Styrelseordförande Amanda Byskata Chefredaktör för Allwar&Oförskämt Wilma Sundqvist och Ella Kettula Verksamhetsgranskare Vilja Johansson Unna Heimberg Suppleanter Lukas Söderqvist Jan-Erik Kress

Läs mer

Kom hos mig, Vol3

Hösten har varit lång och tung med distansstudier och med prat om corona och gamla amerikanska gubbar, därför kan det vara bra att få något annat att tänka på. Vad […]

Läs mer

Nu har omformningen av styrelseposterna börjat. För att diskutera och påverka arbetet ordnas tre aftonskolor, där processen presenteras och ändrings/förbättringsförslag tas emot. Kom med och lyssna, diskutera och ge din […]

Läs mer