Uppdatering om åtgärder för att begränsa smittspridningen

* Period 4 skjuts fram så att den börjar och slutar en vecka senare, det vill säga med start den 23 mars. Vecka 12 (den 16–23 mars) är undervisningsfri.
* All undervisning sker på distans, även forskarutbildningen. All labb- och fältundervisning inhiberas. Principerna för obligatorisk närvaro hävs tillsvidare. Lärarna kommer att vara i kontakt med studerandena med direktiv över hur studierna ska skötas under tiden.
* Biblioteken i Åbo: läsesalarna stängs och endast utlåningsservicen och distansservicen kvarstår. Inget kvälls- eller lördagsöppet. Boktornet och Axelias bibliotek håller stängt. Låneservicen sköts via ASA-biblioteket och Arkens bibliotek mellan klockan 12 och 16.
Biblioteken i Vasa: Fortsätter tills vidare som vanligt.
* Dataklasserna stängs tillsvidare.
* ÅA går in för kontinuerlig examination. Inga allmänna tentamenstillfällen eller kurstentamina ordnas i period 4.

Läs mera på

Anvisningar för Åbo Akademis personal och studerande