlingen får investera 93€ för att betala för polislov som krävs för att ordna en pengainsamling.

STYRELSEMÖTE 6.3.2018

 • Mötet beslöt föreslå åt kommande medlemsmöte att pengar som går åt ordnandet av SF-klubbens fundraiser gala kan lånas från föreningens huvudkonto.

STYRELSEMÖTE 27.2.2018

 • Mötet beslöt att öppna 10 platser till SF-klubbens årsfest för gäster från Sverige.

STYRELSEMÖTE 19.2.2018

 • Mötet beslöt att ansöka projektmedel av ÅAS.
 • Mötet valde Andreas Strandberg och Peter Af Hällström till månadens SF:are för februari månad.

STYRELSEMÖTE 14.2.2018

 • Mötet beslöt att föreslå att SF-klubbens historikpengar placeras i en tidsbunden deposition på två år.
 • Mötet bestämde vilka personer som representerar SF-klubben på Österbottniska Nationens, Nyländska Nationens och ämnesföreningen LEX årsfester.

STYRELSEMÖTE 7.2.2018

 • Mötet godkände ett botten för kommande årsfesthälsningar.

STYRELSEMÖTE 29.1.2018 

 • Mötet godkände Patrick Schuberts förslag till medlemmar av högskolepolitiska kommittéen.
 • Mötet valde att inte välja en månadens SF:are för januari månad.

STYRELSEMÖTE 22.1.2018

 • Mötet beslöt att inga ändringar görs i uppsättningen av Xqrr-kommittén.
 • Mötet beslöt att införskaffa styrelseskjortor åt styrelsen. Mötet beslöt även att SF-klubben betalar tryckandet av skjortorna.
 • Mötet gjorde specificeringar i verksamhetsplanen och godkände den.
 • Mötet beslöt att fortsätta sälja Sfiania för samma pris som tidigare år. Det nya ”Pro Bono Publico” halarmärket kommet att säljas för 3€ styck.
 • Mötet beslöt att införskaffa gåvor åt styrelsen 2017.
 • Mötet beslöt om representation på ÅAS årsfest.
 • Mötet beslöt att göra en medlemsenkät för föreningens medlemmar.

STYRELSEMÖTE 17.1.2018

 • Patrick Schubert och Anders Mattsson valdes till gulisansvariga för verksamhetsåret 2018.
 • Mötet beslöt att ordna ett möte med kurator Carina Gräsbeck.
 • Mötet beslöt att Sebastian Björklund får öppna ett bankkort till värdkontot.
 • Sebastian Björklund valdes till första reservprotokolljusterare och Annika Eklund till andra reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2018.
 • Mötet beslöt att  följande kommittéer och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Kulturkommittén, Motionskommittén, Förtjänstteckens-kommittén och Fanbärare.
 • Mötet beslöt att Kulturkommittén och Motionskommittén kommer att ha en viceordförande som hjälper respektive ordförande att leda kommitteen.
 • Mötet beslöt en preliminär uppdelning av kansliturer, kårvakt och tentkaffe.
 • Mötet planerade vårens program.
 • Mötet beslöt på vilka årsfester SF-klubben åtminstone skulle representera.
 • Mötet beslöt att boka ”Ta det som en komplimang” teatern.
 • Mötet beslöt att beställa styrelsepinsar som nuvarande och fördetta styrelsemedlemmar kan köpa.
 • Mötet beslöt att utforska möjligheten att köpa en ny printer till kansliet.

STYRELSEMÖTE 8.1.2018

 • Patrick Schubert och Anders Mattsson valdes till protokolljusterare för verksamhetsåret 2018.
 • Patrick Schubert valdes till viceordförande för verksamhetsåret 2018.
 • Eva Aspnäs valdes till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2018.
 • Mötet bestämde att hålla en valvaka den 28 januari tillsammans med ÅAS.
 • Mötet bestämde datum för kommande evenemang.
 • Annika Eklund beviljades dispositionsrätten till föreningens bankkonton.
 • Kristian Karvonen fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.
 • Mötet beslöt att laga en bildförsedd styrelserepresentation.
 • Mötet beslöt att dela ut kaffe samt tilltugg i samband med en presentationsrunda åt Åbo Akademis personal i ASA huset.

