Höstblot i Lund

Den 20.11.2021 håller vår vänförening Blekingska Nationen i Lund sitt höstblot. Liksom 2019 är det även i år inte bara SF-klubbens styrelse som är bjuden dit, utan också våra kära medlemmar oberoende om du är gulis eller gamyl!

Styrelsen föreslår att vi tar Viking Line från Åbo till Stockholm och sedan tåg från Stockholm till Lund.

Anmälan öppnar på måndag den 25 oktober klockan 12.00 och det kommer finnas 8 platser lediga till övriga medlemmar. Inkvartering ordnas av Blekingska Nationen enligt deras resurser. Först anmälda prioriteras i inkvarteringen.

Så ta chansen och se hur man festar i Lund och kom med på höstblotet!

Resan bokas gemensamt då vi vet hur många som kommer. Anmälan stänger fredag 29.10 kl. 23.59

PRIS:

Studerande: 845 SEK

Alkohol till maten 0 SEK / Akoholfri -50 SEK

Sexa 100 SEK

Ballunch 90 SEK

Medalj 100 SEK

TIDTABELL:

Fredag 19.11 – Lördag 20.11: Båt till Stockholm (avgång 20.55 och ankomst 06.30)

Lördag 20.11 Tåg till Lund (avgång 8.21 och ankomst 12.33)

Lördag 20.11 kl. 17:00 – Höstblot

Söndag 21.11 kl. 12:00 – Ballunch

kl. 14.19 Tåg från Lund till Stockholm

kl. 20.00 Viking Line till Åbo

Måndag 22.11 kl. 07.35 Ankomst till Åbo

 

OBS! Anmälan är bindande!

Frågor kan skickas till Amanda Byskata, 045-270 4344/ amanda.byskata@abo.fi