Vårmöte – notera att det flyttat till distansmöte!

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Vårmöte torsdagen den 24.2.2022 klockan 17:30 på zoom.

Vi flyttade mötet till distans på grund av att så många som skulle delta inte kunde delta på plats, och vi valde därför att ha ett distansmöte istället för hybrid. Vänligen anmäl er på denna länk för att få zoom-koden till mötet.

https://forms.gle/3XGgdynZKDWn2Ubw5

Vi blev tvungna att flytta medlemsmötet på grund av inbjudan till möte med rektor och akademidirektören om utkastet till fastighetsplanen som kom med kort varsel! 

 

Under mötet behandlas bland annat:– Godkännandet av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021
– Godkännandet av bokslutet för verksamhetsåret 2021
– Beviljandet av ansvarsfrihet till styrelsen 2021
– Diskussion kring en SF podcast
– Tillsättande av den eventuella spex-gruppen
– Uppdatering av systemet för gulispliktande
– Val av marknadsförings- och kommunikationsansvarige
Intresseanmälan till marknadsförings- och kommunikationsansvarige kan göras fram till måndagen 21.2 klockan 23:59 till sf@abo.fi
Bifogat finns verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021 samt föredragningslistan för mötet.
Varmt välkomna!
Ellen Bos,
ordförande