Kommittéerna för 2017 har valts. Stort Grattis!

Januarimötet är avslutat och kommittéerna samt fanbärarna är således valda. Vi gratulerar dem och tackar våra medlemmar för att de visat ett så fantastiskt fint intresse i verksamheten!

Kommittémedlemmarna 2017 är:SFlogogenomskinligbakgrund

Debattkommittén:

 • Peter af Hällström
 • Oscar Nyman
 • Unna Heimberg
 • Elias Forsman
 • Sebastian Nuottimäki
 • Vilja Johansson

Exkursionskommittén:

 • Rakel Tiderman
 • Jasmine Grönblad
 • Nicole Blechingberg
 • Miika Alhopuro
 • Anna Korkman
 • Jenny Vuorenlinna
 • Miisa Kreander
 • Jan-Erik Kress
 • Sara von Bonsdorff
 • Jessica Jokinen
 • Klara Fält

Motionskommittén:

 • Niki Lyyski
 • Moritz Lang
 • Matias Martelin
 • Anders Mattsson
 • Minka Lindroos

Kulturkommittén:

 • Andreas Sundberg
 • Sebbe Björklund
 • Patrik Schubert
 • Anna Korkman
 • Nicole Blechingberg
 • Rebecka Svedberg
 • Unna Heimberg
 • Sara Strömberg
 • Linn Arola
 • Emelie ståhlberg

Årsfestkommittén:

 • Annika Eklund
 • Rebecca von Flittner
 • Elin Elgh
 • Eva Aspnäs
 • Yascha Gilbert
 • Emilia Renlund
 • Sebbe Björklund
 • Pontus Lindroos
 • Emilie Ståhlberg
 • Matilda Holmström
 • Kristian Karvonen
 • Jan-Erik Kress
 • Jonathan Marus

Festkommittén:

 • Emelie Ståhlberg
 • Peter af Hällström
 • Matias Martelin
 • Jonathan Marus
 • Ville Poutanen
 • Miisa Kreander

Fanbärare:

 • Jan-Erik Kress
 • Matias Martelin
 • Jenny Vuorenlinna
 • Linn Arola
 • Ellen Ijäs

 

Vi önskar kommittéerna lycka till!