Höstmötets kandidater

Nu presenteras uppställda kandidater till höstmötet:

 

Styrelseordförande:

Ingrid Geust

Chefredaktörer för Allwar & Oförskämt:

Jesper Inola & Alexander Nyberg 

Alma Ruonamo & Ebba Talonen

Chefredaktörer för Politicus

Ida Simonen & Kia Koponen

 

Jubileumskommitténs koordinator:

Ellen Bos

Jubileumskommitténs årsfestmarskalker: