Tutorer 2023

Övre raden från vänster: Lina Kronström, Axel Söderblom, Mathias Thjissen, Anton Hård af Segerstad, Edvin Nummela

Nedre raden från vänster: Emelie Jäntti, Ingrid Geust, Fredrika af Hällström, Astrid Lindholm, Miranda Berglund