Sammanfattning på Medlemsenkäten 2020

SF-klubbens medlemsenkät 2020

Nedan följer en sammanfattning på svaren i medlemsenkäten 2020. Längst ner hittar du en länk till enkäten i sin helhet.

Svarade på enkäten:
40 % 1:a årets studerande
20% 2:a årets studerande
20% 3:e årets studerande
20% n:e årets studerande

SF-klubbens evenemang:
Av alla evenemang (motionsstund, sitz & fest, mys & spelkväll, tentkaffe, kanslitur, kultur verksamhet, seminarier & aftonskolor) var de mest populära evenemanden sitzar & fester, medlemsmöten och mys- & spelkvällar. Minst intresse fanns för motionsstunderna och seminarier & aftonskolor.
Högsta deltagarprocenten låg på årsfestveckans program (91%), årsfesten (89%), SF-klubbens evenemang på barer/klubbar (87%) och fastlaskiainen med SF (84%).

Åsikter om evenemangen:
I sin helhet har medlemmarna en positiv uppfattning gentemot evenemangen. De anses generellt vara tillräckligt mångsidiga med bra stämning. De flesta anser även att det ordnas tillräckligt med seriösa och alkoholfria evenemang, dock finns det en hel del rum för utvecklingen av dessa.

Mer evenemang av denna typ önskas:
1. Debatter, seminarier, aftonskolor ( 40%) -> 67% skulle vilja gå på 2-3 st./år
2. Mys- och spelkvällar (36%)
3. Fester (33%)
4. Motions- och kulturverksamhet (29%)
– AW önskas ordna 1 gång/mån (76%)

Motionsevenemangen:
Popoläraste spelen under motionsstunderna är Futsal (54%), Innebandy (35%), Brännboll (32%), Handboll (22%), Korgboll (19%)

Allmänna åsikter om evenemangen:
Det önskas mer kulturverksamhet och motionsevenemang (ex. boboll, boxing, bowling, paintball) och ämnesföreningsöverskridande verksamhet får ej glömmas. Dessutom önskas infopaket åt utbytesstuderanden om evenemangen och SF-klubben i allmänhet för att även inkuldera dem.

Trivseln och känslan av gemenskap är hög hos medlemmar som svarade på enkäten. Mer/tillgängligare info om hur och var man kan ge feedback om SF-klubbens verksamhet önskas.

Medlemstidningarna:
Medlemmarna anser att A&O kunde vara aningen mer oförskämd

Utbildning & Studier:
Medlemmarna som svarade på enkäten trivs bra eller relativt bra med sina studier och utbildningen motsvarar förväntningarna till relativt hög grad, dessutom anses utbildningen vara av god kvalitet. Däremot anses arbetsbördan inte vara tillräckligt jämt fördelad.

Gulisverksamhet:
På basen av svaren i medlemsenkäten önskas det mer seriösa evenemang för gulisar. De mest omtyckta gulisevenemangen var gulisolympiaden (83%) och gulisintagningen (78%). Gulissitzen, ice-breaking party och tutorpicknick var även rätt omtyckta (kring 40%). Gulisevenemangen önskades fortsätta till viss mån även efter gulisveckan.

Medlemsenkäten:

https://docs.google.com/forms/d/1vMSh9j9VVppc1HMtC9QoXrv0PTVgLuhYi1Q01w1XaWo/edit#responses