Jubileumskommittén

Intresserad av att medverka i verkställandet av jubileumsåret 2025?

Jubileumskommittén åligger att planera och verkställa jubileumsrelaterade  evenemang och projekt i förberedande och verkställande syfte inför jubileumsåret 2025. Kommittén kommer att bestå av jubileumskommitténs koordinator som åligger att samordna arbetet, en eller två årsfestmaskalker som åligger att i huvudsak planera jubileumsårsfesten, samt övriga kommittémedlemmar som tillsammans med koordinator och marskalk(er) inte överskrider 13 personer, som bland annat ska jobba med den ekonomiska delen, marknadsföringen och designen samt övriga ärenden för jubileumsåret.

Vill man söka posten som jubileumskommittékoordinator eller marskalk önskar vi att man skickar intresseanmälan till sf@abo.fi på förhand. Notera att man kan ställa upp antingen ensamt eller i par som årsfestmarskalk. På novembermötet väljs medlemmar till kommittén. Resterande kommittémedlemmar kan anmäla sitt intresse under mötet.