STYRELSEMÖTE 11.12.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 4.12.2017

– Mötet beslöt att arbeta på en jämlikhetsdeklaration som gås igenom på aftonskolan och sedan föreslås på decemebrmötet.

– Mötet valde Savvas Saivanidis till månadens SF:are.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 28.11.2017

– Mötet beslöt att ordna en aftonskola för att utforma en preliminär verksamhetsplan för 2018.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att beställa en liten mängd av ett nytt halarmärke.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 20.11.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 13.11.2017

– Mötet valde Anna Korkman till månadens SF:are.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt att personalen ska bjudas in till julfesten som ordnas den 15.12.

STYRELSEMÖTE 7.11.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 25.10.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 17.10.2017

– Styrelsen beslöt innehållet av ett förslag på ett policy dokument angående användningen av klubbens sociala medier.

– Mötet valde Linn Dahlström till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 10.10.2017

– Mötet beslöt att skaffa användarnamn till alla styrelsemedlemmar förutom skattmästaren.

– Mötet godkände Alexander Fagernäs och Patrick Selänniemis medlemsansökningar.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 2.10.2017

– Mötet beslöt om förslag till mottagare av förtjänsttecknen Allwars Arv och Gyllene Tunnan.

– Mötet beslöt att beställa styrelsepinsar.

– Mötet godkände Silver Kuusk och Cecilia Johanssons medlemsansökningar.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 25.9.2017

– Mötet beslöt om hur halarbeställningen skall ske.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 18.9.2017

– Mötet valde Lukas Söderqvist till månadens SF:are.

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 12.9.2017

– Mötet diskuterade och beslöt att godkänna ett samarbetskontrakt med Börs.

– Mötet godkände Ronja Horsmas medlemsansökan.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för verksamhetsårets andra halva

STYRELSEMÖTE 5.9.2017

– Mötet beslöt om vad man skall göra om man inte har ett fysiskt studiekort men ändå vill ha SF dekalen.

– Mötet beslöt att delta i human foosball med två lag den 7.9.

– Mötet beslöt att delta i en bubbelfotbollsturnering den 3.10.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 31.8.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 27.8.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade gulisveckan.

STYRELSEMÖTE 4.5.2017

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang på hösten.

– Mötet beslöt att stänga kansliet för sommaren den 11.5.

– Mötet valde Jonathan Marus och Andreas Strandberg till månadens SF:are.

– Mötet diskuterade kontraktet mellan SF-klubben och The Monkey och vad man borde göra angående avslutandet av deras verksamhet.

STYRELSEMÖTE 24.4.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 11.4.2017

– Mötet diskuterade och bestämde att folk kan skicka in sina halarmärkesförslag och sedan skall det vinnande förslaget röstas fram elektroniskt.

– Mötet beslöt att ansöka om föreningsfestivalsbidrag för att förverkliga ett evenemang med KK under hösten.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 6.4.2017

– Mötet beslöt att öppna en ny plats till Pragexkursionen på grund av att en av resenärerna skadat sig och inte kan delta.

– Mötet beslöt att tutorerna 2016-2017 skall planera gulisgala kvällen och förnya konceptet.

– Mötet beslöt att skriva under det nya kontrakter med The Monkey.

– Mötet valde Jennifer Grönroos och Joanna Grönroos till månadens SF:are.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 29.3.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att förtydliga direktiven vid anmälan till evenemang på hemsidan, så att anmälningarna sker med för- och efternamn istället för enbart smeknamn.

– Mötet diskuterade och beslöt att inte ta med HF i Back to School evenemanget. MK och KK skall också diskutera ärendet under sina styrelsemöten.

STYRELSEMÖTE 20.3.2017

– Mötet fastslog upplägget till medlemsenkäten.

– Mötet godkände Riku Tuominens medlemsansökan.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 13.3.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 7.3.2017

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 1.3.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 20.2.2017

– Mötet beslöt att inskaffa en vinflaska åt verksamhetsgranskarna.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 14.2 2017

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att omplacera föreningens historikpengar för ett år framåt.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att vara med i ordnandet av evenemanget Karuselli.

– Mötet beslöt att försöka få mera samarbete med P-klubi och Index.

