Septembermöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo
Akademi r.f. till föreningens Septembermöte måndagen den 28.9.2020
kl.17.30 på Kåren. På grund av rådande omständigheter erbjuds det även
möjlighet att delta på distans via Zoom.

För att kunna delta på distans måste man registrera sig på förhand.
Detta för att kunna kontrollera vem som deltar och hur många som
deltar på mötet. Registreringen för att delta på distans sker via ett
Google Docs dokument, där du fyller i namn och epostadress före 28.9
kl. 17.15! Länken till mötet kommer att skickas till din e-post före
mötet. Om man vill avlägsna sig före mötet är avslutat och man deltar
via Zoom måste man meddela om detta i Google Docsen för att
kontrollera tiden av avlägsnande.

Ifall du deltar på mötet på Kåren måste du också skriva ditt namn i
Google Docsen
på grund av hygienskäl, och så att deltagare på mötet
kan kontrolleras. Detta behöver du inte göra på förhand.

https://docs.google.com/document/d/1SSRvsXDfNXK_md22wSukYJQuIOGDnY5dGdUYGJgEJNM/edit?usp=sharing

Vi ber deltagare via Zoom att hålla mikrofonen och bilden avstängd så att
styrelsemedlemmar kan presentera ärenden lättare.

– Ifall man har en fråga så används Zooms Raise hand- funktion, och
man beviljas taltur
– Ifall sluten omröstning sker så görs detta via Zooms Poll-funktion
– Ifall man vill avlägsna sig tidigare skriver man tiden i Google
Docs-dokumentet
– Under godkännande av ärenden ges mötets godkännande via tummen upp-knappen.

Ifall kontakten under mötet avbryts kommer en ny länk att komma upp i
dokumentet.

För att få delta på föreningens medlemsmöten måste medlemsavgiften
vara betald.

På mötet presenterar styrelsen aktuella ärenden. Det kommer diskuteras
b.la. införskaffande av bestick till klubblokalen, införskaffande av
målvaktsutrustning och beviljande av medel för Politicus av
Kulturfondens understöd.

På grund av hygienskäl kan värdinnan tyvärr inte denna gång bjuda på
smått&gott. Det är även förbjudet att ta med egen mat/dricka.

Mötets föredragningslista finns bifogad.

Hoppas vi ses på mötet!

Benina Uotinen
Styrelseordförande
SF-klubben

Covid-19 Information
SF-klubben förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmen för
att säkra att
smittorisken för Covid-19 är så liten som möjlig.
Deltagare på evenemang är själva ansvariga för sitt eget
hälsotillstånd och skall själv
kunna bedöma om de kan deltaga på evenemang eller inte. SF-klubben
ansvarar inte för
individer som vansköter hälsoregler för att förhindra smitta av Covid-19.
SF-klubben tar i beaktande Covid-19 hälsoregler i sina evenemang.

Håll god handhygien, kom ihåg säkerhetsavståndet och följ
myndigheternas säkerhets-
och hygienanvisningar.