Kandidater för Höstmötet

Styrelseordförande
Amanda Byskata

Chefredaktör för Allwar&Oförskämt
Wilma Sundqvist och Ella Kettula

Verksamhetsgranskare
Vilja Johansson
Unna Heimberg

Suppleanter
Lukas Söderqvist
Jan-Erik Kress