Januarimöte 28.01.2021 kl.17.30

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens januarimöte torsdagen den 28.01.2021 klockan 17.30 via Zoom.

Under årets första föreningsmöte behandlas bland annat:

*Tillsättning av en arbetsgrupp för omformande av föreningens stadgar och arbetsordning
*Val av medlemmar till klubbens olika kommittéer för verksamhetsåret 2021
*Fastställande av styrelsens specificering av verksamhetsplanen för 2021
*Fastställande av styrelsens förslag på budgeten för verksamhetsåret 2021

Skicka gärna intresseanmälan för kommittéerna på förhand. Du kan även ställa upp på mötet genom att använda Raise hand- funktionen under behandling av punkten i fråga.

För att kunna delta måste man registrera sig på förhand. Detta för att kunna kontrollera vem som deltar och hur många som deltar på mötet. Registreringen för att delta sker via en Google Forms, där du fyller i namn och e-postadress före 28.01 kl. 17.15! Anmäl dig här

Länken till mötet kommer att skickas till din e-post före mötet. Om man vill avlägsna sig före mötet är avslutat, eller deltar på mötet efter att mötet börjat, måste man meddela tiden på Zooms chat-funktion för att sekreteraren skall kunna protokollföra tiden av avlägsnande eller anländande.

Vi ber deltagare att hålla mikrofonen och bilden avstängd på Zoom så att styrelsemedlemmar kan presentera ärenden lättare.

Ifall man vill ställa en fråga används Zooms Raise hand-funktion, och man beviljas taltur.
Ifall man vill avlägsna sig tidigare skriver man tiden i Zooms Chat.
Under godkännande av ärenden ges mötets godkännande via tummen upp-knappen.
Sluten omröstning sker via Xoyondo. En länk till röstningen kommer att skickas till din e-postadress som du givit i samband med registrering till mötet.
Ifall kontakten avbryts under mötet, kommer en ny länk att skickas till din e-postadress.

Välkomna!