– Mötet beslöt att bjuda in verksamhetsgranskarna till vårmötet samt att skicka ett tack till dem.

STYRELSEMÖTE 6.2.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att en medlemsenkät skall skapas.

STYRELSEMÖTE 31.1.2017

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 21.1.2017

Mötet valde Niki Lyyski och Moritz Lang till månadens SF:are.

– Mötet beslöt att beställa in skjortor åt styrelsen.

– Mötet beslöt att vara med i att ordna en Himosresa med MK och KK

– Mötet beslöt att ordna ett evenemang angående Superbowl.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 17.1.2017

– Mötet beslöt att beställa presenter åt föregående års styrelsemedlemmar.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet godkände budgetförslaget för verksamhetsåret 2017.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017.

STYRELSEMÖTE 10.1.2017

– Mötet beslöt att på nästa möte se närmare på budgeten.

– Mötet valde Anna Eriksson och Axel Sandell till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2017.

– Mötet valde Helmi Andersson och Axel Sandell till gulisansvariga för verksamhetsåret 2017.

– Mötet beslöt att att följande kommitteér och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Kulturkommittén, Motionskommittén, Förtjänstteckens-kommittén och Fanbärare.

– Mötet beslöt att försöka ordna en träff med kurator Elina Pirjatanniemi.

– Mötet diskuterade om ett möjligt värdinnekonto och beslöt att ärendet skall tas upp under januarimötet.

– Mötet beslöt att beställa två nya nycklar till kansliskåpet.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 5.1.2017

– Mötet valde Kristian Karvonen och helmi Andersson till protokolljusterare för verksamhetsåret 2017.

– Mötet valde Ellen Ijäs till viceordförande för verksamhetsåret 2017.

– Mötet valde Matilda Holmström till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2017.

– Kristian Karvonen beviljades dispositionsrätten till föreningens bankkonton.

– Unna Heimberg fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.

– Mötet beslöt att en bildförsedd styrelsepresentation skall skapas.

– Mötet beslöt att på nästa möte specificera verksamhetsplanen.

STYRELSEMÖTE 7.12.2016

– Mötet beslöt att på förhand förbereda frågor till kultur- och motionsansvarigevalet

– Mötet beslöt om besök till gymnasier för att presentera politices utbildningslinjen

STYRELSEMÖTE 29.11.2016

– Mötet beslöt att ordna en aftonskola för att utforma en preliminär verksamhetsplan för 2017

– Mötet beslöt att inte instifta en ny post i debattkomittén

– Mötet beslöt att sälja kvarblivna årsfestspons-teaterbiljetter till styrelsemedlemmar

– Mötet beslöt att finansiera bastukostnader för årsfest- och festkommitténs ”Paistkväll”

– Mötet beslöt att betala för reparationsavgiften för ÅAS trasiga marskalkstav, och retroaktivt ta upp beslutet för godkännande på nästa medlemsmöte

– Mötet beslöt att samla in pengar till Röda Korset under evenemanget ”En tidig decembermorgon”

– Mötet beslöt att endast slå fast datumet för årsfesten för nästa verksamhetsår

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 21.11.2016

– Mötet beslöt att inte tillåta att de som är anmälda till inrikesexkursionen att endast delta på halva exkursionen

– Mötet beslöt att agera värd för besök från StudOrg under ojämna år

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 14.11.2016

– Mötet beslöt att delta i ett kursutvärderingsprojekt som två forskare från informationssystem

– Mötet beslöt att bli officiella vänföreningar med StudOrg genom ett skriftligt avtal

– Mötet beslöt att ändra datumet för föreningens julfest till 10.12 på Nyländska Nationens begäran

– Mötet beslöt att ordna en kväll för att städa föreningens kansli

STYRELSEMÖTE 9.11.2017

– Mötet beslöt att SF-klubben deltar i en workshop för förnyandet av Åbo Akademis nätsidor

– Mötet beslöt att ta sig an måndagens kårvaktstur vecka 51

STYRELSEMÖTE 2.11.2016

– Mötet behandlade och slog fast datum för november och december månads inplanerade evenemang

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 24.10.2016

– Mötet beslöt att låta festkommittén ansvara för evenemanget ”En mörk och kall novemberkväll”

