Överlevnad betyder inte välmående

SF-klubben har varit med och skrivit under ett ställningstagande tillsammans med över 200 andra föreningar vid olika universitet runtom i Finland.

Rådande omständigheter har nu varit aktuella i över ett år, och nu räcker inte “tsemppiä” eller “koittakaa jaksaa” längre. Aldrig tidigare har studeranden varit så utmattade som nu, och för att få bukt på problemet behövs konkreta handlingar. Ställningstagandet är skickat till undervisnings- och kulturministeriet samt massmedierna i landet. Du kan läsa det på både finska och svenska här:

Opiskelijajärjestöjen kannanotto 19.3.2021