Kandidater till Höstmöte

Styrelseordförande
Ellen Bos

Verksamhetsgranskare
Vilja Johansson
Unna Heimberg

Suppleanter:

Jan-Erik Kress
Helmi Andersson