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 17.10.2016

– Mötet beslöt att skjuta upp riktlinjesbeslutet för telefonkostnadsersättning till nästa medlemsmöte

– Mötet beslöt att de styrelsemedlemmar som inte åker till årsfestens sillfrukostlokal i förväg ansvarar för bussarna till lokalen

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 10.10.2016

– Mötet beslöt att betala ut kamratskapsstipendiets pengasumma i checkform

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att göra ett riktlinjesbeslut för telefonkostnadsersättning och inrikes- och utrikesansvarige

– Mötet beslöt att utreda möjligheter för att inkludera en ny post för SYY-kontakt i debattkommittén

– Mötet beslöt att ordna en Beer Pong-turnering

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 3.10.2016

– Mötet beslöt om förslag till mottagare av förtjänsttecknen Allwars Arv och Gyllene Tunnan

– Mötet beslöt att skjuta upp förslaget om att utse en månadens sportare till nästa verksamhetsår.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 26.9.2016

– Mötet beslöt att återuppliva föreningens arkivarbetsgrupp genom att välja nya medlemmar till gruppen på nästa medlemsmöte

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 19.9.2016

– Mötet beslöt att ge Ålandsbanken gratis annonsplatser i föreningens medlemstidningar, samt erbjuda en annonsplats i årsfestbladet mot betalning

– Mötet beslöt om besök till gymnasier för att presentera politices utbildningslinjen

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 12.9.2016

– Mötet beslöt att delta i en bubbelfotbollsturnering den 4.10

– Mötet beslöt att delta i ordnandet av Lilla Wappen genom att marknadsföra evenemanget

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för verksamhetsårets andra halva

STYRELSEMÖTE 6.9.2016

– Mötet beslöt att ordna en infokväll på svenska gällande SYY för förstaårsstuderandena

– Mötet beslöt att samarbeta med SYY Åbo och delta i ”Uusien Ilta”.

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att inte placera föreningens renoveringspengar.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 30.8.2016

– Mötet beslöt att inte delta i ordnandet av en standup-kväll på Portti.

– Mötet beslöt att trycka upp ett nytt halarmärke för SF-klubbens motionsverksamhet.

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för verksamhetsårets andra halva.

STYRELSEMÖTE 11.5.2016

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för hösten.

STYRELSEMÖTE 2.5.2016

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att föreningen köper en högtalare för ÅAS projektmedelpengar.

STYRELSEMÖTE 26.4.2016

– Mötet beslöt att dona 50€ till ÅA100.

– Mötet fastslog upplägget till enkäten för förstaårsstuderandena.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att be ÅAS inkludera SF-klubbens årsfest i nästa års kårkalender.

STYRELSEMÖTE 18.4.2016

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att Svenska Kulturfondens stödpengar till utrikesexkursionerna delas jämnt mellan båda exkursionerna

STYRELSEMÖTE 12.4.2016

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att tillåta användningen av klubblokalens renoveringskonto för stora, långvariga investeringar som gynnar lokalen

– Mötet beslöt om att lägga fram ett förslag om att inskaffa en borrmaskin och en verktygslåda till klubblokalen

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 6.4.2016.

– Mötet beslöt att inhibera seminariet om nordiskt samarbete

– Mötet beslöt att göra enkäten för förstaårsstuderandena mera allmän

– Mötet beslöt att ansöka ÅAS projektmedel för anskaffning av en musikspelare

– Mötet beslöt att framföra idén till Åbo Akademi om att ordna en debattävling till ÅA100, samt att föreslå att föreningens gulisguide skulle inkluderas i antagningsbreven

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 30.3.2016

– Mötet beslöt att kontakta Åbo Akademi om ett större samarbete mellan föreningen och ÅA med avseende på ÅA100.

STYRELSEMÖTE 22.3.2016

– Mötet beslöt att godkänna högskolepolitiska kommitténs idé om att skapa en enkät för förstaårsstuderandena gällande studierna och projektkursen.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att beställa in 200st ”K-märket”-halarmärken.

– Mötet beslöt att söka om ÅAS projektmedel

STYRELSEMÖTE 14.3.2016

– Mötet beslöt att ordna ett teaterbesök till Åbo Svenska Teater.

