Vårmöte 25.02.2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Vårmöte torsdagen den 25.02.2021 klockan 17.30 via zoom.

Under mötet behandlas bland annat:

  • Godkännande av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020
  • Godkännande av bokslutet för verksamhetsåret 2020
  • Beviljandet av ansvarsfrihet till styrelsen 2020
  • Val av medlemmar till arbetsgruppen för omformandet av föreningens stadgar och arbetsordning

Skicka gärna intresseanmälan för arbetsgruppen på förhand. Du kan även ställa upp på mötet under behandling av punkten i fråga.

För att kunna delta måste man registrera sig på förhand. Detta för att kunna kontrollera vem som deltar och hur många som deltar på mötet. Registreringen för att delta sker via en Google Forms, där du fyller i namn och e-postadress före 25.02 kl. 17.15! Anmäl dig här!

Länken till mötet kommer att skickas till din e-post före mötet. Om man vill avlägsna sig före mötet är avslutat, eller deltar på mötet efter att det börjat, måste man meddela tiden på Zooms chat-funktion för att sekreteraren skall kunna protokollföra tiden av avlägsnande eller anländande.

  • Vi ber deltagare att hålla mikrofonen och bilden avstängd på Zoom så att styrelsemedlemmar kan presentera ärenden lättare.
  • Ifall man vill ställa en fråga används Zooms Raise hand-funktion, och man beviljas taltur.
  • Under godkännande av ärenden ges mötets godkännande via tummen upp-knappen.
  • Sluten omröstning sker via zoom poll.
  • Ifall kontakten avbryts under mötet, kommer en ny länk att skickas till din e-postadress.

Välkomna!