Kandidaterna för decembermötet

Följande personer har anmält sitt intresse för att ställa upp till styrelsen samt A&O chefredaktör och Politicus chefredaktör för verksamhetsåret 2022

Högskolepolitiskt ansvarig:
Rasmus Kupi

Inrikes- och Utrikesansvarig:
Aleksandra Sjöberg

Sekreterare:
Ronja Sjövall
Alexander Kruglov

Skattmästare:
Axel Rantanen

Kultur- och Motionsansvarig:
Carl Englund
Alexander Kruglov

Klubbhövding:
Veera Haikola

Värd/ Värdinna:
Matilda Torrkulla

A&O chefredaktör:
Rebecca Adolfsson och Rickard Lindholm
Alexander Kruglov

Politicus chefredaktör:
Emmy Wikström
Amanda Byskata