SF-klubbens arbetsordning har uppdaterats!

Den uppdaterade arbetsordningen utarbetades under en aftonskola 23.2.2015 och godkändes på medlemsmötet 24.3.2015.

Arbetsordningen hittas här.

 

Även enskilda bilder på Styrelse 2015 har äntligen hittat sin väg till webbsidan! Styrelsepresentationen hittas här.