Sensitzen flyttad

P.g.a. att glöggrundan är inställd kommer inga klubblokaler att hålla öppet på fredagen. Detta betyder också att sensitzen är flyttad till lördagen och kommer att börja redan kl. 19.00. Efter sitzen blir det traditionellt AÖ med start kl. 23.00.

Ifall ni eller era avecer inte kan delta på lördagen ska detta meddelas till sfavec@abo.fi.

Hoppas ni alla har förståelse för detta arrangemang.