Årsfest XCVI

Årets höjdare är snart här! Bästa SFare och vänner, snart är det dags för Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f.s 96e årsfest!

Traditionsenligt är hela veckan fylld av program. Veckan kulminerar i solenn akt kl. 17.30 och bankett kl. 19.00 på Restaurang Kåren den 6 november. Nachspiel äger rum på Koulu från kl. 00:00-02:00.

På söndagen  är det Sillfrukost på plats X som gäller. Start från domkyrkan klockan 11.30 med buss!

Pris:

Medlemmar: 85€

Övriga: 95€

Understödspris: 110€

Anmälan till årsfesten öppnar den 7.10 kl. 12.00. Anmälan sker via Blankett.fi och länken kommer publiceras i facebook evenemanget. Observera att platserna är väldigt begränsade, så tyvärr kommer första årets studerande inte iår ha möjlighet att ta med en avec. Det andra biljettsläppet kommer ske 20.10 kl.12.00 på facebook. Detta kräver också att alla gäster visar upp ett covidintyg som kan laddas ner från Mina Kanta sidorna. Om något av detta är osäkert ta kontakt med värdinnan Lotta.

Årsfesten skall betalas senast 24.10. till SF-klubbens konto FI89 6601 0001 2122 16

(Referensnummer: 30009).

Om man har frågor om årsfesten ta kontakt med Värdinnan Lotta Selänniemi, via email: sf@abo.fi, telefon 0443140758