Karriär-AW på Zoom

Vad kan man jobba med efter att man tagit ut sin politices magister-examen? Speciellt då man är intresserad av folkrätt, utrikespolitik och diplomati?

Häng med på en virtuell after work tillsammans med Alumnerna för Åbo Akademis Samhällsvetare och SF-klubben, och två gäster som studerat vid Åbo Akademi med folkrätt som huvudämne.

Maria Essen har studerat juridik vid Åbo Akademi och Åbo Universitet och utexaminerades år 2012. Dessutom är hon politices magister med huvudämne i folkrätt (ÅA). Innan sin karriär på UM jobbade hon som jurist på Advokatbyrå Roschier i två år med fokus på konkurrensrätt. Efter det jobbade hon som jurist i fyra år på Flyktingrådgivningen rf. Maria började på Kavaku-kursen år 2018 och är nu på sin första utlandspostering i Haag.
Jasmine Grönblad är nyutexaminerad politices magister från ÅA:s International Law and Human Rights program. Hon har tidigare gjort praktik vid Finlands FN-representation i New York, jobbat i Bryssel med EU-frågor och jobbar för tillfället som edufi-praktikant vid ambassaden i Haag.

Maria kommer att berätta om hur man tar sig väga för att komma in på KAVAKU-utbildningen för blivande diplomater, och hur jobbet i Haag har besvarat hennes förväntningar vid UM. Jasmine berättar mer allmänt om Haag och de internationella organisationerna i staden, och om livet som praktikant både före och efter utexamineringen.

Träffen riktar sig både till studerande, nyutexaminerade samt äldre alumner oavsett studieinriktningen. Evenemanget ordnas på Zoom, länken till seminariet publiceras vid ett senare tillfälle på Facebook.

Vad? Karriär-AW med alumner
När? Torsdagen den 11. februari kl. 17.00.
Var? Zoom
Vem? Alla! Både studerande och alumni är välkomna att delta.