– Mötet beslöt att Aprilmötet kommer att ordnas 19.4.

– Mötet beslöt att stänga ett av föreningens bankkonton.

– Mötet beslöt att godkänna Oscar Nymans motion om att skapa ett halarmärke för månadens SF:are, och att ta upp idén på nästa medlemsmöte.

STYRELSEMÖTE 7.3.2016

– Mötet beslöt att årsfestgåvor till andra föreningar skall kosta ungefär 20€, eller 30€ om det rör sig om ett jubileumsår

– Mötet beslöt att godkänna Kim Kronlunds önskan om att använda föreningens fana på studiestödsdemonstrationen 9.3.

STYRELSEMÖTE 1.3.2016

– Mötet beslöt att föreningen deltar i utformandet av en wikisida åt föreningen på ÅAS föreningswiki

– Mötet beslöt att ansöka om Kårens specialföreningsmedel

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte bestämma hur betalning av Lundresan skall ske, samt slå fast riktlinjer för hur resorna betalas i framtiden.

– Mötet beslöt att inte ge motionsansvariga tillgång till hemsidan

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 22.2.2016

– Mötet beslöt att inskaffa en vinflaska per man år föreningens ordinarie verksamhetsgranskare 2015

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang

STYRELSEMÖTE 15.2.2016

– Mötet beslöt att på nästa medlemsmöte föreslå att omplacera föreningens historikpengar för ett år framåt.

– Mötet beslöt att ordna ett besök till Ålandsbanken för att diskutera samarbehsmöjligheterna mellan SF-klubben och Ålandsbanken.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 11.2.2016

– Mötet beslöt att ordna Jo/Nej-challenge 15.3. direkt efter medlemsmötet.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 4.2.2016.

– Jonathan Marus beviljades dispositionsrätt till föreningens bankkonton.

– Andreas Sundberg fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 28.1.2016

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att utreda om det finns samarbetsmöjligheter med MK och Karuselli.

– Mötet beslöt att skaffa ett fanbärarbälte.

– Mötet beslöt att utreda möjligheter för att ordna ett evenemang för Kemistklubben, SF-Klubben och Merkantila klubben gällande Superbowl.

– Mötet beslöt att presentera sig för ASA-husets personal den 5.2.

STYRELSEMÖTE 22.1.2016

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet behandlade och slog fast datum för inplanerade evenemang för verksamhetsårets första halva.

– Mötet beslöt ett tema och budget för byggande av en pulka till Fastlaskiainen.

– Mötet beslöt att beställa in skjortor åt styrelsen.

– Mötet beslöt att beställa presenter åt föregående års styrelsemedlemmar.

– Mötet beslöt att skapa en profil för värden/värdinnan på föreningens hemsida.

STYRELSEMÖTE 14.1.2016

– Mötet godkände budgetförslaget för verksamhetsåret 2016.

– Mötet bestämde att på januarimötet föreslå att två punkter, val av en kommitté fär inrättande av ny styrelsepost samt utökning av tidningsredaktionerna, läggs till då föredragningslistan godkänns.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2016.

– Mötet beslöt att följande kommittéer och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Förtjänstteckens-kommittén, Motionskommittén, Fanbärare, och en kommitté för inrättande av en ny styrelsepost.

– Mötet valde Jan-Erik Kress och Unna Heimberg till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2016.

– Mötet beslöt att försöka ordna en träff med kurator Elina Pirjatanniemi.

STYRELSEMÖTE 6.1.2016

– Mötet valde Jonathan Marus och Nadja Vesterinen till protokolljusterare för verksamhetsåret 2016.

– Mötet valde Unna Heimberg till viceordförande för verksamhetsåret 2016.

– Mötet valde Rakel Tiderman till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2016.

– Unna Heimberg beviljades dispositionsrätt till föreningens bankkonton.

– Pontus Lindroos fråntogs dispositionsrätten till föreningens bankkonton.

– Mötet beslöt att en bildförsedd styrelsepresentation skall skapas.

– Mötet beslöt att på nästa möte specificera verksamhetsplanen.

STYRELSEMÖTE 17.11.2015

– Mötet valde Thomas Fagerholm till månadens SF:are.

