Septembermöte 28.09.2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Septembermöte tisdagen den 28.09.2021 på Kåren.
Under mötet behandlas bland annat:
  • Tillsättande av medlem till Festkommittén
  • Tillsättande av medlem till Debattkommittén

Välkomna!