Majmöte 13.05.2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Majmöte torsdagen den 13.05.2021 klockan 17.30 via zoom.
Under mötet behandlas bland annat:
  • Tillägg till jämlikhetsdeklarationen
För att kunna delta i mötet måste man registrera sig på förhand. Detta för att kunna kontrollera vem som deltar och hur många som deltar på mötet. Registreringen för att delta sker via en Google Forms, där du fyller i namn och e-postadress före 13.05 kl. 17.15! Anmäl dig här

 

Under mötet gäller följande:
  • Vi ber deltagare hålla mikrofonen och bilden avstängd på Zoom så att styrelsemedlemmarna lättare kan presentera ärenden.
  • Ifall man vill ställa en fråga används Zooms Raise hand-funktion, och man beviljas taltur.
  • Under godkännande av ärenden ges mötets godkännande via tummen upp-knappen.
  • Sluten omröstning sker via Xoyondo. En länk till röstningen kommer att skickas till den e-postadress du angivit i samband med registrering till mötet.
  • Ifall kontakten avbryts under mötet, kommer en ny länk att skickas till din e-postadress.

Välkomna!