– Mötet diskuterade passande personer för posten som webbansvarig 2016.

STYRELSEMÖTE 17.11.2015

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet diskuterade höstens ABI presentationer.

– Mötet diskuterade förnyandet av SF-klubbens samarbetsavtal.

STYRELSEMÖTE 10.11.2015

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet valde Anton Norrback, Fredrik Häggman, Axel Norrback, Hannes Nyberg, Christoffer Kaski och Jesper Carlsson till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 4.11.2015

– Mötet diskuterade införandet av en extra styrelsepost i SF-klubbens styrelse.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 26.10.2015

– Mötet diskuterade införandet av ett evenemang, som skulle äga rum vid akademins periodbyten.

– Mötet diskuterade årsfestens arrangemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 20.10.2015

– Mötet beslöt att flytta evenemanget “SY(Y) junta” på grund av halar-utdelningens försening.

– Mötet planerade kommande evenemang.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 13.10.2015

– Mötet beslöt att anta Anton Weckman som extra medlem i SF-klubben.

– Mötet diskuterade uppdatering av klubbens hemsida.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 7.10.2015

– Alkohol-lovet för årsfestens bankett har godkänts.

– Exkursionsalternativen för verksamhetsåret 2016 kommer att presenteras på oktobermötet.

– Mötet beslöt att ordna en paneldebatt för kårvalskandidater den 22.10.

– Anmälan till årsfesten har öppnats.

– Ställ upp för SF-kvällen ordnas 5.11.

– Evenemanget “en tidig decembermorgon” kommer att ordnas den 1.12.

– Mötet valde Nils Kåll till månadens SF:are .

– Mötet beslöt att ordna en fest på The Monkey tillsammans med P-klubi den 11.11.

– Mötet diskuterade jubileumsspexets biljettförsäljning.

– Mötet beslöt att SF-klubben inte organiserar en gemensam resa till Blekingska Nationens Höstblot i Lund.

– Mötet beslöt att inte ordna ett movember-evenemang.

STYRELSEMÖTE 21.9.2015

– Stora exkursionen går av stapeln 22.9 – 4.10.

– Mötet föreslår att SF-klubbens stora exkursion i framtiden skulle ordnas på våren och lilla exkursionen på hösten. Ärendet behandlas vidare på oktobermötet.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 16.9.2015

– Inrikes-exkursionen till Helsingfors ordnas den 20.11.

– Valet till Kårfullmäktige ordnas 3-4.11.2015.

– Mötet beslöt att stöda kandidater med kopplingar till den samhällsvetenskapliga utbildningslinjen i valet till Kårfullmäktige.

– Mötet beslöt att SF-klubben kommer att betala årsfest-talarens hotellnätter.

STYRELSEMÖTE 8.9.2015

– Besöket till Robben Island samt bilskjuts från flygplatsen till hostellet i Kapstaden har bokats.

– Ett samarbetsavtal har slutits mellan Åbus och SF-klubben.

– SF-klubben kommer att delta i skapandet av en s.k. “gulisguide” tillsammans med SLS.

– Mötet beslöt att ordna en ost och vinkväll tillsammans med Kaffebolaget Bönans Wenner.

STYRELSEMÖTE 1.9.2015

– Mötet beslöt att SF-klubbens styrelse deltar i föreningsträffen på Kåren den 10.9.

– Mötet valde Vilja Johansson till månadens SF:are.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 24.8.2015

– Mötet beslöt att inte omplacera föreningens historikplacering, eftersom jubileumsårsfesten kan medföra oväntade kostnader.

– Mötet beslöt att använda understödet från möjliga sponsorer till föreningens årsfest.

– Mötet planerade kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 7.5.2015

– Mötet beslöt att läsårets sista info-mejl skickas vecka 21.

– Mötet beslöt att stöda förslaget om att ordna höstens Back to school fest på The Monkey som ett välgörenhetsevenemag i samarbete med Röda Korset.

– Mötet beslöt att stänga kansliet för sommaren den 14.5.

– Mötet valde Annica Sigfrids till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 28.4.2015

– Kim Kronlund kommer att fungera som tutor-ansvarig styrelsemedlem under hösten.

