Höstmöte 25.11.2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. till föreningens Höstmöte torsdagen den 25.11.2021 klockan 17.30 i Stora Auditoriet.
Under mötet behandlas bland annat:
  • Val kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren
  • Val av styrelseordförande för följande verksamhetsår
  • Val av chefredaktör för föreningens tidning Politicus för följande verksamhetsår
  • Val av chefredaktör för föreningens tidning Allwar&Oförskämt för följande verksamhetsår
  • Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dem för följande verksamhetsår
  • Fastställande av medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter för följande verksamhetsår

Till styrelseordförande, chefredaktör för Politicus samt chefredaktör för Allwar&Oförskämt bör en skriftlig intresseanmälan skickas till sf@abo.fi senaste tre dagar före mötet (22.11 kl.23.59).

Ingen förhandsanmälan om deltagande på mötet krävs. På mötet bjuder värdinnan på något smått och gott!

Välkomna!