Marsmöte

Föredragningslistan: Marsmötet

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Marsmöte måndagen den 28.3.2022 klockan 17:30 i Stora Auditoriet i ASA.
Under mötet behandlas bland annat:

– Diskussion kring arbetsgrupp för bevarandet av klubblokalen

– SF podcasten
– Presentation av det nya gulispliktarsystemet
(Gällande arbetsgruppen för bevarandet av klubblokalen bifogar jag även länken till intresseanmälningen, så att den finns till ert förfogande ifall ni önskar att redan anmäla er, men en noggrann presentation av arbetsgruppen kommer att göras under mötet, och det är ingen brådska med att anmäla sig eftersom arbetsgruppen tillsätts först under aprilmötet.)
På mötet bjuder vår värdinna på något smått och gott!
Varmt välkomna!
Ellen Bos,
ordförande