Kallelse till januarimötet

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens januarimöte onsdagen den 26.1.2022 klockan 17.30 på zoom.

Under mötet kommer bland annat följande att genomgås:

Val av medlemmar till:

  • Debattkommittén
  • Xqrr-kommittén
  • Kulturkommittén
  • Motionskommittén
  • Årsfestkommittén
  • Festkommittén
  • Fanbärare
  • Marknadsföringsarbetsgruppen

Beslutande av tillsättande av eventuellt SF-spex

Godkännande av stadgeändringarna

Fastställande av styrelsens specificering av verksamhetsplanen

 

Om du inte kan delta på mötet men ändå vill gå med i en kommitté räcker det med att du skickar in din anmälan på förhand till sf@abo.fi

Fyll i formuläret nedan ditt namn och e-posten du vill ha zoomlänken till.

https://forms.gle/uQDj2rkCcVVn6TDv7

Nedan hittar du föredragningslistan och övriga dokument inför mötet.

Januarimötet, Stadgar, Verksamhetsplan 2022