– Mötet beslöt att styrelsemedlemmarna betalar priset för sina styrelseskjortor medan klubben står för tryckningskostnaderna.

– Mötet valde Christoffer Kaski till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 20.4.2015

– SF-klubbens innebandylag har vunnit guld i mixed serien.

-En miljömiddag kommer att ordnas i samarbete med Anomi.

– Mötet diskuterade årets ABI-presentationer.

STYRELSEMÖTE 13.4.2015

– Fakultetens tutorer för läsåret 2015-2016 har offentliggjorts.

– SF-klubben har vunnit Kårens lekfulla blodgivningstävling.

– Flygen till Kapstaden har bokats.

STYRELSEMÖTE 8.4.2015

– Besluten om exkursionernas reseunderstöd har inkommit.

– Ett ändringsförslag för SF-klubbens medlemsavgifts-system skapades. Förslaget kommer att presenteras under inkommande medlemsmöte.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet beslöt att  ordna en tävling i halarmärkesdesign samt en valvaka.

STYRELSEMÖTE 25.3.2015

– Mötet beslöt att indriva 500 euro under våren av stora exkursionens deltagare. Den resterande summan betalar deltagarna vid en senare tidpunkt.

– Ansökan om projektmedel har lämnats in. Bland de planerade projekten kan nämnas skapandet av en alumnibank samt ordnandet av ett alumni-seminarium.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 17.3.2015

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

– Mötet valde Jan-Erik Kress till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 11.3.2015

– Mötet beslöt att flytta den planerade SF-sitzen från 1.4.2015 till 8.4.2015 på grund av Kårens blodgivningsevenemang.

STYRELSEMÖTE 3.3.2015

-Mötet beslöt att SF-klubben kommer att göra en donation för att stöda Rädda Barnens verksamhet.

STYRELSEMÖTE 26.2.2015

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 19.2.2015

– Mötet valde Rakel Tiderman till månadens SF:are.

STYRELSEMÖTE 11.2.2015

– Mötet godkände att stora exkursionens resmål ändras. Ärendet tas upp på vårmötet 24.2.

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 2.2.2015

– Mötet beslöt att inte fortsätta samarbetet med företaget Ticted.

– Mötet beslöt att SF klubben deltar i arrangerandet av en beerpong turnering under april månad.

STYRELSEMÖTE 27.1.2015

– Mötet beslöt att SF-klubben deltar i arrangerandet av ett kvällsprogram till Statsvetardagarna.

STYRELSEMÖTE 23.1.2015

– Mötet beslöt om representation vid kommande evenemang.

STYRELSEMÖTE 18.1.2015

– Mötet godkände budgeten för verksamhetsåret 2015 med små ändringar.

STYRELSEMÖTE 10.1.2015

– Mötet beslöt att skaffa nya kaffekokare.

– Mötet valde Kim Kronlund och Jasmine Grönblad till reservprotokolljusterare för verksamhetsåret 2015.

– Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015.

– Mötet beslöt att utse en  Jubileumsspex-kommitté samt utöka mängden medlemmar i Historikkommittén.

– Mötet beslöt att följande kommittéer och poster utses på Januarimötet: Debattkommittén, Xqrr-kommittén, Årsfestkommittén, Festkommittén, Högskolepolitiska kommittén, Förtjänstteckens-kommittén, Motionskommittén, Jubileumsspex-kommittén samt Fanbärare.

– Mötet beslöt att ordna en lunchträff med kurator Elina Pirjatanniemi.

STYRELSEMÖTE 7.1.2015

– Mötet valde Andreas Sundberg och Pontus Lindroos till protokolljusterare för verksamhetsåret 2015.

– Mötet valde Sebastian Wassholm till viceordförande för verksamhetsåret 2015.

– Mötet valde Miina Söderholm till sekreterarsuppleant för verksamhetsåret 2015.

– Mötet godkände datumet för lilla exkursionen (22.4.2015).

– Pontus Lindroos och Andreas Sundberg beviljades dispositionsrätt till klubbens bankkonton.

– Fredrik Häggman och Mikael Selin fråntogs dispositionsrätten till klubbens bankkonton.

– Mötet beslöt att skapa en bildförsedd styrelsepresentation.