Sakta men säkert mot jubileumsåret

På SF-klubbens höstmöte 11. november valdes de nya funktionärerna för verksamhetsåret 2015: ordförande, två chefredaktörer för Allwar&Oförskämt och en chefredaktör för Politicus.

 

Ordförande 2015: Oscar Nyman

Chefredaktörer för A&O: Fredrik Häggman och Anton Norrback

Chefredaktör för Politicus: Heini Ruohonen

 

Styrelsen gratulerar!