Oktobermöte

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Oktobermöte tisdagen den 20.10.2020
klockan 17.00 via Zoom.

För att kunna delta måste man registrera sig på förhand.
Detta för att kunna kontrollera vem som deltar och hur många som
deltar på mötet. Registreringen för att delta på distans sker via en
Google Forms, där du fyller i namn och epostadress före 20.10 kl. 16.45!

Anmäl dig här

Länken till mötet kommer att skickas till din e-post före
mötet. Om man vill avlägsna sig före mötet är avslutat
måste man meddela om detta genom Zooms chat- funktion för att kunna
kontrollera tiden av avlägsnande.

Vi ber deltagare att hålla mikrofonen och bilden avstängd på Zoom så
att styrelsemedlemmar kan presentera ärenden lättare.

– Ifall man har en fråga så används Zooms Raise hand- funktion, och
man beviljas taltur

– Ifall sluten omröstning sker så görs detta via Zooms Poll-funktion

– Ifall man vill avlägsna sig tidigare skriver man tiden i Zooms chat-
funktion

– Under godkännande av ärenden ges mötets godkännande via tummen upp-
knappen.

Ifall kontakten under mötet avbryts kommer en ny länk att skickas till den e-postadress du givit då du registrerat dig.

På mötet diskuteras b.l.a. ny design för SF:iania och
förslag på ändring av valmetod för styrelseuppdrag.

Föredragningslistan och tidsplan för överseende av styrelseposterna
bifogade.

Varmt välkomna. Vi ses på mötet!

Benina Uotinen

Styrelseordförande

SF-klubben