Stora Xqrren till Serbien och Kroatien

Resan består av besök till två länder; Serbien och Kroatien. Resan kommer att vara full av kontraster med två länder som trots sin gemensamma historia är i väldigt olika situationer. Kroatien klarade sig relativt smärtfritt undan f.d. Jugoslaviens successionskrig, och är nu på väg mot europeisk integration. Serbien däremot blev den förlorande parten i successionskriget och har först nyligen börjat sin integrationsprocess till EU.

Mera om Serbiens väg mot EU: http://www.aljazeera.com/news/europe/20 … 19478.html

Profileringen för exkursen är fokusering på internationella organisationer som är aktiva i området. I Belgrad finns det t.ex. ett FN kontor som lyder under UNMIK mandat, och i Zagreb finns en delegation från EU-Komissionen.

 

Planen är att vi reser från Finland den 17.09.2012 och landar i Belgrad samma dag, där vi spenderar några dagar och besöker exkursions mål. Sedan är tanken att vi förflyttar oss till Zagreb 20.09.2012. Flyget tillbaka till Finland är tänkt att gå från Zagreb 24.09.2012.

Utöver besöken vi gör så skall det ju förstås också finnas fritid. Kanske vi tar en dag 
eller så vid det Adriatiska havet?

 

Kostnad? Preliminärt har vi räknat att resan kommer att kosta ungefär 450e. Nu i början är enbart flygbiljetterna aktuella (06.03.2012 kostar flygbiljetterna 224e fram och tillbaka).

– Max antal resenärer 15.

 

Anmälningen börjar 07.03.2012 och sker på SF:s anslagstavla i ASA A2-trappan.

Sista anmälningsdag är söndagen 1.4.2012.

 

Mvh Tomi