Oktobermöte 29.10.2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Oktobermöte fredagen den 29.10.2021 klockan 16.00 i Magnus Dahlström.
Under mötet behandlas bland annat:
  • Godkännande av förslag till stadgeändringar
  • Godkännande av förslag till arbetsordningsändringar
  • Inrättande av Reglementet för förtjänsttecken och hedersutmärkelser
  • Val av exkursionsmål för verksamhetsåret 2022
  • Införskaffande av sångböcker
Ingen förhandsanmälan krävs. På grund av hygienskäl kan värdinnan tyvärr inte denna gång bjuda på något smått och gott.
För att underlätta och försnabba mötesförfarandet är det önskvärt att eventuella ändringsförslag förbereds.
Välkomna!