Decembermöte 13.12.2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens decembermöte måndagen den 13.12.2021 klockan 17.30 i Stora Auditoriet.

Under mötet behandlas bland annat:

  • Val av styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår
  • Val av chefredaktör för föreningens tidning Politicus för följande verksamhetsår
  • Val av chefredaktör för föreningens tidning Allwar&Oförskämt för följande verksamhetsår
  • Val av medlemmar till A&O och Politicus redaktioner för följande verksamhetsår
  • Val av medlemmar till förvaltningsrådet för följande verksamhetsår
  • Tillsättande av funktionärsposten “marknadsförings- och kommunikationsansvarig”
  • Godkännande av förslag till stadgeändringar
  • Fastställande av verksamhetsplan för 2022

Skicka intresseanmälan till styrelseuppdrag samt A&O chefredaktör och Politicus chefredaktör senast fredagen den 10.12 kl. 23:59 till sf@abo.fi. Skicka även gärna intresseanmälan för redaktionerna på förhand. Till dessa kan du även ställa upp på mötet.

Fyll i ansökan till Förvaltningsrådet senast 10.12 kl. 23.59. Länken till ansökan finns på hemsidan, https://sfklubben.fi/ansokan-till-forvaltningsradet-2022/

Ingen förhandsanmälan om deltagande på mötet krävs. På mötet bjuder värdinnan på något smått och gott!

Föredragningslista, Verksamhetsplan 2022 samt Stadgar finns bifogade. Vänligen bekanta er med bilagorna på förhand. För att underlätta och försnabba mötesförfarandet är det önskvärt att eventuella ändringsförslag förbereds.

Välkomna!