Kandidater till Höstmötet 2022

Styrelseordförande
Ellen Bos

Chefredaktörer för A&O

Ronja Sjövall och Astrid Nurmi

Chefredaktör för Politicus

Pietari Matilainen

Verksamhetsgranskare
Vilja Johansson
Unna Heimberg

Suppleanter:

Jan-Erik Kress
Helmi Andersson