Nyheter

Svenskfinlands och Åbos förnämsta filmgala återvänder för sitt tredje år – det handlar såklart om Allwargalan! Årets filmteam har vaskats fram och satts i arbete, galan närmar sig! Onsdagen den […]

Läs mer

Oktobermöte 29.10.2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Oktobermöte fredagen den 29.10.2021 klockan 16.00 i Magnus Dahlström. Under mötet behandlas bland annat: Godkännande av förslag […]

Läs mer

Höstblot i Lund

Den 20.11.2021 håller vår vänförening Blekingska Nationen i Lund sitt höstblot. Liksom 2019 är det även i år inte bara SF-klubbens styrelse som är bjuden dit, utan också våra kära medlemmar […]

Läs mer

Extra medlemsmöte 18.10.2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens extra medlemsmöte måndagen den 18.10.2021 klockan 17.30 i Stora Auditoriet i ASA. Under mötet behandlas bland annat:  Godkännande av […]

Läs mer

Aftonskola

Arbetet med att omforma föreningens stadgar och arbetsordning börjar nå sitt slut och nu ordnas en andra aftonskola för att behandla ärendet. Föreningens stadga och arbetsordning är de viktigaste styrdokumenten […]

Läs mer

Vad kan man jobba med som SF:are? Det frågade sig Heidi Jern, ordförande anno 2005, många gånger under studierna. Karriären ledde till slut från Statsrådets kansli till Europaparlamentet och vidare […]

Läs mer