Ordförande

Vårmöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens vårmöte torsdagen den 22.2.2024 klockan 17:30 i Stora Auditoriet i ASA. Hej på er! Det är dags […]

Läs mer

Januarimöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens januarimöte torsdagen den 25.1.2024 klockan 17:30 i Stora Auditoriet i ASA. Bifogat hittar ni föredragningslistan. Under mötet kommer bland annat […]

Läs mer

Enligt stadgarna skall intresserade kandidater till styrelseposterna anmäla sig senast 3 dagar på förhand, och efter deadlinen 4.12 kl 23:59 ser kandidatlistan inför decembermötet ut enligt följande: Sekreterare: Fredrika af […]

Läs mer

Nu presenteras uppställda kandidater till höstmötet:   Styrelseordförande: Ingrid Geust Chefredaktörer för Allwar & Oförskämt: Jesper Inola & Alexander Nyberg  Alma Ruonamo & Ebba Talonen Chefredaktörer för Politicus Ida Simonen […]

Läs mer

Instruktioner för Höstmötet

Höstmötet infaller den 23.11.2023 klockan 17:30 i Stora Auditoriet i ASA. HÄR finner ni föredragningslistan för Höstmötet: Höstmöte —————————— Under mötet skall stadgeenligt följande ärenden tas upp: Vid höstmötet behandlas […]

Läs mer